Archives for : September2015

Een écht parkeerbeleid is meer dan nieuwe automaten

Naar aanleiding van de vernieuwing  van de parkeerautomaten én van de concessie van de parking onder de Grote Markt, hebben we de kans een sturend parkeerbeleid op poten te zetten op maat van een stad die op momenten kreunt onder het verkeer.

De oude parkeerautomaten haperen en wisselstukken zijn niet of moeilijk verkrijgbaar en moesten vervangen worden. Na 10 jaar moest ook de concessie van de parking op de Grote Markt vernieuwd worden. Meteen de kans om het parkeren van geldkoe om te turnen in een beleidsinstrument.

Een visie op parkeren

De drukte in de stad valt voor een groot deel te verklaren door parkeerzoekend verkeer. Bezoekers, shoppers, werknemers en bewoners beconcurreren mekaar voor dezelfde parkeerplaatsen en rijden rondjes rond de markt tot ze plaats vinden. En dat terwijl de centrumparkings (toch goed voor 1500 plaatsen) structureel onderbenut blijven. Dat komt de leefbaarheid van de stad niet ten goede en helpt ook middenstand en horeca niet.

Principes voor een sturend beleid

Het mobiliteitsplan (april 2015) bevat een visie op parkeren: langparkeerders parkeren aan de rand van de stad op goedkope parkings of op eigen terrein. Bezoekers en kortparkeerders hebben de keuze om te parkeren in de straat (3000 parkeerplaatsen) of in de centrumparkings of de pleinen van de stad (1500). Om het parkeerzoekverkeer zoveel mogelijk in te perken, lokken we ze door een gedifferentieerd tarief naar de centrumparkings (1,2 EUR/uur) ipv de straat (1,4 EUR/uur). Daardoor ontstaat er een grotere rotatie van straatparkings en wordt het aantrekkelijker om snel een boodschap te doen of om als bewoner een plaatsje te vinden.

Parkeerautomaten

Oude parkeerautomaten worden vervangen door nieuwe in 2016. Een investering van 1 miljoen EUR. (copyright Paul Van Landeghem/Het Nieuwsblad)

Het gratis kwartier wordt altijd gegeven, waardoor kortparkeren (<1 uur) altijd goedkoper wordt dan vandaag (zie tabellen in dit bericht). De tarieven op de pleinen  worden gelijkgeschakeld met de parkings op het Stationsplein en de Grote Markt, inclusief gratis kwartier en de mogelijkheid te betalen per kwartier in de eerste 2 uur.

Op middellange termijn komen er ook ‘shop & go’ plaatsen langs de invalswegen en bij handelsconcentraties die exclusief voor de zogenaamde ‘runshopper’ 30 minuten gratis parkeren mogelijk maken. In Kortrijk heeft dit geleid naar topresultaten qua rotatie en beschikbaarheid van plaatsen.

Gebruiksgemak en comfort

De nieuwe tarieven zullen ingaan bij de installatie van de nieuwe parkeerautomaten (voor de zomer 2016, een investering van bijna 1 miljoen EUR). Hierbij is vooral veel gedacht aan het gemak en comfort voor de gebruiker. De burger kan dan aan elke automaat terecht doordat er slechts 2 tarieven zullen zijn ipv de 6 parkeerzones met elk hun eigen tarieven en parkeerduurtijd. Door zijn nummerplaat in te toetsen is er geen nood aan tickets en andere papperasserij. De betaalmogelijkheden worden uitgebreid met sms en smartphone apps.

Schermafbeelding 2015-07-22 om 20.19.47

Huidige wirwar met 6 verschillende zones, parkeertijden en tarieven.

Parkerennieuw

De nieuwe eenvoudiger structuur met 1 zone en 2 tarieven: 1,2 EUR op de centrumparkings en 1,4 EUR voor straatparkeren. Dankzij het gratis kwartier wordt kortparkeren quasi altijd goedkoper dan vandaag.

We werken hard aan een gebruiksvriendelijk on-line loket voor parkeerabonnementen en bewonerskaarten, mogelijkheden voor handelaars om on-line te betalen voor hun klanten, het ter beschikking stellen van parkeerverbodsborden. Ook in het stadhuis zal ‘de dienst parkeren’ evolueren naar een ‘mobiliteitswinkel’, waar je alle producten en informatie van en over de mobiliteitsdienst kan verkrijgen (midden 2016).

Handhaving: het sluitstuk van een beleid

Geen effectief beleid zonder handhaving op het terrein. Sinds enkele maanden is onze parkeerdienst flink uitgebreid met 6 mensen. Voor de controleurs wordt het makkelijker om de controle te doen doordat de controleapparatuur automatisch de nummerplaten inleest en controleert. Dat geeft hen meer tijd om zich te concentreren op enkele terechte bezorgdheden (zeg maar frustraties) van de Sint-Niklazenaar. Onze parkeerwachters worden gemachtigd GAS-ambtenaar en kunnen optreden tegen parkeerovertredingen met als toppers het dubbelparkeren of parkeren op zebrapaden en fietspaden (voorjaar 2016).

Met een visie, sturend beleid, verhoogd comfort en gemak en een handhavingsluik als sluitstuk zetten we zo verdere stappen naar een leefbaarder stad.

link naar artikel HLN: hier

link naar artikel Het Nieuwsblad: hier