42 prioriteiten voor jouw fietsstad

Volgende week ligt de Fietsinfrastructuurstudie en het Fietsparkeerplan voor Sint-Niklaas ter goedkeuring voor in de Gemeenteraad. Eén jaar na de goedkeuring van het mobiliteitsplan krijgt nu ook de peiler ‘fiets’ een duidelijk omlijnde ambitie en vooral visie op onze belangrijkste fietsverbindingen.De gemeenteraad krijgt 42 prioriteiten voor comfortabeler en vooral veiliger fietsen voorgelegd.

Samen met het studiebureau Traject, hebben we met de stad een mooi interactief en participatief parcours gereden langs 3 fietsconferenties om te eindigen met concrete voorstellen om het fietsen in onze stad aangenamer en vooral veiliger te maken.

3 fietsconferenties: van vage stelling tot concreet project

In 2013, bij de eerste fietsconferentie legden we de fietsers 10 controversiële stellingen voor. Uit de interactie met zo’n 70 fietsers uit alle wijken en geledingen van onze stad is toen het fietsactieplan geboren: 100 acties om fietsen aantrekkelijk te maken in onze stad. Deze 100 acties werden besproken en geprioritiseerd in de tweede fietsconferentie. De roep naar investeringen in infrastructuur klonk luid. Maar welke punten eerst?

Schermafbeelding 2016-06-16 om 21.39.58

Route en zijn knelpunten in beeld gebracht

De tweede conferentie ging akkoord om de hoofdroutes van fietsverkeer eerst op orde te stellen. Deze hoofdroutes vormen de ruggengraat van gans ons netwerk. Traject ging op stap met politie, mobliteitsdienst en de fietsersbond om deze routes in beeld en in kaart te brengen. Op de derde fietsconferentie werden dan de specifieke knelpunten op deze routes voorgelegd en afgetoetst bij de fietser.

Traject zocht en vond modeloplossingen voor de meeste problemen. De prioriteiten van de fietsers werden gekoppeld aan de oplossingen en een prioriteitenlijst werd opgemaakt op basis van de ranking van de fietsconferentie, opportuniteit en impact. Het resultaat is een goed bruikbaar en leesbaar handboek met 42 prioriteiten voor veiliger en comfortabel fietsen.

 

Ambitie én visie

Schermafbeelding 2016-06-16 om 21.38.32

De ambitie voor de hoofdfietsroutes op scherp gezet

Het mobiliteitsplan zet natuurlijk al de toon: we hebben de ambitie om een echte fietsstad te worden met een integraal fietsbeleid. De fietsinfrastructuurstudie zet onze ambitie op scherp: het soorten kruising, breedte, commerciële snelheid en gebruik van materiaal.

Prioriteiten kiezen

We kiezen voor infrastructurele maatregelen, maar ook voor eenvoudige en soms ook zeer noodzakelijke slimme oplossingen, zoals mag blijken uit onze top drie van prioriteiten:

1. Kruispunt Driekoningenstraat/Hofstraat fietsoversteekbaar maken

2. Belijnen Ovonde Ster

3. Oversteekvoorzieningen Stropersroute (oude spoorweg Mechelen – Terneuzen)

Schermafbeelding 2016-06-16 om 21.40.57

Alle knelpunten én de oplossingen werden gerangschikt volgens 6 criteria om te komen tot een rangschikking.

Fietsparkeerplan

Het fietsparkeerplan duidt aan waar extra fietsenstallingen nodig zijn en welk type fietsparkeerplaatsen waar zijn plaats heeft. Een uitgebreid onderzoek wees uit dat we meer dan 9,000 fietsstalplaatsen hebben in Snt-Niklaas. Enkel de fietsenstallingen aan het station blijken een acuut tekort. We willen daar in samenwerking met de NMBS in 2017 een noodoplossing om tegen 2019-20 een structurele grote fietsparking te realiseren.

Schermafbeelding 2016-06-19 om 11.41.16

3 zones, 3 verschillende parkeeroplossingen: winkelweefsel (rood), stedelijke zone (oranje) en residentiële zone (geel).

Welk soort fietsenstalling je plaatst hangt af van de plaats en functie van het stadsdeel. In het kernwinkelgebied worden fietsparkeervakken voorgesteld, terwijl in de woonwijken er meer nood is om een vraaggerichte aanpak van kleine gegroepeerde en steviger fietsenstallingen.

Als geprefereerde fietsenstalling koos de fietsconferentie tot onze verbazing voor het ‘fietsnietje’. Het gemak om je fiets daar tegen te plaatsen haalde het van de meer orthodoxe en steviger fietsenstallingen zoals aan het station.

Uitvoering

De uitvoering van deze studies en plannen beginnen na de goedkeuring. Sommige aanpassingen zullen opgenomen worden door de provincie (bv herstellen verhardingen op de fietssnelwegen), anderen zullen in synergie met wegenwerken gebeuren (bv Driekoningen in 2017) en nog anderen zullen gezamenlijk aangepakt worden door de stad (bv oversteekbeveiliging op alle fietshoofdroutes). Dit alles met de ambitie om meer mensen veilig op de fiets te krijgen. We zijn nog geen fietsstad, maar we blijven eraan werken.

Persoverzicht

HLN – Fietsparkeervakken voor de winkelstraten

 

Comments are closed.