Ruimte om te ondernemen = ruimte voor meer jobs

Laat me maar meteen beginnen met het slechte nieuws: terwijl de werkloosheid daalt in Vlaanderen en in de meeste centrumsteden, zijn er in de maand mei nog nooit zoveel werklozen geweest in onze stad. Maar liefst 5% meer dan vorig jaar, wat al een recordjaar was. De meeste van deze werklozen zijn laaggeschoold. Lees: hebben geen diploma middelbaar onderwijs. Wetende dat ‘mobiliteit’ van en naar het werk een van de grote struikelblokken is, moet er meer op lokale werkgelegenheid ingezet worden. 

Vlaanderen versus Sint-Niklaas

De vergelijking tussen gewest en stad gaat natuurlijk niet op. Een vergelijking met de andere centrumsteden wel.  Daar zien we de werkloosheid dalen. Enkel voor Sint-Niklaas en Aalst lijkt die daling niet op te gaan. Laat dat nu net de twee steden zijn met een laag aantal lokale jobs.

Schermafbeelding 2016-06-13 om 10.45.26

Vlaanderen vs. Sint-Niklaas: Vlaanderen dalende werkloosheid onder niveau 2014 (bron: vdab – arvastat)

Voor de centrumsteden zijn er gemiddeld 95 jobs op 100 beroepsbevolking. In Sint-Niklaas halen we de 80 nog niet. Kijken we een stukje dieper in de details van de cijfers zien we vooral een grote groep laaggeschoolden: 55% van de 3150 werkzoekenden zijn maar liefst laaggeschoold. De allochtonen maken een disproportioneel grote groep uit van de werkzoekenden. Maar liefst 40% van de werkzoekenden is allochtoon, een groot deel van hen ook laaggeschoold.

Schermafbeelding 2016-06-13 om 10.46.20

Sint-Niklaas vs. Vlaanderen. Hoogste werkloosheid in de laatste 5 jaar. 55% zijn laaggeschoold. (bron: vdab – arvastat)

Jobs voor laaggeschoolden

Schermafbeelding 2016-06-13 om 14.03.49

Aantal vacatures in stijgende lijn en bijna op historisch hoogtepunt van 2012. (bron: dab – arvastat)

Dat er wel degelijk een economische heropleving en groeiend vertrouwen is bewijzen de hoogte van de vacatures. Deze zijn nog nooit zo hoog geweest in de afgelopen 5 jaar en zijn nog steeds stijgende. Er is dus wel degelijk werk, maar het lijkt enkel weggelegd voor opgeleiden. Waar kunnen laaggeschoolden dan terecht? Jobs voor laaggeschoolden vind je vooral in de afgeleide werkgelegenheid: poetspersoneel, horeca, hard fysiek en/of buitenwerk waar vooral arbeidsattitude (stiptheid, beleefdheid, zin om eraan te beginnen …) een belangrijke rol spelen. Maar hiervoor zijn ook bedrijven nodig die (on)rechtstreeks kunnen zorgen voor deze afgeleide jobs.

Ruimte om te ondernemen

Sint-Niklaas heeft er in het verleden voor gekozen om geen grote stukken grondgebied op te offeren aan de industrie. De appetijt om nieuwe stukken open ruimte aan te snijden is zowel bij beleid als de burger bekoeld. Toch voelen we allemaal aan dat er meer ruimte voor ondernemen nodig is.

Duurzame bedrijventerreinen = meer werkgelegenheid

In Industriepark-Noord doen we nu een onderzoek met de steun van het Agentschap Ondernemen. We willen de ruimte efficiënter gebruiken. Hierdoor creëren we opportuniteiten: we laten toe om de bouwvrije zones te ‘gebruiken': door invulbouw te doen, hoger te bouwen of ruimte te creëren door bedrijven ruimte te laten delen. We denken daar vooral aan de perifere functies: parkeren, opslagruimte, afval, … Na het onderzoek moeten we de bouwregels in die zin aanpassen.

unspecified

De stad speelt een belangrijke rol in Industriepark-Noord door de aanwezigheid van het eigen Techniekhuis. (Copyright fototeam.be)

Zo zouden bedrijven de personeelsparking kunnen delen in een nieuw te bouwen parkeertoren. De ruimte die dan vrij komt kan gebruikt worden voor uitbreiding of nieuwe kleine bedrijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid, goed voor de bedrijven die hun gronden ten gelde kunnen maken, goed voor nieuwe ondernemers die zich in onze stad willen vestigen en goed voor het milieu. Door dichter te bouwen, verminderen bv de stookkosten, kan er gedacht worden aan gegroepeerd kwalitatief groen en zoeken we voor de mobiliteit letterlijk nieuwe paden voor alle weggebruikers.

Deze nieuwe bedrijvigheid creëert op zijn beurt nieuwe jobs: de garage om de hoek, broodjes voor de lunch, poetspersoneel voor nieuwe ruimtes en dus meer opportuniteit voor mensen van hier bij ons die op zoek zijn naar een job. Meer dan ooit is er ruimte  nodig voor ondernemen en zijn ondernemers nodig.

Persoverzicht

TV Oost reportage Industriepark-Noord

HLN: Industrieparken moeten groener

Comments are closed.