Archives for : mobiliteit

10 redenen waarom conceptstudie Hendrik Heymanplein wérkt

Om met de deur in huis te vallen: we hebben niet teveel succesformules van stadsvernieuwing gehad in het laatste decennium. Dan zijn er twee dingen die je kan doen: nors blijven klagen en bij de pakken neer gaan zitten of er ook iets mee doen: vergroening, gezelliger openbare ruimte, versterking winkelweefsel, recreatieplekken en een mobiliteitsplan dat in functie staat van de bewoner en bezoeker van Sint-Niklaas. Het project Hendrik Heymanplein past in deze filosofie omdat het inspeelt op het bovenstaande, maar dan ‘in één ruzie’.

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.24.57

Functies Hendrik Heymanplein. (Blauwdruk – copyright)

Waar gaat het écht om? Een parking omvormen tot een levendige plek waar je wil zijn om te chillaxen, rusten, beleven, boodschapje te doen of een van de moderne multi-mediarooms in de nieuwe bib te bezoeken. Kortom de positieve keuze voor een leefbaar, levendig en verkeersveilig centrum. Geef de stad niet in handen van conservatieve krachten die maar één doel hebben, lijkt het wel: de stad zachtjes en voor altijd te laten inslapen zodat we met gerust gemoed het échte leven elders kunnen opnemen?

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.03.43

Bovenaanzicht Hendrik Heymanplein – (Blauwdruk – copyright)

 

10 goede redenen

1. Meer ruimtelijke kwaliteit – Een grijze parking wordt groene ontmoetingsplaats in onze stad

2. Een nieuwe, moderne bib met functionele ruimtes klaar voor deze eeuw. De bib is vandaag al en wordt nog meer dan boekendepot alleen.

3. Architecturale kwaliteit met duidelijker lijnen moet meer rust brengen rond het Heymanplein. De bib dient als baken op het plein. Ik hoop dat de bib ook architecturaal mag opvallen.

4. Een stadssupermarkt is een grote meerwaarde. Het samenspel tussen supermarkt en bib is een troef. Er komt een nieuwe supermarkt op de plaats van de huidige bib op maat van een city-supermarktformule.

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.54.36

Duidelijker lijnen om en rond het plein – (Blauwdruk – copyright)

5. Er blijft voldoende parkeerplaats voor bezoekers en bewoners op, rond en onder het plein. Op drie plaatsen organiseren we gebundeld parkeren: 52 kortparkeerplaatsen op het plein vangen meer dan de helft van alle parkeerbewegingen overdag op. Een buurtparking van 40 wagens rond het Castrohof wordt vandaag en ook morgen door buurt en bezoekers van de CM en ACW voorzien. Een ondergrondse parking met 160 plaatsen dient om nieuwe bewoners en langparkeerders op te vangen.

6. Door de knip op het Heymanplein en de M. Stillemansstraat wordt de verkeersdruk afgeleid op de in-en uitvalswegen om zo de leefbaarheid in de omgeving te vergroten. Door een doodlopend lusje te voorzien in de Nieuwstraat/Castrodreef zal de gehele wijk verkeersluwer worden wat moet leiden tot een verbeterde leefbaarheid.

7. Ook de verkeersveiligheid is gediend door minder doorgaand of parkeerzoekend verkeer. Fietsers maken veilig de oversteek naar de Grote Markt. De bus zal niet meer door de te smalle Hoveniersstraat gaan.

8. Door de oversteekbaarheid van het plein te verbeteren, alsook het gelijktrekken van gevels wordt de zichtbaarheid verhoogd en verdwijnen ‘donkere hoekjes’ en komt meer Sociale veiligheid. De camerabewaking blijft.

9. Door een knip in de M. Stillemensstraat komen er opportuniteiten om die straat meer ruimte te geven en zo ons beschermd erfgoed (Art Deco) beter in beeld te brengen voor toeristen.

10. Concept dat niet alleen past in het circulatieplan, maar geheel in onze bedoeling ook meteen meer kwaliteit in de omgeving brengt. Circulatiemaatregelen zonder meer kwaliteit in de omgeving zullen immers enkel worden geïnterpreteerd als ‘automobilistje pesten’.

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.01.57

Het Heymanplein vandaag – Google maps

We hebben nu de concept-fase achter de rug. Dit is slechts een eerste stap. Anderzijds zal de praktische en financiële haalbaarheid telkens weer opnieuw bekeken worden in de volgende stappen. Dat geeft ruimte voor bijsturing, maar aan de principes houden we best vast.

10 redenen waarom een nieuw kruispunt Driekoningen een must is.

U zal het wel gemerkt hebben: ‘Vanaf 28-11-2016 ernstige verkeershinder’ vertellen oranje borden langs de weg naar het meest complexe kruispunt van onze stad. De verkeersknoop rond de Driekoningenstraat, Kleine Laan, Hofstraat, Spoorweglaan en de Gasmeterstraat wordt ontward. Een complex bovengronds én ondergronds project dat geraamd wordt op 5 miljoen EUR waarvan 3,1 miljoen betaald zal worden door de stadskas. Een heraanleg zal inderdaad veel verkeershinder opleveren, maar toch is het dat waard omwille van 10 goede redenen.

1. Veiligheid: Door de aanleg met twee rotondes en 1 centrale oversteek voor fietsers en voetgangers wordt het verkeerskluwen ontrafeld, krijgt iedereen zijn plek en wordt het daardoor veiliger.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-13-45

Driekoningen nu: een verknoping van allerlei verkeer.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-11-08

Driekoningen in de toekomst. Veiliger en overzichtelijker knooppunt.

2. Meer comfort voor de voetganger: De centrale oversteek tussen de twee rotondes maakt dat voetgangers maar één lichtengeregelde oversteekbeweging moeten maken ipv meestal twee nu.

3. Meer comfort voor de fietser: idem als hierboven. Kortere wachttijden vermijden roodrijden. Een noodzakelijke voorwaarde voor het wegwerken van de missing link naar het Westerplein en een dubbelrichtingsfietspad in de Spoorweglaan.

4. Betere doorstroming openbaar vervoer: De lichtenregeling is zo afgesteld dat bussen vanuit de Noordlaan groen krijgen door detectielussen op het hele traject tot aan de Hofstraat. Stiptere bussen dus. De buscorridor door het centrum komt nu volledig tot z’n recht.

5. Vlotter autoverkeer: In alle simulaties, zelfs met 20% meer verkeer dan vandaag, verkort de wachttijd van auto’s met minimum 45 seconden. Een heraanleg voor alle weggebruikers dus!

6. Wegwerken breuk met het noorden van de stad: De spoorwegviaduct vormt al jaren de onnatuurlijke grens tussen de kernstad en het noorden van de stad. Door een groenere aanleg en meer oversteekmogelijkheden, verknopen we het noorden van de stad weer met de stadskern.

7. Verknopen 2 fietssnelwegen. Door de heraanleg ontstaan kansen voor de verknoping van de twee fietssnelwegen op ons grondgebied (Antwerpen – Gent en Sint-Niklaas – Hulst).

8. Bedrijfszekerheid nutsvoorzieningen. Niet alleen de bovengrond maar ook de ondergrond is een kluwen. Onder het kruispunt lopen de nuts-levensaders van onze stad: een hoofdleiding van Fluxys, de hoofdwaterleiding, middenspanning en laagspanning elektriciteit, middendruk gasaansluiting, hoofdkabels telecommunicatie van Proximus en enkele andere. Door deze kabels te vervangen garanderen we de nutstoevoer van onze stad voor de jaren die komen.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-11-42

Fase 1 nutswerken: kruispunt wordt geknipt gedurende 1 week.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-11-54

Fase 2. Over de verder fases vind je alles op de website van de stad of op www.wegenenverkeer.be/sint-niklaas

9. Wateroverlast vermijden. Onder het kruispunt Driekoningen lopen uiteraard ook riolen die verder lopen naar het laagste punt van onze stad (Heistraat). Om wateroverlast nog onwaarschijnlijker te maken komt er een buffer van 23 op 5 meter en 3 meter diep. Dit moet het water voldoende vertragen.

10. Noodzakelijke voorwaarde voor een circulatieplan. In het mobiliteitsplan schuiven we een circulatieplan voor de binnenstad naar voor om de verkeersleefbaarheid te verhogen. Noodzakelijke voorwaarde voor maatregelen op de markt is dat het kruispunt Driekoningen wordt aangelegd en wérkt.

Allemaal goed nieuws dus? Wel, er vallen aan de winkels op de hoek Hofstraat – Kleine Laan een 10-tal parkeerplaatsen weg. Die worden wel gecompenseerd aan de overkant. Daar komt een goed bereikbare pocketparking van minstens 24 plaatsen. Dat betekent een langere wandelweg naar de winkels. Daarom zullen we ook een aantal 30-minuten kortparkeerplaatsen in de Casinostraat aanleggen en bijsturen waar het moet.

De nutswerken starten op 28 november en worden uitgevoerd in 4 fases. Het voordeel is dat de overlast telkens zal beperkt zijn tot 1 arm van het kruispunt behalve in de eerste week (knippen kruispunt). Het nadeel is dat de verkeerssituatie van week tot week kan veranderen; Een goed signalisatieplan zal de bezoekers geleiden. Hou zeker de website van de stad of die van het Agentschap Wegen en Verkeer in de gaten op www.wegenenverkeer.be/sint-niklaas.

 

Veiliger schoolomgevingen op 1 september

Deze week gaan meer dan 23.000 leerlingen (waarvan zowat 9000 in het basisonderwijs) weer terug naar school in scholenstad Sint-Niklaas. Op een aantal schoolomgevingen zullen leerlingen, ouders en leerkrachten merken dat het een en ander is veranderd aan de schoolpoort.

In het kader van het scholencharter en de schoolvervoersplannen hebben scholen, politie en mobiliteitsdienst in nauw overleg een aantal schoolomgevingen aangepast met de bedoeling ze overzichtelijker en dus veiliger te maken. Soms gaat het om kleine ingrepen met grote impact, soms om een geheel aangepaste schoolomgeving. Een overzicht:

IMG_4745

Verkeerslichten moeten veilig oversteken mogelijk maken op het Kruispunt Zonnestraat – Bellestraat – Eekhoornstraat

IMG_4710

Eekhoornstraat: Parkeerstroken in grasdals moeten het parkeren beter organiseren en bestuurders natte voeten besparen.

1.Eekhoornstraat: De Baken: aanpassing van de schoolomgeving met een nieuwe oversteekplaats met wegversmalling om de snelheid te remmen. De fietser komende van de N70 wordt beter beschermd door het geven van rugdekking. Met de plaatsing van verkeerslichten wordt het oversteken van de Bellestraat mogelijk op veilige wijze. In de straat werd een verharde parkeerstrook aangelegd om het parkeren overzichtelijker te houden. Zo kan er ook een stuk parkeerdruk van de Bellestraat weggenomen worden.

2. Lodewijk De Meesterstraat: zowel aan de lagere school als aan de middelbare school Sint-Carolus werd een snelheidssluis aangelegd. Een wegversmalling die kruisend verkeer verplicht om te vertragen aan de schoolingang. Omdat de wegversmalling aan beide zijden is aangelegd,  worden ook leerlingen zichtbaarder als ze willen oversteken tussen de geparkeerde wagens .Bij de lagere school is er nu ook een zone afgebakend als kus en rijzone.

3. Na de asfalteringswerken wordt ook deze zelfde oplossing toegepast aan de OLV Presentatie Watermolendreef ter vervanging van de rijbaankussens. Veel effectiever en ook stiller.

IMG_4749

Snelheidssluis in de Watermolendreef vervangt de rijbaankussens. Stiller zal het in ieder geval worden. Door de plaatsing worden leerlingen zichtbaarder. Fietsers kunnen gewoon achter de bakens blijven rijden.

IMG_4702

Zelfde principe van de snelheidssluis werd aan de twee schooluitgangen in de Lodewijk De Meesterstraat toegepast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De Collegestraat wordt dan weer een schoolstraat bij het begin en het einde van de school. Dat wil zeggen dat gemotoriseerd verkeer niet meer toegelaten zal worden bij de start en het einde van de school (7:30 – 8:30 en 15:30 – 16:30). Ouders worden gevraagd te parkeren onder de Markt, Hofstraat of Statdschouwburgplein.

5. Aan het Zwaantje in de Leebrugstraat weden dan weer snelheidsremmende plateau’s aangebracht. De school ligt aan een landelijke weg, waar weinig verkeer rijdt wat dan weer uitnodigt tot hoge snelheden.

5. Voor Gavertje Vier in de Sint-Andriesstraat in Belsele sloegen het stadsbestuur, de directie, de ouderraad en de dorpsraad eind vorig schooljaar de handen in elkaar om oplossingen te zoeken voor de vaak onoverzichtelijke verkeerssituatie rondom de school. Ze tekenden samen de vernieuwde schoolomgeving uit, met prioritaire aandacht voor de zachte weggebruikers. De aanpassingen werden deze zomer uitgevoerd, zodat het schooljaar op 1 september meteen van start kan gaan in de vernieuwde situatie. De oversteekplaats werd centraal gelegd, de circulatie op de parking werd geregeld met eenrichtingsverkeer en de centrale doorsteek is nu enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. In de Sint-Andriesstraat werden parkeervakken met inhammen geschilderd om kruisend verkeer toe te laten. De gevaarlijke oversteekplaatsen in de bocht werden verwijderd. Daarnaast promoot de school ook het gebruik van de fietswegels langs achter, bijvoorbeeld ook voor oudere kinderen die het laatste stukje alleen te voet kunnen afleggen.

De absolute voorrang voor fietser en voetgangers én de brede samenwerking zijn een schoolvoorbeeld van hoe samen gewerkt kan worden aan een veiliger schoolomgeving. Een route binnen de scholencharters waar we verder op zullen inzetten.

Persoverzicht

Zie het artikel in HLN van 31 augustus

Zie het artikel in Het Nieuwsblad van 31 augustus

Bekijk de reportage op TVOost

 

Mobiliteit in 2016: het jaar van de vooruitgang!

Na een tweetal jaren voorbereiding voor het nieuwe mobiliteitsplan, wordt de verandering ook zichtbaar in 2016: we voeren het snelheid- en tonnageplan uit, implementeren getrapt de modernisering van het parkeren door, toetsen de ideeën rond wijkcirculatie met de Sint-Niklazenaars af in een wijkronde en starten we de implementatie van het fietsparkeerplan en het fietsinfrastructuurplan. Vier van de 10 prioritaire acties uit het mobiliteitsplan! Om dit te ondersteunen versterken we ons team terug met een tweede mobiliteitsambtenaar die in een vorige bestuursperiode werd geschrapt.

Toen ik op 2 januari 2013 mijn bureau op het stadhuis voor de eerste keer betrad trof ik letterlijk een leeg bureau aan: er bevond zich enkel een wegenkaart van enkele jaren terug en een ingekaderd gewestelijk structuurplan van de jaren 70. Typerend voor de stilstand rond mobiliteit in onze stad. We zijn nu 3 jaar verder en 2016 zou wel eens het jaar van de mobiliteit kunnen worden waarin het harde werk van de vorige jaren ook op het terrein zal te zien zijn.

Mobiliteitsplan  (april 2015, klik hier)

Het beginpunt blijft toch de keuze om een ambitieuzer herziening van het mobiliteitsplan te doen dan voorzien was in de vorige bestuursperiode door resoluut te kiezen voor leefbaarheid en veiligheid. We besloten het ook grondiger te doen met de opmaak van een circulatieplan, een sturend parkeerbeleid, een allesomvattend snelheid en tonnageplan en te durven kiezen voor de fiets als hét stedelijk vervoersmiddel bij uitstek.

Schermafbeelding 2016-02-14 om 16.55.29

Schematische voorstelling verschillende ‘circulatie’wijken.

Circulatieplan

Het circulatieplan van de stad heeft als doel de leefbaarheid in de stadswijken drastisch te verbeteren door het doorgaand verkeer rond de stad te sturen i.p.v. erdoor. Doorgaand verkeer neemt de rondweg. De voorwaarde is een goedfunctionerende rondweg. Met de heraanleg van de N70 tussen zwembad en Singel is daar deels aan tegemoet gekomen. Nu nog kruispunt Driekoningen heraanleggen (2017) en de bottlenecks zijn weggenomen. Eind april 2016 gaan we met enkele circulatiemaatregelen en ideeën de boer op. Wij zullen iedereen in elke wijk in de kern uitnodigen om samen met ons na te denken over hoe dat kan in een eerste fase. U leest er hier meer over.

De Oostelijke Tangent is de noodzakelijke voorwaarde voor het tweede deel van het circulatieplan, waarbij het gemotoriseerd verkeer wordt gestuurd in kleinere lussen en wijkuitwisseling niet meer kan. Meer info in een vorige blogpost.

Fietsparkeerplan en fietsinfrastructuurplan

In maart 2016 worden deze twee belangrijke documenten goedgekeurd. Het fietsinfrastructuurplan legt de weg naar meer structurele fietsveiligheid en comfort. Terwijl het fietsparkeerplan de hotspots aanduidt voor meer ruimte voor het stallen van de fiets. De plannen zijn het ‘fietskompas’ voor de volgende jaren, over bestuursperiodes heen.

Schermafbeelding 2016-02-14 om 17.57.28

Duidelijke snelheidszones maken de weg leesbaarder en dus veiliger.

Snelheidsplan

Het mobiliteitsplan startte met een doorlichting en categorisering van alle 500 wegen op ons grondgebied. Heel consequent werd het snelheidsplan opgesteld dat rekening houdt met de inrichting en functie van de weg. De gemeenteraad zal in de zitting in februari een opdracht kunnen uitschrijven voor de implementatie  van dit plan in een ruk. Maar liefst 1000 nieuwe borden duiden de zones aan. Opvallend is de keuze voor zone 30 in alle woonwijken en zone 50 in landelijke gebieden.

Tonnageplan

Met diezelfde categorisering duiden we ook aan waar we zwaar vervoer willen in onze stad. We legden een vrachtroutenetwerk vast in samenwerking met Vlaanderen onder het principe ‘zo snel mogelijk naar het hogere wegennetwerk’. Ook dit tonnageplan wordt uitgevoerd na goedkeuring van de gemeenteraad.

Schermafbeelding 2016-02-14 om 19.38.17

Nieuw vereenvoudigd parkeerplan: 1 zone en 2 tarieven, maar vooral ook sturend: parkeren op de straat wordt duurder dan op de pleinen. De groene bollen zijn de locaties voor de gratis ‘stop and shop’-plaatsen.

Sturend parkeerbeleid

Het was u misschien niet opgevallen, maar van onderuit wordt parkeren in onze stad sterk gemoderniseerd, vereenvoudigd maar ook ingeschoven in een mobiliteitsbeleid. We startten met het makkelijkste: een versterkte handhaving, gevolgd door een modernisering: de parkings Grote Markt en Stationsstraat krijgen een facelift en later deze maand komen er nieuwe parkeerautomaten met touch-screen en kaartlezers. Later dit jaar komen er sms-mogelijkheden en smartphone toepassingen.

Er is ook een beleidsluik aan de aanpassing: eenvoudiger doordat er slechts 1 zone betalend parkeren meer is met 2 tarieven: pleinparkeren wordt goedkoper dan straatparkeren (1,20 EUR vs 1,40 EUR). Bovendien wordt het eerste kwartier altijd gratis, ook als u langer dan een kwartier parkeert. Dat betekent dat wie minder dan 1 uur parkeert altijd goedkoper af is dan vandaag. Op een vijftal plaatsen komen ‘stop & shop’ plaatsen waar je 30 minuten gratis kan parkeren.

Door het gedifferentieerde tarief nodigen we de bezoekers aan te kiezen om niet rond te rijden, maar gewoon te kiezen voor het goedkoopste tarief in een van de centrumparkings of op de pleinen. Dit zal ingaan begin april 2016.

Onze tarieven blijven de goedkoopste in de wijde regio.

En verder?

We gaan door in het verder uitwerken van oplossingen op maat voor verschillende heikele mobiliteitsproblemen, vooral voor de fietsveiligheid: het fietspad over de Hoogkamerstraat, de mobiliteitsstudie Stationsomgeving-Noord, afstemming van verbeteringen aan de fietssnelwegen met de buurgemeenten en de provincie en zoeken naar buurtparkings in samenwerking met de privé. 2016 kondigt zich in ieder geval aan als een sleuteljaar in onze mobiliteit.

Persoverzicht (klik)

Lancering openbaar onderzoek TV Oost

Lancering inspraakronde Circulatieplan TV Oost

Artikel Nieuwsblad Oostelijke Tangent is bazooka-oplossing

Artikel Nieuwsblad Parkeertarieven

Artikel HLN Snelheidsplan

Artikel HLN Oostelijke Tangent

Artikel HLN Circulatieplan

Artikel HLN Parkeerplan

Oostelijke Tangent: eindelijk echt gestart!?

Het nieuws van december 2015 – en wat mij betreft, het nieuws van 2015 – was de vaststelling door de Vlaamse Regering van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Oostelijke Tangent op 4 december 2015. Een niet te onderschatten belangrijke stap naar het vervolledigen van de Sint-Niklase Ringstructuur en ultieme bazooka-oplossing voor de Sint-Niklase mobiliteit. Het openbaar onderzoek start vandaag 19 januari.

Schermafbeelding 2016-01-18 om 22.20.20

Luchtfoto Sint-Niklaas: in geel de huidige rondweg – in rode stippellijn rechtsonder de ‘missing link’ tussen Singel en E17.

Het verhaal van de Oostelijke Tangent leest ondertussen al bijna 30 jaar als een slecht carnavalnummer: ‘doe een stapje naar voren en een stapje terug’ zonder uitzicht op een uiteindelijke realisatie. Een realisatie die door verschillende politici in het verleden al aangekondigd werd, maar nooit startte.

Nochtans is dit een wegenproject dat zeer breed gedragen is door alle politieke partijen in onze stad. Het is ook het enige door de overheid geïnitieerde infrastructuurproject dat ik ken waar er actiegroepen vòòr zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het project ook prominent deel uitmaakt van het nieuwe mobiliteitsplan dat in april 2015 werd goedgekeurd door de gemeenteraad (klik hier).

Situering project

De Oostelijke Tangent moet de derde op/afrit worden naar Sint-Niklaas (‘Sint-Niklaas Oost’) op de E17. Een tweevaksbaan die de E17 met de Singel (R42) en de N70 ter hoogte van Unigro verbindt. Dankzij deze realisatie wordt de tangentenstructuur van Sint-Niklaas vervolledigd. Het is de bedoeling dat doorgaand verkeer langs hier afgeleid wordt rond de stad naar het hogere wegennetwerk. De Westelijke Tangent werd al opgeleverd in 2012 (Sint-Niklaas West – N41).

beeldOT_uitnodiginginfomarkt

Schematische voorstelling verloop Oostelijke Tangent

Maar er is meer: daarnaast maakt de nieuwe weg verschillende bedrijvenzones (Europark-Noord, Europark-Zuid, Europark Oost) vlotter en beter bereikbaar. Het project zet ook in op de fietsers en het openbaar vervoer met een snelle en veilige fietsas tussen de N70 en Eigenlo én een beter bereikbare stationsbuurt. Dat laatste is belangrijk want kan in samenspel met een weldoordachte ontwikkeling van Stationsomgeving-Noord, de broodnodige impulsen geven aan de Stationsbuurt.

De Oostelijke Tangent maakt ook integraal deel uit van het plan van de Wase Burgemeesters voor mobiliteit op de weg in het Waasland, beter gekend als het ‘Waas mobiliteitsplan’ dat de ambitie heeft de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid van het Waasland te vrijwaren.

Circulatieplan

In tegenstelling tot wat gedacht wordt is de Oostelijke Tangent geen voorwaarde voor een nieuw circulatieplan voor de binnenstad. Althans: niet voor de eerste fase van dat circulatieplan, waarbij de binnenstad in 5 circulatiewijken wordt ingedeeld. De realisatie van het kruispunt Driekoningen is dat echter wel. We verwachten de start van dat belangrijk project tegen begin 2017.

Dit is wel zo voor de 2de fase waarbij de binnenstad wordt ingedeeld in 10 circulatiewijken. In de tussentijd nemen de opgeknapte Singel en de vernieuwde N70 de functie voor de afvoer van doorgaand verkeer op zich. Na realisatie van de Oostelijke Tangent wordt de N70 tussen de twee tangenten afgewaardeerd tot een wijkontsluitingsweg.

IMG_2947

Heraangelegde N70 neemt nu nog een groot deel van de functie van de Oostelijke Tangent op zich.

IMG_2948

Geherasfalteerde Singel is klaar om meer verkeer te dragen

Waar staan we nu eigenlijk?

We staan nu aan het begin van het openbaar onderzoek naar het GRUP. De Vlaamse Regering  heeft een bepaalde zone vastgelegd waar de nieuwe weg zal komen. Nu het GRUP voorlopig is vastgesteld, volgt een  openbaar onderzoek dat loopt van 19 januari tot 18 maart. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. Na de verwerking van die bezwaren en adviezen stelt de regering het GRUP definitief vast. 

Op basis hiervan kunnen de onteigeningen volgen voor degenen die in de zone van het project zitten. De Vlaamse regering heeft hiervoor ook al 1,8 miljoen EUR voorzien in de begroting. Naar schatting zou dit alles tot 2018 duren. Daarna pas kan de aanleg beginnen. Voor alle duidelijkheid: voor de aanleg zijn geen fondsen voorzien door de Vlaamse Regering, gezien de meerjarenbegroting slechts loopt tot 2018. De spade zit dus nog niet in de grond.

Is er dan reden tot blijheid? Jazeker: er zit vooruitgang in. Deze stap is noodzakelijk om het dossier vooruit te helpen. Hiermee geeft de Vlaamse Regering ook mee dat ze het project gunstig is gezind.  Net zoals in het verleden moeten we samen met alle partijen – over meerderheid en oppositie heen – samen aan deze kar blijven trekken en duwen om stap voor stap vooruitgang te boeken. Tegelijk moeten we de Vlaamse regering trachten te overtuigen om gelden vrij te maken in de begroting voor 2018, maar vooral ook na 2019.

TV Oost filmpje: klik

Meer info op de stedelijke website: klik

Meer info: website wegenenverkeer.be

Meer info (plannen) op Ruimte Vlaanderen: klik

 

 

Met wegenwerken méér verwezelijken

‘Schepen, al die werken! En dan nog tegelijk!’ Met werken aan de N41, N70, Raapstraat-Bellestraat, Heimolenstraat en Begijnenstraat – Vijfstraten een niet geheel onverwachte opmerking … Met het openstellen van de N70 tussen Singel en zwembad komt er een eind aan precies 1 jaar van intense werken aan de oostkant van de stad. Met de werken N70 Ster – Kwakkelhoek beginnen anderzijds weer een reeks nieuwe werken.

Wateroverlast

Allereerst: werken zijn onvermijdelijk en zijn altijd hinderlijk voor de buurt, bedrijven en vooral handelaars. De meeste werken in onze stad zijn rioleringsdossiers om vuilwater en regenwater te scheiden. Dat is niet alleen belangrijk  voor het milieu, maar vooral ook een oplossing voor chronische wateroverlast.

Daarnaast wordt er steeds een verkeersveiliger ontwerp gemaakt. Dat ontwerp probeert vlotter en veiliger verkeer voor àlle verkeer te realiseren. Speciale aandacht gaat daarbij telkens eerst naar de voetganger en de fietser, daarna openbaar vervoer en personenvervoer, geheel volgens het STOP-principe.

Visie: doorgaand verkeer rònd de stad leiden

Kaart1

Verbeteringen rondweg en invalswegen Sint-Niklaas – klik op de kaart voor een korte uitleg per punt

Het bestuursakkoord in Sint-Niklaas, later bevestigd in het mobiliteitsplan (april 2015), gaat radicaal voor het leiden van doorgaand verkeer rond de stad om zo ruimte te geven aan bewoners, shoppers, bezoekers en toeristen in de stad. Om dat mogelijk te maken, moet de doorstroming op de rondweg en invalswegen verbeteren en de veiligheid verhogen en zal een nieuw circulatieplan de uitwisseling van verkeer tussen wijken drastisch beperken.

Het kaartje hiernaast geeft een duidelijk beeld: quasi de hele oostelijke kant van de rondweg werd aangepakt op goed 1 jaar. Al bij al een beperkte periode, in schril contrast met werken die aaneengeschakeld 3 jaar zouden hebben geduurd!

De enige weg is vòòruit

Schermafbeelding 2015-10-06 om 21.09.47

Schematische voorstelling circulatieplan Sint-Niklaas dat gefaseerd zal ingevoerd worden.

Na 6 jaar zonder enige werken op hoofdwegen in de stad, moest dit bestuur op het vlak van mobiliteit rasse schreden vooruit maken. Heel wat dossiers waren op het einde van de subsidiëringsperiode en we zijn moreel verplicht verkeersveiligheidsdossiers niet op de lange baan te schuiven.

Onze stad zal, als alles naar plan gaat, er totaal anders uitzien op korte tijd: het parkeren sturend en klantvriendelijker, in samenspraak met gewest, provincie en buurgemeenten meer (her)nieuw(de)e fietspaden dan ooit tevoren, meer politiecontroles op snelheid en alcohol en een grondige upgrade voor de rondweg. Als nu ook het circulatieplan stuk voor stuk geactiveerd wordt, verhoogt ook de bereikbaarheid van het centrum. De automobilist kent een omrijfactor maar zal niet stilstaan.

Werken op N70 afgelopen, nieuwe werken beginnen

Volgende week maandag (12/10) gaat de N70 van de Singel terug open richting zwembad, voorlopig op 1 rijstrook. De 23ste oktober gaat de tweede rijstrook open. Op dat moment gaan de werken op de N70 tussen Ster en Kwakkelhoek van start (tot einde 2016). Ook hier een project om veiligheid en doorstroming te verbeteren. In 2016 willen we Tereken heraanleggen om de wateroverlast aan te pakken maar ook de weg uit te rusten als een uitvalsweg voor Sint-Niklaas.

2016 wordt ook het jaar van en voor Sinaai. Niet alleen Sinaaidorp wordt heraangelegd in een verkeersveilig ontwerp, maar ook 4 km tussen Ossenhoek en de Molenstraat wordt aangepakt, inclusief het dorpscentrum van Puivelde. Tenslotte hopen we (eindelijk!) de Weimanstraat te kunnen heraanleggen met een veilig vrijliggend fietspad en een versmald wegprofiel om de snelheid in het beschermd natuurgebied te doen dalen.

Driekoningen

Ontwerp Driekoningen met dubbele rotonde

Driekoningen

Rond het kruispunt Driekoningen blijft voorlopig nog koffiedik kijken. Het futuristische ontwerp met dubbele rotonde is afgetikt, de bouwaanvraag is goedgekeurd, maar het is wachten op de aanbestedende overheid (Vlaams Gewest) om ook de werken uit te besteden en uit te voeren. Dit werk is het sluitstuk van de ringwerken rond Sint-Niklaas en een voorwaarde voor een succesvol circulatieplan. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt momenteel aan de dossiers van 2016 en volgende jaren.

Dat we doorgaan ten voordele van een veiligere en vlottere mobiliteit staat vast. We hebben als stadsbestuur 2 grote ambities: verkeersleefbaarheid verhogen en verkeersveiligheid verhogen. We doen dit door gerichte maatregelen te nemen die ook de bereikbaarheid van de stadskern verbeteren.

Een écht parkeerbeleid is meer dan nieuwe automaten

Naar aanleiding van de vernieuwing  van de parkeerautomaten én van de concessie van de parking onder de Grote Markt, hebben we de kans een sturend parkeerbeleid op poten te zetten op maat van een stad die op momenten kreunt onder het verkeer.

De oude parkeerautomaten haperen en wisselstukken zijn niet of moeilijk verkrijgbaar en moesten vervangen worden. Na 10 jaar moest ook de concessie van de parking op de Grote Markt vernieuwd worden. Meteen de kans om het parkeren van geldkoe om te turnen in een beleidsinstrument.

Een visie op parkeren

De drukte in de stad valt voor een groot deel te verklaren door parkeerzoekend verkeer. Bezoekers, shoppers, werknemers en bewoners beconcurreren mekaar voor dezelfde parkeerplaatsen en rijden rondjes rond de markt tot ze plaats vinden. En dat terwijl de centrumparkings (toch goed voor 1500 plaatsen) structureel onderbenut blijven. Dat komt de leefbaarheid van de stad niet ten goede en helpt ook middenstand en horeca niet.

Principes voor een sturend beleid

Het mobiliteitsplan (april 2015) bevat een visie op parkeren: langparkeerders parkeren aan de rand van de stad op goedkope parkings of op eigen terrein. Bezoekers en kortparkeerders hebben de keuze om te parkeren in de straat (3000 parkeerplaatsen) of in de centrumparkings of de pleinen van de stad (1500). Om het parkeerzoekverkeer zoveel mogelijk in te perken, lokken we ze door een gedifferentieerd tarief naar de centrumparkings (1,2 EUR/uur) ipv de straat (1,4 EUR/uur). Daardoor ontstaat er een grotere rotatie van straatparkings en wordt het aantrekkelijker om snel een boodschap te doen of om als bewoner een plaatsje te vinden.

Parkeerautomaten

Oude parkeerautomaten worden vervangen door nieuwe in 2016. Een investering van 1 miljoen EUR. (copyright Paul Van Landeghem/Het Nieuwsblad)

Het gratis kwartier wordt altijd gegeven, waardoor kortparkeren (<1 uur) altijd goedkoper wordt dan vandaag (zie tabellen in dit bericht). De tarieven op de pleinen  worden gelijkgeschakeld met de parkings op het Stationsplein en de Grote Markt, inclusief gratis kwartier en de mogelijkheid te betalen per kwartier in de eerste 2 uur.

Op middellange termijn komen er ook ‘shop & go’ plaatsen langs de invalswegen en bij handelsconcentraties die exclusief voor de zogenaamde ‘runshopper’ 30 minuten gratis parkeren mogelijk maken. In Kortrijk heeft dit geleid naar topresultaten qua rotatie en beschikbaarheid van plaatsen.

Gebruiksgemak en comfort

De nieuwe tarieven zullen ingaan bij de installatie van de nieuwe parkeerautomaten (voor de zomer 2016, een investering van bijna 1 miljoen EUR). Hierbij is vooral veel gedacht aan het gemak en comfort voor de gebruiker. De burger kan dan aan elke automaat terecht doordat er slechts 2 tarieven zullen zijn ipv de 6 parkeerzones met elk hun eigen tarieven en parkeerduurtijd. Door zijn nummerplaat in te toetsen is er geen nood aan tickets en andere papperasserij. De betaalmogelijkheden worden uitgebreid met sms en smartphone apps.

Schermafbeelding 2015-07-22 om 20.19.47

Huidige wirwar met 6 verschillende zones, parkeertijden en tarieven.

Parkerennieuw

De nieuwe eenvoudiger structuur met 1 zone en 2 tarieven: 1,2 EUR op de centrumparkings en 1,4 EUR voor straatparkeren. Dankzij het gratis kwartier wordt kortparkeren quasi altijd goedkoper dan vandaag.

We werken hard aan een gebruiksvriendelijk on-line loket voor parkeerabonnementen en bewonerskaarten, mogelijkheden voor handelaars om on-line te betalen voor hun klanten, het ter beschikking stellen van parkeerverbodsborden. Ook in het stadhuis zal ‘de dienst parkeren’ evolueren naar een ‘mobiliteitswinkel’, waar je alle producten en informatie van en over de mobiliteitsdienst kan verkrijgen (midden 2016).

Handhaving: het sluitstuk van een beleid

Geen effectief beleid zonder handhaving op het terrein. Sinds enkele maanden is onze parkeerdienst flink uitgebreid met 6 mensen. Voor de controleurs wordt het makkelijker om de controle te doen doordat de controleapparatuur automatisch de nummerplaten inleest en controleert. Dat geeft hen meer tijd om zich te concentreren op enkele terechte bezorgdheden (zeg maar frustraties) van de Sint-Niklazenaar. Onze parkeerwachters worden gemachtigd GAS-ambtenaar en kunnen optreden tegen parkeerovertredingen met als toppers het dubbelparkeren of parkeren op zebrapaden en fietspaden (voorjaar 2016).

Met een visie, sturend beleid, verhoogd comfort en gemak en een handhavingsluik als sluitstuk zetten we zo verdere stappen naar een leefbaarder stad.

link naar artikel HLN: hier

link naar artikel Het Nieuwsblad: hier

Eén september in een fietsstad … of (nog) niet?

“Schepen, bent u niet erg ontgoocheld dat Sint-Niklaas geen fietsstad 2015 werd?”, was de afgelopen weken de meest gestelde vraag. Verbaasde blikken als ik antwoordde: “Een beetje wel, maar eigenlijk ben ik ook opgelucht! We staan immers nog maar aan het begin van een lange weg”.

IMG_1196

N70 Prins Boudewijnlaan krijgt verhoogde brede fietspaden

 

Toen we moesten beslissen om ons dossier in te dienen voor ‘Fietsstad 2015′, was het doel ‘een nominatie’. De mobiliteitsdienst zette zich aan een stevig dossier met de verwezenlijkingen van de afgelopen jaren:

1) Samen met fietsers schreven we een fietsactieplan met 100 acties om onze stad  ‘fiets-proof’ te maken.

2) Het mobiliteitsplan kiest resoluut voor de fiets als stedelijk vervoersmiddel bij uitstek met als uitschieter een kleine en een grote fietsring om Sint-Niklaas.

3) In 2015 zullen we maar liefst 11 kilometer fietspaden hebben aangelegd, een record!

IMG_1204

Fietspaden op Vijfstraten

 

 

We overtuigden de jury en werden genomineerd voor b.v. Brugge of Mechelen. Opdracht volbracht! Blij ook, want de afgelegde weg was allesbehalve evident.

Twee fietsconferenties leverden een lawine aan ideeën op. Na wikken en wegen hielden we 100 actieplannen over. Deze actieplannen maken we nu concreet, met budget en timing in een fietsinfrastructuurstudie. In het najaar mag de fietsconferentie zich uitspreken over de prioriteiten (27 oktober).

Het mobiliteitsplan (2015) is een heel werk geweest dat (af en aan) bijna 4 jaar in beslag heeft genomen: investeren in wegeninfrastructuur om de auto vlot rond de stad te kunnen leiden en zo, met een circulatieplan het doorgaand verkeer weren ten voordele van het bestemmend verkeer (bezoekers, bewoners en de winkelende burger). Op die manier creëren we een leefbaarder stad en meer ruimte voor de zachte weggebruiker.

 Het realiseren van goede fietsinfrastructuur is niet evident

fietspad

Raapstraat met 1,75 meter brede comfortabele fietspaden aan beide zijden van de weg

Bijkomende fietspaden realiseren is niet altijd evident. Eerste categorie zijn de fietsprojecten die gekoppeld zijn aan complexe rioleringsdossiers. Denk maar aan Vijfstraten en de Raapstraat, twee belangrijke invalswegen met veel handelaars en bewoners, waar parkeerplaatsen moesten sneuvelen om de minimumbreedte van de fietspaden te kunnen realiseren. Dat is geen makkelijk gesprek en opgave. In de twee gevallen zijn we tot een oplossing gekomen. We zullen later evalueren of ze ook werken. Verder zijn er ook nog de Astridlaan en de Boudewijnlaan, Steenweg Hulst-Lessen en de Heimolenstraat. Ondertussen maken we gebruik van de rio-dossiers in Puivelde en Sinaai om de fietsinfrastructuur daar comfortabeler te maken.

Een tweede categorie zijn de aparte fietspaddossiers: in de  Weimanstraat en de Hoogkamerstraat leggen we alleen een fietspad aan zonder het wegdek ingrijpend aan te pakken. Tussen de Markstraat en de Kemzekestraat langs de Molenbeek komt een apart fietspad. Door de procedures, subsidiëringsvereisten, onteigeningen en de beperkte ruimte duren deze dossiers veel te lang. We dringen aan bij de hogere overheid om de procedures eenvoudiger en vooral sneller te laten lopen.

IMG_1878

Betonherstelling op de Plezantstraat met 1 van onze nieuwe banners die het begin van het schooljaar aankondigen.

Een derde categorie zijn de kleine verbeteringen in comfort en veiligheid. Kleine investeringen die een wereld van verschil kunnen uitmaken. Deze week nog voerden we in het kader van ‘terug naar school’ enkele broodnodige comfortherstellingen uit in de Westerstraat, Spoorweglaan, Plezantstraat en Vijfstraten.

Voor Vijfstraten ging het om de laatste stap in het beveiligen van de fietsroute Nieuwkerken – Sint-Niklaas. Met de schoolomgeving Ten Bos, de nieuwe profilering van Klapperbeek en Turkyen door belijning, de fietslichten op de Godschalckstraat/Klapperbeek, het dood laten lopen van de Geerstraat en de fietspaden op Vijfstraten, zijn we erin geslaagd een heel traject veiliger te maken zonder een groots en duur bouwproject te starten. Het toepassen dus van de slogan Niet denken in projecten maar trajecten!

Op de Bellestraat denken we aan lichten met radardetectie op het kruispunt met Zonneken en Eekhoornstraat en het Westerplein verdient na de betonherstellingen op de Westerstraat een fietsvriendelijker belijning en zichtbare oversteekmogelijkheden net als de oversteken op de Parklaan.

We zijn ervan overtuigd dat er nog veel moet gebeuren voor we ons echt een fietsstad kunnen noemen, maar een lange weg begint met de eerste stappen!

Zie hier de reportage op TVOOST over hoe we de start van het nieuwe schooljaar voorbereiden.

Lees het artikel op HLN over de herstellingen en andere maatregelen.