Archives for : lokale economie

Winkelen in de stad: oh, oh, oh!

‘Schepen, hoe gaat het nog met de Stationsstraat?’ De heraanleg van de Stationsstraat luidde het begin in van een herprofilering van niet enkel de straat maar van het hele kernwinkelgebied. Dit wordt dit weekend zeer zichtbaar tijdens de Oh-dagen!

IMG_1405

De heraangelegde Stationsstraat met groen, fonteinen blijft de centrale winkelas.

Winkelweefsel onder druk

Het winkelweefsel staat in alle steden zwaar onder druk: er is de concurrentie van de shopping centra aan de rand van de stad, baanwinkels, maar het is vooral de on-line handel die in opmars is. In 2014 werd er in ons land ruim 7 miljard EUR on-line uitgegeven. Meer dan de helft verdwijnt naar het buitenland, vooral Nederland. Dat laat zich voelen in het middensegment: ‘huishoudmerken’ zoals MEXX en Free Record Shop moesten het bijltje erbij neerleggen. Het valt daarbij tegelijk op dat de goedkope en duurste winkels er wel nog in slagen het hoofd te bieden aan het on-line geweld.

Een ander soort beleving als antwoord

Als het winkelen te makkelijk wordt vanuit de zetel moet de klassieke winkel daar iets tegenover kunnen zetten dat mensen uit de zetel krijgt. Ver moet je het niet zoeken: dienstverlening, vakmanschap, een persoonlijke toets, groepsevenementen, specialiteitenroutes, proeven en genieten. Kortom een ‘totaalbeleving’ waarvoor je buiten wil komen.

OhpralineSint-Niklase troeven

Naast de vakkennis, heeft Sint-Niklaas, misschien nog meer dan andere kleine steden, alle troeven om dat nieuwe ‘beleven’ vorm te geven. Alle stedelijke functies liggen immers in een straal van 600 meter van mekaar: De Grote Markt, Stationsstraat, De Casino, De Siniscoop, zowat alle centrumparkings, de musea en het stadspark. Winkelen combineren met een theaterbezoek, concert, filmpje of lekker etentje is nergens zo makkelijk als in Sint-Niklaas. In 2014 werd een traject op poten gezet om deze troeven terug te promoten.

Oh! Verrassend!

Samen met een grote groep handelaars gingen we aan de slag. Er werd gezocht naar een unieke invalshoek die de lading dekt: het woord ‘verrassend’ kwam daarbij vaak terug. Een gespecialiseerd bureau werd gevraagd om hiermee aan de slag te gaan. Zij creëerden het beeld ‘Oh’. Uitdrukking van verrassing en een verwijzing naar het Sinterklaasliedje (!) ‘Oh, kom maar eens kijken’. Eenvoudig maar ook veelzijdig: kom maar eens kijken, genieten, proeven …  Tegelijk werden ook een reeks communicatiekanalen uitgedokterd: een website (www.insintniklaas.be), een facebookpagina, sjablonen voor posters én een nieuw stadsmagazine. Dat magazine wordt ook verdeeld in de buurgemeenten. Daar moeten we mensen overtuigen om onze stadskern terug te komen ontdekken.

Oh-dagen

Een beter moment dan dit weekend is er niet. In dit weekend zetten onze handelaars hun beste beentje voor. De Oh-dagen Oh-postersoverkoepelen een aantal losstaande initiatieven om zo mekaar te versterken. Met demonstraties en extra verwennerijen leggen onze handelaars en bedrijven u in de watten dit weekend.

De Oh-dagen: van Dag van de klant (26/9) over marktdag (1/10) tot het Rode Loper Week-end en de Steps days (3 en 4/10) om af te sluiten op Open Bedrijven Dag (4/10). Het filmpje vind je hier.

De link naar het filmpje over de marktactie vind je hier.

De link naar het filmpje over Open Bedrijvendag vind je hier.

Het hele programma vindt u hier!

Ligt de crisis écht achter ons? Werkloosheidsstatistieken.

Enkele dagen geleden verscheen in de krant dat de lokale supermarkt ‘Smatch’ in de Watermolendreef de deuren zou moeten sluiten. Tien werknemers en studenten zouden hun job verliezen. Reden om eens dieper in de werkloosheidsstatistieken te duiken.  

IMG_1728

Smatch in de Watermolendreef sluit de deuren in oktober

De federale minister voor economie en werk verwees enkele weken geleden naar de dalende werkloosheidscijfers. Deze uitspraken werden bijna onmiddellijk genuanceerd door de Vlaamse minister van werk die verklaarde dat de werkloosheid in Vlaanderen stabiel bleef, maar dat de jeugdwerkloosheid wél was verbeterd (-5%).

Vaststelling: nationale trends zetten zich in onze regio niet door

Wat blijkt? Het ‘nationale’ verhaal gaat niet op voor onze regio. Integendeel, de werkloosheid is nog gestegen: ook in Antwerpen, Aalst en Dendermonde, stijgt de werkloosheid tov juni 2014. Enkel Limburg-Oost doet het slechter. Helaas doen we het op het vlak van jeugdwerkloosheid ook niet beter: een stijging van 2%. Dus zeker geen eenduidig positief verhaal.

Schermafbeelding 2015-08-08 om 14.06.21

Bron: VDAB Arvastat 1/08/2015

Schermafbeelding 2015-08-08 om 14.10.08

Bron: VDAB Arvastat 1/08/2015

De rol van het stadsbestuur en het belang van lokale werkgelegenheid

De rol van een lokale overheid is eerder bescheiden. In augustus keurt de gemeenteraad een samenwerkingsakkoord tussen de stad, de VDAB en het OCMW goed. Daarin worden de rollen inzake lokaal werkgelegenheidsbeleid vastgelegd. De stad neemt enerzijds – via Interwaas – de regisseursrol voor de lokale sociale economie op en anderzijds moet ze zich vooral concentreren op het wegnemen van de (lokale) drempels naar ondernemen om zo te zorgen voor meer bedrijven die meer lokale tewerkstelling aanbieden.

De Stadsmonitor 2014 (p.138 – klik hier) toont immers aan dat Sint-Niklaas welsiwaar 76,5 jobs aanbiedt op 100 mensen in de beroepsactieve bevolking (15 – 64 jaar), maar ook dat dat in vergelijking met de andere centrumsteden (veel) te weinig is. Het gemiddelde van de centrumsteden is immers 94,5. Het belang van lokale tewerkstelling kan echter niet onderschat worden. Het is een teken van een gezonde stad met een hoge leef- en werkkwaliteit. Twee voor mij belangrijke aspecten spelen een rol:

1) Afstand tot werk: heel veel werkzoekenden hebben geen mogelijkheid om ver te gaan werken omdat ze geen eigen vervoer hebben, het openbaar vervoer tekort schiet of omdat ze bv niet eens kunnen fietsen. Door het werk naar de mensen te brengen valt deze reden al weg.

2) ‘indirecte’ werkgelegenheid: lokale rechtstreekse werkgelegenheid creëert indirect ook extra activiteit. Vaak ook voor lager geschoolden: denk aan poetspersoneel, horeca, supermarkten en winkels. Ook voor lokale zelfstandigen is dit goed nieuws: denk aan garages, onderhoudstechnici allerhande en lokale dienstverleners (banken, verzekeringen, ..).

Schermafbeelding 2015-08-01 om 12.40.34

Bron: VDAB Arvastat 1/08/2015

Wat doen we eraan?

1) We realiseren de al geplande nieuwe bedrijventerreinen waarbij zuinig ruimtegebruik en het inplanten van kantoorachtigen hand in hand gaan. Meer jobs op minder ruimte.

2) Versterken van de dialoog met de werkgevers. In samenwerking met VOKA hebben we in ieder geval al onze CEO top 20 opgericht als een dialoogforum tussen stad en de 20 grootste bedrijven van onze stad. Zo willen we komen tot een eensgezind beeld en visie voor het bedrijfsleven in Sint-Niklaas.

3) Verder uitvoering geven aan een betere dienstverlening voor de ondernemers met een ‘ondernemersloket’.

4) Eerlijke, werkbare en administratief makkelijke fiscaliteit: in 2013 hervormden we drastisch onze lokale fiscaliteit met als uitschieters de drie jaar vrijstelling van belasting voor nieuwe bedrijven, de eenmalige aangifte (ipv elk jaar een aangifte) en de afschaffing van de motorenbelasting. In de belastingmonitor van VOKA stegen we daardoor enkele plaatsen op de fiscaal bedrijfsvriendelijkste gemeente in de regio.

Goed begonnen, maar nog lang niet gewonnen! Updates volgen.

Het artikel over minister Peeters vindt u hier:

De Standaard – artikel Peeters

Het artikel over Muyters hier:

Trends/Knack – artikel Muyters

Het artikel over de Smatch hier:

HLN – artikel Smatch