Archives for : July2017

Detailhandel op sterke sporen

Detailhandelsplan: van visie tot actie

 

In maart keurde de gemeenteraad met ruime meerderheid (33 stemmen voor op 41) het detailhandelsplan goed voor Sint-Niklaas. Het plan zet voor het eerst een alomvattende visie rond detailhandel in onze stad uit. In de gemeenteraad van juni keurden we een stimuluspakket van 610.000 EUR (2017-19) goed voor investeringen van handelaars en eigenaars in betere winkelpanden.

Vreemde timing?

Het is niet gebruikelijk om ruim in de tweede helft van een bestuursperiode te komen met een beleidsplan. Toch is de timing niet zo vreemd. Kernversterkend beleid in Vlaanderen was zoeken, studeren, proberen en falen en weer opstaan. In de laatste twee jaar is er, mede door input van (inter)nationale experts een brede consensus over de aanpak van kernwinkelgebieden.

Visie

Schermafbeelding 2017-07-15 om 10.44.14Het startpunt van onze visievorming: elke vorm van handel heeft zijn plaats in onze stad. Maar niet alle soorten handel moeten overal kunnen. Een visie houdt ook best de vinger aan de pols van de realiteit: we hebben een shopping center aan de rand van stad, dat zal met deze visie niet verdwijnen of blijven.

Daarom wordt de stad onderverdeeld in 6 zones voor detailhandel, elk met zijn eigen specifieke eigenschappen. Centraal in Sint-Niklaas staat een sterk focusgebied, met bovenlokale uitstraling en een aaneengesloten, goede mix van diensten, ketens, cultuur en vooral winkels en horeca die het verschil maken. Een belevingsgebied.

Naast aandacht voor een breder kernwinkelgebied, Waasland Shopping Center en de Kapelstraat, Baanwinkels (N70 – uitsluitend nog gericht op huis, tuin en auto) is er ook sinds lange tijd weer aandacht voor sterke lokale winkelkernen in de deelgementen die vooral lokale bediening beogen.

 

Van visie naar actie

Om dit mogelijk te maken bevat het handelsbeleidsplan 72 Sint-Niklaas-specifieke actieplannen, waarvan de meeste stappen al gezet zijn in de afgelopen jaren, maar pas nu op kruissnelheid komen.

Schermafbeelding 2017-07-15 om 10.45.04

Grafische voorstelling focusgebied in de stadskern (afbeelding uit detailhandelsplan)

 1. We bepalen een duidelijk omlijnd focusgebied waar we (pro-)actief actie ondernemen.
 2. Leegstand ontmoedigen: Volhouden leegstandsbelasting. Ze zet eigenaars aan tot creativiteit en soepelheid naar huurders.
 3. Ondernemerschap stimuleren: Beleving wordt gecreëerd door handelaars zelf. Waar vroeger een hele straat iets moest organiseren om steun te krijgen, volstaan nu 3 handelaars die niet noodzakelijk in dezelfde straat moeten huizen (Sector-acties b.v.)
 4. Trouw aan de stad: De klant die trouw is aan zijn stad kan met zijn Oh-kaart punten sparen die hij kan omruilen voor prijzen of kortingen van handelaar en stad, inclusief parkeertijd. Ondertussen hebben zo’n 120 handelaars de stap al gemaakt.
 5. Werken aan leegstand belonen: Sinds 1 juli is er een nieuw pakket maategelen van kracht (t.w.v. 610,000 EUR) in de vorm van een premiesysteem om nieuwe handelaars en activiteiten aan te trekken. Er komen premies voor winkelrenovatie, voor starters, voor wonen én werken boven winkels, om winkels te verhuizen naar het focusgebied en winkelpanden buiten het focusgebied om te vormen naar wonen of praktijkruimtes.
 6. Investeerders proactief aantrekken: We verhogen onze dienstverlening aan ondernemers met een startersbrochure, premiebrochure, een digitaal ondernemersloket (eind 2017) en zullen met een nieuw op te maken investeringsdossier proactief nieuwe formules benaderen. We zullen daarvoor ook tijdelijk expertise aantrekken.
 7. Faciliteiten en beleving: Betere fietsenstallingen, bankjes, vuilbakken en neiuwe terrassen behoren bij een goede inrichting van het openbaar domein (2017). Maar ook faciliteiten zoals openbare toiletten, lockers (2018), infokiosken (2018) en goed publiek internet (2016).

  Inspanningen om bezoekerstrouw te stimuleren

  Inspanningen om bezoekerstrouw te stimuleren

Toekomst?

Het is al vaak gevraagd: ‘Is het nog de moeite om op te boksen tegen shopping centra en belevingscentra zoals Uplace?’ Zeker wel. De consument blijft op zoek naar authentieke en goede dienstverlening en combineert dat graag met een goede kop koffie of een lokaal speciaalbier. Het stadsbestuur heeft de laatste jaren de inspanningen opgedreven om een kader te scheppen waarbinnen dit kan. De toekomst is voor ons al bezig. Ben jij de ondernemer die meewerkt om die toekomst te schrijven?

Documenten en pers

Detailhandelsplan

Nieuwsblad

Meer info over premies