Archives for : August2016

Veiliger schoolomgevingen op 1 september

Deze week gaan meer dan 23.000 leerlingen (waarvan zowat 9000 in het basisonderwijs) weer terug naar school in scholenstad Sint-Niklaas. Op een aantal schoolomgevingen zullen leerlingen, ouders en leerkrachten merken dat het een en ander is veranderd aan de schoolpoort.

In het kader van het scholencharter en de schoolvervoersplannen hebben scholen, politie en mobiliteitsdienst in nauw overleg een aantal schoolomgevingen aangepast met de bedoeling ze overzichtelijker en dus veiliger te maken. Soms gaat het om kleine ingrepen met grote impact, soms om een geheel aangepaste schoolomgeving. Een overzicht:

IMG_4745

Verkeerslichten moeten veilig oversteken mogelijk maken op het Kruispunt Zonnestraat – Bellestraat – Eekhoornstraat

IMG_4710

Eekhoornstraat: Parkeerstroken in grasdals moeten het parkeren beter organiseren en bestuurders natte voeten besparen.

1.Eekhoornstraat: De Baken: aanpassing van de schoolomgeving met een nieuwe oversteekplaats met wegversmalling om de snelheid te remmen. De fietser komende van de N70 wordt beter beschermd door het geven van rugdekking. Met de plaatsing van verkeerslichten wordt het oversteken van de Bellestraat mogelijk op veilige wijze. In de straat werd een verharde parkeerstrook aangelegd om het parkeren overzichtelijker te houden. Zo kan er ook een stuk parkeerdruk van de Bellestraat weggenomen worden.

2. Lodewijk De Meesterstraat: zowel aan de lagere school als aan de middelbare school Sint-Carolus werd een snelheidssluis aangelegd. Een wegversmalling die kruisend verkeer verplicht om te vertragen aan de schoolingang. Omdat de wegversmalling aan beide zijden is aangelegd,  worden ook leerlingen zichtbaarder als ze willen oversteken tussen de geparkeerde wagens .Bij de lagere school is er nu ook een zone afgebakend als kus en rijzone.

3. Na de asfalteringswerken wordt ook deze zelfde oplossing toegepast aan de OLV Presentatie Watermolendreef ter vervanging van de rijbaankussens. Veel effectiever en ook stiller.

IMG_4749

Snelheidssluis in de Watermolendreef vervangt de rijbaankussens. Stiller zal het in ieder geval worden. Door de plaatsing worden leerlingen zichtbaarder. Fietsers kunnen gewoon achter de bakens blijven rijden.

IMG_4702

Zelfde principe van de snelheidssluis werd aan de twee schooluitgangen in de Lodewijk De Meesterstraat toegepast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De Collegestraat wordt dan weer een schoolstraat bij het begin en het einde van de school. Dat wil zeggen dat gemotoriseerd verkeer niet meer toegelaten zal worden bij de start en het einde van de school (7:30 – 8:30 en 15:30 – 16:30). Ouders worden gevraagd te parkeren onder de Markt, Hofstraat of Statdschouwburgplein.

5. Aan het Zwaantje in de Leebrugstraat weden dan weer snelheidsremmende plateau’s aangebracht. De school ligt aan een landelijke weg, waar weinig verkeer rijdt wat dan weer uitnodigt tot hoge snelheden.

5. Voor Gavertje Vier in de Sint-Andriesstraat in Belsele sloegen het stadsbestuur, de directie, de ouderraad en de dorpsraad eind vorig schooljaar de handen in elkaar om oplossingen te zoeken voor de vaak onoverzichtelijke verkeerssituatie rondom de school. Ze tekenden samen de vernieuwde schoolomgeving uit, met prioritaire aandacht voor de zachte weggebruikers. De aanpassingen werden deze zomer uitgevoerd, zodat het schooljaar op 1 september meteen van start kan gaan in de vernieuwde situatie. De oversteekplaats werd centraal gelegd, de circulatie op de parking werd geregeld met eenrichtingsverkeer en de centrale doorsteek is nu enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. In de Sint-Andriesstraat werden parkeervakken met inhammen geschilderd om kruisend verkeer toe te laten. De gevaarlijke oversteekplaatsen in de bocht werden verwijderd. Daarnaast promoot de school ook het gebruik van de fietswegels langs achter, bijvoorbeeld ook voor oudere kinderen die het laatste stukje alleen te voet kunnen afleggen.

De absolute voorrang voor fietser en voetgangers én de brede samenwerking zijn een schoolvoorbeeld van hoe samen gewerkt kan worden aan een veiliger schoolomgeving. Een route binnen de scholencharters waar we verder op zullen inzetten.

Persoverzicht

Zie het artikel in HLN van 31 augustus

Zie het artikel in Het Nieuwsblad van 31 augustus

Bekijk de reportage op TVOost