Archives for : February2016

Mobiliteit in 2016: het jaar van de vooruitgang!

Na een tweetal jaren voorbereiding voor het nieuwe mobiliteitsplan, wordt de verandering ook zichtbaar in 2016: we voeren het snelheid- en tonnageplan uit, implementeren getrapt de modernisering van het parkeren door, toetsen de ideeën rond wijkcirculatie met de Sint-Niklazenaars af in een wijkronde en starten we de implementatie van het fietsparkeerplan en het fietsinfrastructuurplan. Vier van de 10 prioritaire acties uit het mobiliteitsplan! Om dit te ondersteunen versterken we ons team terug met een tweede mobiliteitsambtenaar die in een vorige bestuursperiode werd geschrapt.

Toen ik op 2 januari 2013 mijn bureau op het stadhuis voor de eerste keer betrad trof ik letterlijk een leeg bureau aan: er bevond zich enkel een wegenkaart van enkele jaren terug en een ingekaderd gewestelijk structuurplan van de jaren 70. Typerend voor de stilstand rond mobiliteit in onze stad. We zijn nu 3 jaar verder en 2016 zou wel eens het jaar van de mobiliteit kunnen worden waarin het harde werk van de vorige jaren ook op het terrein zal te zien zijn.

Mobiliteitsplan  (april 2015, klik hier)

Het beginpunt blijft toch de keuze om een ambitieuzer herziening van het mobiliteitsplan te doen dan voorzien was in de vorige bestuursperiode door resoluut te kiezen voor leefbaarheid en veiligheid. We besloten het ook grondiger te doen met de opmaak van een circulatieplan, een sturend parkeerbeleid, een allesomvattend snelheid en tonnageplan en te durven kiezen voor de fiets als hét stedelijk vervoersmiddel bij uitstek.

Schermafbeelding 2016-02-14 om 16.55.29

Schematische voorstelling verschillende ‘circulatie’wijken.

Circulatieplan

Het circulatieplan van de stad heeft als doel de leefbaarheid in de stadswijken drastisch te verbeteren door het doorgaand verkeer rond de stad te sturen i.p.v. erdoor. Doorgaand verkeer neemt de rondweg. De voorwaarde is een goedfunctionerende rondweg. Met de heraanleg van de N70 tussen zwembad en Singel is daar deels aan tegemoet gekomen. Nu nog kruispunt Driekoningen heraanleggen (2017) en de bottlenecks zijn weggenomen. Eind april 2016 gaan we met enkele circulatiemaatregelen en ideeën de boer op. Wij zullen iedereen in elke wijk in de kern uitnodigen om samen met ons na te denken over hoe dat kan in een eerste fase. U leest er hier meer over.

De Oostelijke Tangent is de noodzakelijke voorwaarde voor het tweede deel van het circulatieplan, waarbij het gemotoriseerd verkeer wordt gestuurd in kleinere lussen en wijkuitwisseling niet meer kan. Meer info in een vorige blogpost.

Fietsparkeerplan en fietsinfrastructuurplan

In maart 2016 worden deze twee belangrijke documenten goedgekeurd. Het fietsinfrastructuurplan legt de weg naar meer structurele fietsveiligheid en comfort. Terwijl het fietsparkeerplan de hotspots aanduidt voor meer ruimte voor het stallen van de fiets. De plannen zijn het ‘fietskompas’ voor de volgende jaren, over bestuursperiodes heen.

Schermafbeelding 2016-02-14 om 17.57.28

Duidelijke snelheidszones maken de weg leesbaarder en dus veiliger.

Snelheidsplan

Het mobiliteitsplan startte met een doorlichting en categorisering van alle 500 wegen op ons grondgebied. Heel consequent werd het snelheidsplan opgesteld dat rekening houdt met de inrichting en functie van de weg. De gemeenteraad zal in de zitting in februari een opdracht kunnen uitschrijven voor de implementatie  van dit plan in een ruk. Maar liefst 1000 nieuwe borden duiden de zones aan. Opvallend is de keuze voor zone 30 in alle woonwijken en zone 50 in landelijke gebieden.

Tonnageplan

Met diezelfde categorisering duiden we ook aan waar we zwaar vervoer willen in onze stad. We legden een vrachtroutenetwerk vast in samenwerking met Vlaanderen onder het principe ‘zo snel mogelijk naar het hogere wegennetwerk’. Ook dit tonnageplan wordt uitgevoerd na goedkeuring van de gemeenteraad.

Schermafbeelding 2016-02-14 om 19.38.17

Nieuw vereenvoudigd parkeerplan: 1 zone en 2 tarieven, maar vooral ook sturend: parkeren op de straat wordt duurder dan op de pleinen. De groene bollen zijn de locaties voor de gratis ‘stop and shop’-plaatsen.

Sturend parkeerbeleid

Het was u misschien niet opgevallen, maar van onderuit wordt parkeren in onze stad sterk gemoderniseerd, vereenvoudigd maar ook ingeschoven in een mobiliteitsbeleid. We startten met het makkelijkste: een versterkte handhaving, gevolgd door een modernisering: de parkings Grote Markt en Stationsstraat krijgen een facelift en later deze maand komen er nieuwe parkeerautomaten met touch-screen en kaartlezers. Later dit jaar komen er sms-mogelijkheden en smartphone toepassingen.

Er is ook een beleidsluik aan de aanpassing: eenvoudiger doordat er slechts 1 zone betalend parkeren meer is met 2 tarieven: pleinparkeren wordt goedkoper dan straatparkeren (1,20 EUR vs 1,40 EUR). Bovendien wordt het eerste kwartier altijd gratis, ook als u langer dan een kwartier parkeert. Dat betekent dat wie minder dan 1 uur parkeert altijd goedkoper af is dan vandaag. Op een vijftal plaatsen komen ‘stop & shop’ plaatsen waar je 30 minuten gratis kan parkeren.

Door het gedifferentieerde tarief nodigen we de bezoekers aan te kiezen om niet rond te rijden, maar gewoon te kiezen voor het goedkoopste tarief in een van de centrumparkings of op de pleinen. Dit zal ingaan begin april 2016.

Onze tarieven blijven de goedkoopste in de wijde regio.

En verder?

We gaan door in het verder uitwerken van oplossingen op maat voor verschillende heikele mobiliteitsproblemen, vooral voor de fietsveiligheid: het fietspad over de Hoogkamerstraat, de mobiliteitsstudie Stationsomgeving-Noord, afstemming van verbeteringen aan de fietssnelwegen met de buurgemeenten en de provincie en zoeken naar buurtparkings in samenwerking met de privé. 2016 kondigt zich in ieder geval aan als een sleuteljaar in onze mobiliteit.

Persoverzicht (klik)

Lancering openbaar onderzoek TV Oost

Lancering inspraakronde Circulatieplan TV Oost

Artikel Nieuwsblad Oostelijke Tangent is bazooka-oplossing

Artikel Nieuwsblad Parkeertarieven

Artikel HLN Snelheidsplan

Artikel HLN Oostelijke Tangent

Artikel HLN Circulatieplan

Artikel HLN Parkeerplan