Archives for : October2015

Nieuwe Straatnamen: hoe werkt dat?

In oktober stelde de gemeenteraad de nieuwe straatnamen voor de Filteint-site voorlopig vast (gebied tussen PLezantstraat, Landbouwersstraat en Wegvoeringsstraat). Alvast een aanleiding om het belang van straatnaamgeving even toe te lichten.

Straatnamen worden vastgesteld door de gemeenteraad. Alvorens het zover is, is er al een heel parcours doorlopen:

1) Eerst stelt de gemeenteraad een nieuwe wegentracé vast.IMG_2169

2) Daarna buigt een straatnamencommissie zich over welke naam toepasselijk is voor de straat. De straatnamencommissie is samengesteld door de leden van de gemeenteraadscommissie van de schepen van Patrimonium (ikzelf dus) en vertegenwoordigers uit de brede culturele en erfgoedsector. Zij stellen nieuwe straatnamen voor in consensus.

3) Dit voorstel wordt door het college van burgemeester en schepenen voorgelegd aan de gemeenteraad.

4) De gemeenteraad stelt de namen eerst voorlopig vast, waarna er een openbaar onderzoek start.

5) Na het evalueren van de bezwaren, stelt de gemeenteraad de straatnamen definitief vast (of keurt ze af en dan begint het hele proces opnieuw).

Straatnaamgeving is aan strikte reglementering gehouden (Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen). Zo mogen straten niet vernoemd worden naar nog levende personen, mogen ze ook geen verwarring stichten en dient bij voorkeur geput te worden uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde. Vandaar het belang van straatnaamgeving: het is een manier om een stuk erfgoed te bewaren.

IMG_2168

De Filteintsite, gezien vanop de Plezantstraat. De schouw zal bewaard worden als een getuige van de geschiedenis van de site.

Voor de Filteint-site tussen Plezantstraat, Landbouwerstraat en Wegvoeringsstraat is er heel wat discussie geweest over een passende naam. Logisch was geweest dat naamgeving verwees naar de vroegere activiteiten van Filteint, een – zoals de naam al aangeeft – textielververij. Tegelijk echter werd ook de textielsite tussen de Antwerpsesteenweg, Lamstraat en Lindenstraat benoemd (De ‘Weverij’). Daar werd, naar de activiteiten ginds, geopteerd voor de Ververijstraat, Weverijstraat en Spinnerijstraat. Ververijstraat of enige variant was dus uitgesloten.

In de Filteintsite moesten er 4 straten benoemd worden. We kozen voor de Filteintstraat voor de straat waar de in-en uitgang van de fabriek was (Landbouwerstraat). Een referentie naar de fabriek die er stond en waarvan een watertank en fabrieksschouw bewaard blijven als getuigen van de geschiedenis van de site.

Voor de andere straten werd dan gekeken naar de omgeving. Daar werden straten genoemd naar oorlogsslachtoffers (Mathilde Vandermeulenstraat en Leon Vermeirestraat). In het kader van de herdenking van de eerste wereldoorlog (100 jaar geleden) en de bevrijding na de tweede wereldoorlog (70 jaar geleden), werd gezocht naar een logische link met de oorlogen. Leon Vermeire en Mathilde Vandermeulen waren immers verzetsstrijders uit de eerste wereldoorlog. Het leek logisch de link te leggen naar de eerste wereldoorlog en daar te kiezen voor het jongste slachtoffer van de eerste wereldoorlog: Augustus De Bonte (zie beneden).

IMG_2170

De site gezien va de Landbouwersstraat vanop de toekomstige Filteintstraat.

Voor de straat aan de kant van de Wegvoeringsstraat werd gekozen voor de Willy Stevensstraat. Willy Stevens zat in het verzet in de tweede wereldoorlog, werd afgevoerd naar een concentratiekamp in Duitsland en stierf daar. Zijn thuis was in de Wegvoeringsstraat dichtbij waar de nieuwe straat begint. Een symbolische keuze in de jaren dat we 100 jaar eerste en 70 jaar tweede wereldoorlog herdenken.

Voor de geïnteresseerden wat meer info over de nieuwe straatnamen.

Filteintstraat:
De nv Filature et Teinturerie de Saint Nicolas-Waes, kortweg Filteint genoemd, is op 28 oktober 1922 opgericht bij akte verleden voor notaris Van de Perre te Temse. Het bedrijf, gevestigd op bovenvermelde locatie, spitst zich van meet af aan toe op het spinnen en twijnen van wol, katoen en andere textiele stoffen, en op het verven van draden en weefsels. In haar bloeiperiode heeft de fabriek nog 400 arbeiders tewerkgesteld. Tijdens het laatste kwart van de twintigste eeuw gaan de productie en verkoop gevoelig achteruit. Het aantal werknemers daalt continu: van ca. 260 in de jaren 1980 tot ca. 150 omstreeks 1995. In 2004 is de onderneming ontdubbeld in nv Filteint en nv Filteint Invest. On- danks het afstoten van de niet meer rendabele spinnerij-afdeling en het invoeren van tijdelijke werkloosheid, ziet de directie zich genoodzaakt om de boeken neer te leggen. De rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas spreekt op 18 april 2009 het faillissement uit. De nog overgebleven werknemers, in totaal ca. 55 personen, verliezen hun job.

Willy Stevensstraat:
Willy Pierre Stevens (°Sint-Gillis-Brussel, 9 januari 1926 – †Schandelah, 15 februari 1945), ongehuwde zoon van zetelgarneerder en handelaar Herman Charles Stevens en stenotypiste Irena Ludovica Verwee uit de Wegvoeringsstraat 52b te Sint-Niklaas, is op 19 juli 1944 gearresteerd door de Geheime Feldpolizei. Hij is een patriottisch bewogen student, die tijdens de Tweede Wereldoorlog lid wordt van het clandestiene Geheim Leger en diverse risicovolle opdrachten uitvoert als verbindingsagent van deze goed gestructureerde verzetsorganisatie. Willy Stevens wordt gedeporteerd naar het concentratiekamp van Schandelah te Neuengamme (nabij Hamburg, Noord-Duitsland), waar hij overlijdt in de nadagen van het naziregime.
Bij bevel van het Ministerie van Wederopbouw van 16 augustus 1947 wordt zijn overlijdensakte in rode inkt toegevoegd aan het register van 1925, onderaan de akte 99. Door een rechterlijke beslis- sing de dato 28 september 1949 van de Tweede Kamer van de rechtbank te Gent wordt hem postuum het statuut van politiek gevangene toegekend. Op 14 februari 1959 worden zijn stoffelijke resten, sa- men met die van zijn lotgenoten Karel Amadeus Cornu (°Belsele, 12 februari 1920 – †kamp Versen nabij Duits-Nederlandse grens, 19 november 1944) en Leo De Blieck (°Sint-Pauwels, 17 augustus 1907 – †kamp Versen, 26 november 1944), herbegraven op het Erepark van de stedelijke begraafplaats Tereken, tussen de zones N en O. Op Stevens’ rouwprentje staat vermeld dat hij is ‘bezweken door nazibeulenwerk en uitputting in concentratiekamp’.

August De Bontestraat:
In het raam van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog is gezocht naar een relevante straatnaam in de Filteintsite, die inhoudelijk aansluit bij de naburige Mathilde Vandermeulenstraat en Joseph Lonckestraat. Op grond van de door het Stadsarchief gepubliceerde lijst van de Sint-Niklase slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog (Martin Bertram, Piet Van Bouchaute, Patty De Meester, bijlage tijdschrift Archivaria, jaargang 4, nr. 11, juni 2002) zijn vier potentiele namen gesuggereerd. Die staan symbool voor de bijna driehonderd inwoners van Sint-Niklaas en deelgemeenten die vaak op anonieme wijze hun leven hebben geofferd in de strijd tegen de Duitse militaire troepen en de Duitse bezettende macht.

Van Centrummanager naar Citymarketeer!

Gisteren in de gemeenteraad en verleden week in de krant was er wat heisa naar aanleiding van de Algemene vergadering van het Centrummanagement. Een vertegenwoordiger van een politieke partij verspreidde een persbericht met de catchy maar foute titel: ‘Stad schaft centrummanager af’ dat klakkeloos werd overgenomen door TV Oost.

Wat is er aan de hand? Het centrummanagement is een stedelijke vzw die in opdracht van de stad samen met de handelaars de handelskern moet versterken. In het bestuur zitten zowel leden van de meerderheid, oppositie als handelaars. In de Algemene Vergadering van drie weken geleden, bracht ik drie thema’s ter discussie aan over hoe we de middelen van het centrummanagement effectiever konden inzetten ter versterking van het kernwinkelgebied.

Drie thema’s voor een sterker kernwinkelgebied

csm_SSN004_-_Oh_Dagen_Placemat_1e16486dbc

De Oh-dagen van de dag van de klant tot het rode loper weekend waren een echt succes

1. Zelf initiatief nemen voor vier terugkerende winkelacties

Op 4 momenten in het jaar zetten we ons beste beentje voor:
– modezondag in maart
– terrasjesdagen in juni
– de Oh-dagen die beginnen met de dag van de klant en eindigen met Openbedrijvendag en het Rode Loper weekend
– de Sint- en eindejaarsperiode.

We willen deze organisaties omturnen in vaste waarden. Een extra inspanning is nodig voor de modezondag in maart.

Streekbieren

De Streekbierenkroegentocht: 6 streekbrouwers stellen hun topproduct voor in 6 karaktervolle cafés in het centrum: een voorbeeld van het Oh-gevoel.

2. Ondersteunen kleinschalige, niche- en kwalitatieve initiatieven van handelaars 

Handelaars die samen activiteiten opstarten waar liefde voor het vak, klantgerichtheid, kwaliteit, vakkunde en ambacht of innovatie centraal staan, verdienen een ‘Oh’-label en publicitaire en logistieke ondersteuning. De Oh-praline en de Wase Streekbierenkroegentocht van dit weekend passen hier perfect in.

3. Organisatie en middenstandsbeleid versterken

Het bovenstaande wordt vorm gegeven door een centrummanager. Tot 2013 was dat iemand in dienst van de vzw zelf. Door het ontslag van de toenmalige centrummanager werd dat gat tijdelijk ingevuld door Filip van Bel met een dienstencontract.

Hij deed dat uitstekend. Zijn belangrijkste opdracht was om vertrouwen te wekken bij de lokale middenstand en de opening van de vernieuwde Stationsstraat. Na de goede ervaring met Filip werd besloten met een externe kracht verder te werken. Eind 2013 kwam Filip als beste uit een procedure en werd een 1+1 jaar contract aangeboden. Dit loopt eind maart 2016 af en kan niet langer verlengd worden. Een beslissing dringt zich op over de invulling van de positie.

Huidige centrummanager: mét onderscheiding

cover_oh

Oh magazine: een voorbeeld van hoe we de communicatie naar een hoger niveau tillen (klik om het nummer te lezen)

De huidige centrummanager is geslaagd in zijn opdracht om kwalitatieve winkeldagen te organiseren en de participatie van onze handelaars te verhogen (al mag dat nog wat sterker worden), er is een nieuwe huisstijl en al onze communicatiemiddelen (website, Facebook en zelfs een stadsmagazine) zijn vernieuwd.

De volgende stap is meer inzetten op de ‘brug slagen’ naar de andere beleidsdomeinen: cultuur, sport, toerisme en evenementen. Ook het centrummanagement moet immers mikken op een stuk beleving en verrassing in het centrum. Op amper enkele honderden meters is er immers heel wat te beleven: concerten, optredens, bioscoop, musea, park, winkelen en horeca en dat allemaal rond het drukbezette en grootste evenementenplein in een stadscentrum. We moeten meer denken in termen van City Marketing dus.

Ander profiel

Voor die positie hebben we inderdaad een andere structuur voor ogen. Deze persoon wordt centrummanager (commercieel naar buiten), KMO-loket (interne dienstverlening) en Citymarketeer (brugfiguur) tegelijk maar in dienst van de stad, inhoudelijk ook aangestuurd door het Centrummanagement. Hij kan gebruik maken van het werk dat Filip heeft gedaan maar moet nu ook nauwer samenwerken met andere beleidsdomeinen. Daarnaast zal er ruimte gezocht worden om specifieke projecten nog steeds te laten uitvoeren door externe experts als blijkt dat we de expertise zelf niet in huis hebben.

Deze insteek stond met zoveel woorden in het nieuwe personeelsorganogram dat in augustus werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

Met wegenwerken méér verwezelijken

‘Schepen, al die werken! En dan nog tegelijk!’ Met werken aan de N41, N70, Raapstraat-Bellestraat, Heimolenstraat en Begijnenstraat – Vijfstraten een niet geheel onverwachte opmerking … Met het openstellen van de N70 tussen Singel en zwembad komt er een eind aan precies 1 jaar van intense werken aan de oostkant van de stad. Met de werken N70 Ster – Kwakkelhoek beginnen anderzijds weer een reeks nieuwe werken.

Wateroverlast

Allereerst: werken zijn onvermijdelijk en zijn altijd hinderlijk voor de buurt, bedrijven en vooral handelaars. De meeste werken in onze stad zijn rioleringsdossiers om vuilwater en regenwater te scheiden. Dat is niet alleen belangrijk  voor het milieu, maar vooral ook een oplossing voor chronische wateroverlast.

Daarnaast wordt er steeds een verkeersveiliger ontwerp gemaakt. Dat ontwerp probeert vlotter en veiliger verkeer voor àlle verkeer te realiseren. Speciale aandacht gaat daarbij telkens eerst naar de voetganger en de fietser, daarna openbaar vervoer en personenvervoer, geheel volgens het STOP-principe.

Visie: doorgaand verkeer rònd de stad leiden

Kaart1

Verbeteringen rondweg en invalswegen Sint-Niklaas – klik op de kaart voor een korte uitleg per punt

Het bestuursakkoord in Sint-Niklaas, later bevestigd in het mobiliteitsplan (april 2015), gaat radicaal voor het leiden van doorgaand verkeer rond de stad om zo ruimte te geven aan bewoners, shoppers, bezoekers en toeristen in de stad. Om dat mogelijk te maken, moet de doorstroming op de rondweg en invalswegen verbeteren en de veiligheid verhogen en zal een nieuw circulatieplan de uitwisseling van verkeer tussen wijken drastisch beperken.

Het kaartje hiernaast geeft een duidelijk beeld: quasi de hele oostelijke kant van de rondweg werd aangepakt op goed 1 jaar. Al bij al een beperkte periode, in schril contrast met werken die aaneengeschakeld 3 jaar zouden hebben geduurd!

De enige weg is vòòruit

Schermafbeelding 2015-10-06 om 21.09.47

Schematische voorstelling circulatieplan Sint-Niklaas dat gefaseerd zal ingevoerd worden.

Na 6 jaar zonder enige werken op hoofdwegen in de stad, moest dit bestuur op het vlak van mobiliteit rasse schreden vooruit maken. Heel wat dossiers waren op het einde van de subsidiëringsperiode en we zijn moreel verplicht verkeersveiligheidsdossiers niet op de lange baan te schuiven.

Onze stad zal, als alles naar plan gaat, er totaal anders uitzien op korte tijd: het parkeren sturend en klantvriendelijker, in samenspraak met gewest, provincie en buurgemeenten meer (her)nieuw(de)e fietspaden dan ooit tevoren, meer politiecontroles op snelheid en alcohol en een grondige upgrade voor de rondweg. Als nu ook het circulatieplan stuk voor stuk geactiveerd wordt, verhoogt ook de bereikbaarheid van het centrum. De automobilist kent een omrijfactor maar zal niet stilstaan.

Werken op N70 afgelopen, nieuwe werken beginnen

Volgende week maandag (12/10) gaat de N70 van de Singel terug open richting zwembad, voorlopig op 1 rijstrook. De 23ste oktober gaat de tweede rijstrook open. Op dat moment gaan de werken op de N70 tussen Ster en Kwakkelhoek van start (tot einde 2016). Ook hier een project om veiligheid en doorstroming te verbeteren. In 2016 willen we Tereken heraanleggen om de wateroverlast aan te pakken maar ook de weg uit te rusten als een uitvalsweg voor Sint-Niklaas.

2016 wordt ook het jaar van en voor Sinaai. Niet alleen Sinaaidorp wordt heraangelegd in een verkeersveilig ontwerp, maar ook 4 km tussen Ossenhoek en de Molenstraat wordt aangepakt, inclusief het dorpscentrum van Puivelde. Tenslotte hopen we (eindelijk!) de Weimanstraat te kunnen heraanleggen met een veilig vrijliggend fietspad en een versmald wegprofiel om de snelheid in het beschermd natuurgebied te doen dalen.

Driekoningen

Ontwerp Driekoningen met dubbele rotonde

Driekoningen

Rond het kruispunt Driekoningen blijft voorlopig nog koffiedik kijken. Het futuristische ontwerp met dubbele rotonde is afgetikt, de bouwaanvraag is goedgekeurd, maar het is wachten op de aanbestedende overheid (Vlaams Gewest) om ook de werken uit te besteden en uit te voeren. Dit werk is het sluitstuk van de ringwerken rond Sint-Niklaas en een voorwaarde voor een succesvol circulatieplan. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt momenteel aan de dossiers van 2016 en volgende jaren.

Dat we doorgaan ten voordele van een veiligere en vlottere mobiliteit staat vast. We hebben als stadsbestuur 2 grote ambities: verkeersleefbaarheid verhogen en verkeersveiligheid verhogen. We doen dit door gerichte maatregelen te nemen die ook de bereikbaarheid van de stadskern verbeteren.

Wifi in de stadskern: een stap naar een Smart City

De gemeenteraad van oktober keurde een voorstel goed om een deel van de handelskern te voorzien van een WiFi netwerk. We mikken op de vredefeesten van 2016 om het netwerk operationeel te krijgen.

wifi-logo-hiHet is de bedoeling dat iedere bezoeker van de stad van de openbare wifi kan gebruikmaken. Daarnaast moet het netwerk ook bij evenementen zijn meerwaarde bewijzen voor bezoekers, organisatoren, dienstverleners, hulpdiensten, pers, en dergelijke.  Dit biedt niet alleen mogelijkheden voor winkels en horeca, maar ook voor studenten, toeristen, ondersteuning en organisatoren van evenementen.

Lange termijn visie: stap naar Smart City

Op lange termijn biedt een wifi-zone in de binnenstad heel wat mogelijkheden om Sint-Niklaas uit te bouwen als Smart City want voor sommige slimme toepassingen zijn een WiFi netwerk een meerwaarde.

1. Toeristen kunnen interactief via hun mobiele toestellen de stad ontdekken en blijven gespaard van hoge internet of roamingkosten.

2. Mobiliteit: online toepassingen burgers en bezoekers realtime informatie verschaffen over beschikbaarheid van parkeerplaatsen en worden opstoppingen vermeden. Realtime verkeersapplicaties zorgen voor vlottere verkeersstromen, enz. De brutogegevens van geconnecteerde toestellen kunnen dienen om passage en verkeersintensiteit te monitoren.

Schermafbeelding 2015-10-24 om 16.16.26

In groen de WiFi dekking in een eerste fase

3. Lokale handelaars kunnen klanten gericht op de hoogte brengen over tijdelijke aanbiedingen en promoties op basis van hun locatie via beacons (zogenaamde ‘location based services’).

4. Bij evenementen biedt dit een interessante meerwaarde door de mogelijkheden van de sociale media. Bovendien hoeft er geen tijdelijk netwerk worden opgesteld per evenement.

5. De eigen dienstverlening kan efficiënter ondersteund worden; zo gebruikt men in sommige steden vuilbakken met sensoren die aangeven wanneer die vuilbakken geleegd moeten worden.

Praktisch

De Gemeenteraad maakte 125,000 EUR vrij om de WiFi te installeren. De dekking zal in een eerste fase beperkt zijn tot de verblijfsgebieden in de kernstad: Grote Markt, Stationsstraat, Houtbriel, Sint-Nikolaasplein en Stationsplein. Indien er fondsen vrij komen kan dit stap-voor-stap uitgebreid worden tot het hele kernwinkelgebied en de aantrekkingspolen in de stad zoals het stadspark of de museumsite. Ultiem, zouden ook de dorpskernen aan bod moeten kunnen komen, maar dat is een kwestie van centen.

Hoe ‘beperkt’ de WiFi zal zijn hangt ook af van de voorwaarden. In vergelijkbare steden gaat het vaak om 2 uur gebruik per dag. Daarna wordt het betalend.

Winkelen in de stad: oh, oh, oh!

‘Schepen, hoe gaat het nog met de Stationsstraat?’ De heraanleg van de Stationsstraat luidde het begin in van een herprofilering van niet enkel de straat maar van het hele kernwinkelgebied. Dit wordt dit weekend zeer zichtbaar tijdens de Oh-dagen!

IMG_1405

De heraangelegde Stationsstraat met groen, fonteinen blijft de centrale winkelas.

Winkelweefsel onder druk

Het winkelweefsel staat in alle steden zwaar onder druk: er is de concurrentie van de shopping centra aan de rand van de stad, baanwinkels, maar het is vooral de on-line handel die in opmars is. In 2014 werd er in ons land ruim 7 miljard EUR on-line uitgegeven. Meer dan de helft verdwijnt naar het buitenland, vooral Nederland. Dat laat zich voelen in het middensegment: ‘huishoudmerken’ zoals MEXX en Free Record Shop moesten het bijltje erbij neerleggen. Het valt daarbij tegelijk op dat de goedkope en duurste winkels er wel nog in slagen het hoofd te bieden aan het on-line geweld.

Een ander soort beleving als antwoord

Als het winkelen te makkelijk wordt vanuit de zetel moet de klassieke winkel daar iets tegenover kunnen zetten dat mensen uit de zetel krijgt. Ver moet je het niet zoeken: dienstverlening, vakmanschap, een persoonlijke toets, groepsevenementen, specialiteitenroutes, proeven en genieten. Kortom een ‘totaalbeleving’ waarvoor je buiten wil komen.

OhpralineSint-Niklase troeven

Naast de vakkennis, heeft Sint-Niklaas, misschien nog meer dan andere kleine steden, alle troeven om dat nieuwe ‘beleven’ vorm te geven. Alle stedelijke functies liggen immers in een straal van 600 meter van mekaar: De Grote Markt, Stationsstraat, De Casino, De Siniscoop, zowat alle centrumparkings, de musea en het stadspark. Winkelen combineren met een theaterbezoek, concert, filmpje of lekker etentje is nergens zo makkelijk als in Sint-Niklaas. In 2014 werd een traject op poten gezet om deze troeven terug te promoten.

Oh! Verrassend!

Samen met een grote groep handelaars gingen we aan de slag. Er werd gezocht naar een unieke invalshoek die de lading dekt: het woord ‘verrassend’ kwam daarbij vaak terug. Een gespecialiseerd bureau werd gevraagd om hiermee aan de slag te gaan. Zij creëerden het beeld ‘Oh’. Uitdrukking van verrassing en een verwijzing naar het Sinterklaasliedje (!) ‘Oh, kom maar eens kijken’. Eenvoudig maar ook veelzijdig: kom maar eens kijken, genieten, proeven …  Tegelijk werden ook een reeks communicatiekanalen uitgedokterd: een website (www.insintniklaas.be), een facebookpagina, sjablonen voor posters én een nieuw stadsmagazine. Dat magazine wordt ook verdeeld in de buurgemeenten. Daar moeten we mensen overtuigen om onze stadskern terug te komen ontdekken.

Oh-dagen

Een beter moment dan dit weekend is er niet. In dit weekend zetten onze handelaars hun beste beentje voor. De Oh-dagen Oh-postersoverkoepelen een aantal losstaande initiatieven om zo mekaar te versterken. Met demonstraties en extra verwennerijen leggen onze handelaars en bedrijven u in de watten dit weekend.

De Oh-dagen: van Dag van de klant (26/9) over marktdag (1/10) tot het Rode Loper Week-end en de Steps days (3 en 4/10) om af te sluiten op Open Bedrijven Dag (4/10). Het filmpje vind je hier.

De link naar het filmpje over de marktactie vind je hier.

De link naar het filmpje over Open Bedrijvendag vind je hier.

Het hele programma vindt u hier!