10 redenen waarom conceptstudie Hendrik Heymanplein wérkt

Om met de deur in huis te vallen: we hebben niet teveel succesformules van stadsvernieuwing gehad in het laatste decennium. Dan zijn er twee dingen die je kan doen: nors blijven klagen en bij de pakken neer gaan zitten of er ook iets mee doen: vergroening, gezelliger openbare ruimte, versterking winkelweefsel, recreatieplekken en een mobiliteitsplan dat in functie staat van de bewoner en bezoeker van Sint-Niklaas. Het project Hendrik Heymanplein past in deze filosofie omdat het inspeelt op het bovenstaande, maar dan ‘in één ruzie’.

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.24.57

Functies Hendrik Heymanplein. (Blauwdruk – copyright)

Waar gaat het écht om? Een parking omvormen tot een levendige plek waar je wil zijn om te chillaxen, rusten, beleven, boodschapje te doen of een van de moderne multi-mediarooms in de nieuwe bib te bezoeken. Kortom de positieve keuze voor een leefbaar, levendig en verkeersveilig centrum. Geef de stad niet in handen van conservatieve krachten die maar één doel hebben, lijkt het wel: de stad zachtjes en voor altijd te laten inslapen zodat we met gerust gemoed het échte leven elders kunnen opnemen?

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.03.43

Bovenaanzicht Hendrik Heymanplein – (Blauwdruk – copyright)

 

10 goede redenen

1. Meer ruimtelijke kwaliteit – Een grijze parking wordt groene ontmoetingsplaats in onze stad

2. Een nieuwe, moderne bib met functionele ruimtes klaar voor deze eeuw. De bib is vandaag al en wordt nog meer dan boekendepot alleen.

3. Architecturale kwaliteit met duidelijker lijnen moet meer rust brengen rond het Heymanplein. De bib dient als baken op het plein. Ik hoop dat de bib ook architecturaal mag opvallen.

4. Een stadssupermarkt is een grote meerwaarde. Het samenspel tussen supermarkt en bib is een troef. Er komt een nieuwe supermarkt op de plaats van de huidige bib op maat van een city-supermarktformule.

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.54.36

Duidelijker lijnen om en rond het plein – (Blauwdruk – copyright)

5. Er blijft voldoende parkeerplaats voor bezoekers en bewoners op, rond en onder het plein. Op drie plaatsen organiseren we gebundeld parkeren: 52 kortparkeerplaatsen op het plein vangen meer dan de helft van alle parkeerbewegingen overdag op. Een buurtparking van 40 wagens rond het Castrohof wordt vandaag en ook morgen door buurt en bezoekers van de CM en ACW voorzien. Een ondergrondse parking met 160 plaatsen dient om nieuwe bewoners en langparkeerders op te vangen.

6. Door de knip op het Heymanplein en de M. Stillemansstraat wordt de verkeersdruk afgeleid op de in-en uitvalswegen om zo de leefbaarheid in de omgeving te vergroten. Door een doodlopend lusje te voorzien in de Nieuwstraat/Castrodreef zal de gehele wijk verkeersluwer worden wat moet leiden tot een verbeterde leefbaarheid.

7. Ook de verkeersveiligheid is gediend door minder doorgaand of parkeerzoekend verkeer. Fietsers maken veilig de oversteek naar de Grote Markt. De bus zal niet meer door de te smalle Hoveniersstraat gaan.

8. Door de oversteekbaarheid van het plein te verbeteren, alsook het gelijktrekken van gevels wordt de zichtbaarheid verhoogd en verdwijnen ‘donkere hoekjes’ en komt meer Sociale veiligheid. De camerabewaking blijft.

9. Door een knip in de M. Stillemensstraat komen er opportuniteiten om die straat meer ruimte te geven en zo ons beschermd erfgoed (Art Deco) beter in beeld te brengen voor toeristen.

10. Concept dat niet alleen past in het circulatieplan, maar geheel in onze bedoeling ook meteen meer kwaliteit in de omgeving brengt. Circulatiemaatregelen zonder meer kwaliteit in de omgeving zullen immers enkel worden geïnterpreteerd als ‘automobilistje pesten’.

Schermafbeelding 2017-02-26 om 10.01.57

Het Heymanplein vandaag – Google maps

We hebben nu de concept-fase achter de rug. Dit is slechts een eerste stap. Anderzijds zal de praktische en financiële haalbaarheid telkens weer opnieuw bekeken worden in de volgende stappen. Dat geeft ruimte voor bijsturing, maar aan de principes houden we best vast.

Openbare verlichting en LED: meer dan alleen een klimaatverhaal

De zuinigste openbare verlichting is die die niet brandt. Deze boutade doet het goed in sommige kringen, maar negeert de onwaarschijnlijke mogelijkheden van de huidige technologie rond openbare verlichting. Openbare verlichting is immers in de laatste jaren van een saai en noodzakelijk gegeven, geëvolueerd naar een belangrijke beeldvormende bouwsteen binnen een duurzame en leefbare stad. Met een masterplan Openbare Verlichting zet de stad een belangrijke stap voorwaarts om op het vlak van openbare verlichting te gaan voor de zuinigste en meest efficiënte techniek, in lijn met de ambities van het klimaatplan. Daarnaast willen we slimmer met openbare verlichting omgaan.

Meer dan alleen ‘licht’

In de eerste plaats blijft openbare verlichting een belangrijke verkeersveiligheidsfactor en een belangrijk middel om het sociaal onveiligheidsgevoel aan te pakken. Maar openbare verlichting is door te spelen met o.m. lichtintensiteiten, lichtkleur en soorten armaturen een sfeerbepalend element in de stad geworden. Door de nieuwe technieken rond monumentverlichting b.v. kunnen we meer op het sfeeraspect inspelen.’

Daarnaast nemen we ook een engagement om lichtvervuiling tegen te gaan.  Bij het plaatsen van openbare verplichting wordt  steeds geopteerd voor verlichtingstoestellen die geen opwaarts licht verspreiden. En ja, vanuit het klimaatplan is het natuurlijk een goede zaak dat de nieuwe verlichting altijd LED zal zijn en daarom ook veel zuiniger.

schermafbeelding-2016-12-14-om-19-53-44

Dalend verbruik sinds 2002 door zuiniger lampen maar ook brandregimes aan te passen

Mooie traditie van zuinig om te springen met Openbare Verlichting

We hebben qua verbruik trouwens al een mooi parcours gelopen in Sint-Niklaas. Ondanks alle nieuwe projecten en bijkomende verlichtingsprojecten is het aantal kilowattuur de laatste 10 jaar gedaald van 4 miljoen kWh in 2002 naar minder dan 3,5 miljoen kWh in 2015. Dat is te danken aan zuiniger lampen, maar ook aan aangepaste brandregimes (enkel in de avond laten branden, niet meer ontsteken). Maar er is nog potentieel met bijna de helft van de verlichtingstoestellen die ouder zijn dan 17 jaar.

Investeren om de sprong voorwaarts te maken

Om alle kansen te geven aan de verleddingsstrategie, zal de stad in de komende 2 jaar meer dan 700.000 EUR investeren in nieuwe verleddingsprojecten in de stad, dat is 375.000 EUR meer dan voorzien was.  Invalswegen zoals Nauwstraat, Sint-Gillisbaan, Guido Gezellelaan … maar ook landelijke wegen zoals de Lange Rekstraat en de Bookmolenstraat zullen in de periode 2017-18 aangepakt worden. In totaal gaat het om een 50-tal straten.

schermafbeelding-2016-12-14-om-19-54-06

Vervangen oude armaturen is de eerste zorg met bijna de helft van ons patrimonium ouder dan 17 jaar.

Meer doen

Maar er is meer. Wij willen ook kijken of nieuwe technologieën zoals volgverlichting niet standaard op fietspaden kan worden geïnstalleerd. Ook wil de stad meedenken met Eandis en de producenten om een beheerssysteem voor openbare verlichting te ontwikkelen dat steden en gemeenten helpt het lichtnet te monitoren en aan te sturen. Daardoor zouden we in theorie op afstand de lichtintensiteit kunnen bijsturen bij evenementen of bij een ongeval. Ook laat zo’n systeem toe te zien welke lampen stuk zijn of aan vervanging toe.

schermafbeelding-2016-12-14-om-19-54-37

Verbruik detail laatste 3 gekende jaren.

 

 

 

 

 

Enkele gegevens voor de cijferliefhebbers

Voor het investeringsplan op korte termijn (2017-2018) werd de terugverdientijd als basis genomen. Gezien openbare verlichting een levensduur heeft van minimum 30 jaar, beperken we ons tot de investeringen op oude armaturen die een terugverdientijd van minder dan 20 jaar hebben. Dit komt neer op 653 te vervangen armaturen, met een investeringskost van 392.000 EUR. Hiermee wordt een vermogensdaling van 90.861 Watt gerealiseerd, een daling van 7,6 % van het geïnstalleerd vermogen en een jaarlijkse besparing van 35.934 EUR aan energiekosten. De totale gemiddelde terugverdientijd bedraagt daardoor 11 jaar.  Met de huidige financieringsvoorwaarden is deze investering eigenlijk budgetneutraal.

Dit betekent dat we hierdoor zo’n 750 lichtpunten zouden kunnen bij plaatsen en nog aan hetzelfde vermogen zitten als vandaag. Dat is belangrijk als men de vele woonprojecten in onze stad bekijkt.

Voor de startfase, met een budget van 375.000 EUR werden 5 projecten geselecteerd op basis van de indeling van de deelruimtes:

•Project 1 2017: lokale verbindingswegen

•Project 2 2018: landelijke verbindingen

•Project 3 2018: landelijke wegen

•Project 4 2018: woonstraten

•Project 5 2018: industriezones

Prioriteit voor 2017 gaat naar project 1 (lokale verbindingswegen): met 374 te vervangen toestellen en een kostprijs van 225.000 EUR. In 2018 zal project 2 (landelijke verbindingen) eerst aan bod komen en daarna de kleinere projecten 3 (landelijke wegen) – 4 (woonstraten) en 5 (industriezones).

 

In de pers

reportage TV Oost

Artikel HLN

Stationsomgeving-noord: participatie is hard werken

Afgelopen vrijdag keurde de gemeenteraad op voorzet van het burgerinitiatief ‘Red Kloosterland’ een resolutie goed om een nieuw masterplan Stationsomgeving-Noord op te maken, amper 17 maanden nadat het eerste plan werd goedgekeurd. Hoe kan dat? Een gebrek aan participatie? Of een gebrek aan transparantie? Waarschijnlijk beide.

Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol over participatie. Maar wat betekent participatie in een gemeentelijk besluitproces? Is het inspraak, informatievoorziening, is het meedenken, is het mee bepalen, is het … ? Het simpele antwoord is ‘all of the above’, terwijl we in deze blijkbaar geen van bovenstaande goed hebben toegepast.

stationsomgeving-noord1

Beeld uit het masterplan

Doelstelling en ambitieniveau bepalen: informeren

Alvorens aan een project van deze omvang te starten is het goed te starten van een doelstelling. Die doelstelling kan best gekoppeld worden aan een ambitieniveau. Die doelstelling komt uit een breder beleidskader. Dat kan zeer technisch zijn (Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) of eerder socio-economisch (een economisch bruisende stad, sociaal gemengde levende buurten) of vanuit een ruimtelijke ambitie (groene, duurzame pockets creëren in de stad). Doelstellingen komen dus niet vanuit een vacuüm of een wit blad.

Daarnaast bepaal je best ook een ambitieniveau. Hoe ver wil je gaan? Wordt het een voorbeeldwijk, experimenteel of eerder klassiek conform de normen van vandaag. Het staat voor mij volledig buiten kijf dat doelstelling en ambitieniveau gezet worden door het stadsbestuur, al dan niet als resultaat van een eigen participatietraject, zoals b.v. het mobiliteitsplan.

schermafbeelding-2016-11-27-om-18-34-18

Impressie uit masterpan

Zo ook in dit project. Maar hier ging het vorige stadsbestuur meteen ook uit de bocht omdat dat beleidskader of ambitieniveau nooit aan de buurt in duidelijke termen werd uitgelegd. Waarom willen we een groene buurt? Waarom willen we een ‘opgekuiste’ noordelijke stationsomgeving? Gevolg: de indruk wordt gewekt dat bij ontbreken van duidelijke en begrijpelijke doelstellingen, iemand ‘bediend’ wordt. Zulke veronderstellingen ondergraven meteen het vertrouwen in een bestuur en is nefast voor de geloofwaardigheid van het het verdere traject.

Van ambitie naar plan: meewerken

Die ambities dienden vertaald te worden in de invulling van de site. Dat werd gedaan aan de hand van werktafels waar ook een delegatie van wijkbewoners aanwezig was. Al was dat eerder een beperkte delegatie en ook slechts 1 keer. Te weinig.

schermafbeelding-2016-11-27-om-18-32-53

Impressie uit het masterplan

Geconfronteerd worden met studiebureaus – die vaak geen voeling hebben met de wijk of stad waarvoor ze werken – liefst met een goedgestoffeerd slide-pack en een uitleg met veel moeilijke woorden, is geen uitnodiging om ter plekke de mond open te trekken en bedenkingen te maken. Als er al opmerkingen gemaakt worden verwijst men graag naar het voortraject en het beleidskader. Daarom kunnen de opmerkingen van bewoners  snel van de tafel geveegd worden. Of komen ze simpelweg niet toe tot het maken van opmerkingen. Dat is uiteraard niet fair.

Dat het niet naïef is te denken dat burgers zich wel kunnen verdiepen in de beleidsinfo, bewijzen de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Kloosterlandwijk. Na heel wat studiewerk kregen ze een goed beeld van het dossier in zijn geheel. Mits tijd en steun aan mekaar. Het duidt erop dat ook burgers inspanningen moeten doen om  om te kunnen participeren.

Resultaat

Een proces dat niet mét de stakeholders wordt gelopen, creëert wrevel en vervreemding en uiteindelijk protest. En, moeten we toegeven, een plan dat niet goed genoeg is. Dat hebben we zelf toegegeven met een belofte om het beter te doen in de toekomst. Waarbij we meer moeite doen om doelstellingen en beleidskader te duiden, meer en intenser de buurt betrekken in het proces van opmaak. Enkel dan kan je komen tot goede en gedragen plannen voor de toekomst.

 

 

10 redenen waarom een nieuw kruispunt Driekoningen een must is.

U zal het wel gemerkt hebben: ‘Vanaf 28-11-2016 ernstige verkeershinder’ vertellen oranje borden langs de weg naar het meest complexe kruispunt van onze stad. De verkeersknoop rond de Driekoningenstraat, Kleine Laan, Hofstraat, Spoorweglaan en de Gasmeterstraat wordt ontward. Een complex bovengronds én ondergronds project dat geraamd wordt op 5 miljoen EUR waarvan 3,1 miljoen betaald zal worden door de stadskas. Een heraanleg zal inderdaad veel verkeershinder opleveren, maar toch is het dat waard omwille van 10 goede redenen.

1. Veiligheid: Door de aanleg met twee rotondes en 1 centrale oversteek voor fietsers en voetgangers wordt het verkeerskluwen ontrafeld, krijgt iedereen zijn plek en wordt het daardoor veiliger.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-13-45

Driekoningen nu: een verknoping van allerlei verkeer.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-11-08

Driekoningen in de toekomst. Veiliger en overzichtelijker knooppunt.

2. Meer comfort voor de voetganger: De centrale oversteek tussen de twee rotondes maakt dat voetgangers maar één lichtengeregelde oversteekbeweging moeten maken ipv meestal twee nu.

3. Meer comfort voor de fietser: idem als hierboven. Kortere wachttijden vermijden roodrijden. Een noodzakelijke voorwaarde voor het wegwerken van de missing link naar het Westerplein en een dubbelrichtingsfietspad in de Spoorweglaan.

4. Betere doorstroming openbaar vervoer: De lichtenregeling is zo afgesteld dat bussen vanuit de Noordlaan groen krijgen door detectielussen op het hele traject tot aan de Hofstraat. Stiptere bussen dus. De buscorridor door het centrum komt nu volledig tot z’n recht.

5. Vlotter autoverkeer: In alle simulaties, zelfs met 20% meer verkeer dan vandaag, verkort de wachttijd van auto’s met minimum 45 seconden. Een heraanleg voor alle weggebruikers dus!

6. Wegwerken breuk met het noorden van de stad: De spoorwegviaduct vormt al jaren de onnatuurlijke grens tussen de kernstad en het noorden van de stad. Door een groenere aanleg en meer oversteekmogelijkheden, verknopen we het noorden van de stad weer met de stadskern.

7. Verknopen 2 fietssnelwegen. Door de heraanleg ontstaan kansen voor de verknoping van de twee fietssnelwegen op ons grondgebied (Antwerpen – Gent en Sint-Niklaas – Hulst).

8. Bedrijfszekerheid nutsvoorzieningen. Niet alleen de bovengrond maar ook de ondergrond is een kluwen. Onder het kruispunt lopen de nuts-levensaders van onze stad: een hoofdleiding van Fluxys, de hoofdwaterleiding, middenspanning en laagspanning elektriciteit, middendruk gasaansluiting, hoofdkabels telecommunicatie van Proximus en enkele andere. Door deze kabels te vervangen garanderen we de nutstoevoer van onze stad voor de jaren die komen.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-11-42

Fase 1 nutswerken: kruispunt wordt geknipt gedurende 1 week.

schermafbeelding-2016-11-20-om-16-11-54

Fase 2. Over de verder fases vind je alles op de website van de stad of op www.wegenenverkeer.be/sint-niklaas

9. Wateroverlast vermijden. Onder het kruispunt Driekoningen lopen uiteraard ook riolen die verder lopen naar het laagste punt van onze stad (Heistraat). Om wateroverlast nog onwaarschijnlijker te maken komt er een buffer van 23 op 5 meter en 3 meter diep. Dit moet het water voldoende vertragen.

10. Noodzakelijke voorwaarde voor een circulatieplan. In het mobiliteitsplan schuiven we een circulatieplan voor de binnenstad naar voor om de verkeersleefbaarheid te verhogen. Noodzakelijke voorwaarde voor maatregelen op de markt is dat het kruispunt Driekoningen wordt aangelegd en wérkt.

Allemaal goed nieuws dus? Wel, er vallen aan de winkels op de hoek Hofstraat – Kleine Laan een 10-tal parkeerplaatsen weg. Die worden wel gecompenseerd aan de overkant. Daar komt een goed bereikbare pocketparking van minstens 24 plaatsen. Dat betekent een langere wandelweg naar de winkels. Daarom zullen we ook een aantal 30-minuten kortparkeerplaatsen in de Casinostraat aanleggen en bijsturen waar het moet.

De nutswerken starten op 28 november en worden uitgevoerd in 4 fases. Het voordeel is dat de overlast telkens zal beperkt zijn tot 1 arm van het kruispunt behalve in de eerste week (knippen kruispunt). Het nadeel is dat de verkeerssituatie van week tot week kan veranderen; Een goed signalisatieplan zal de bezoekers geleiden. Hou zeker de website van de stad of die van het Agentschap Wegen en Verkeer in de gaten op www.wegenenverkeer.be/sint-niklaas.

 

De grootste winnaar van de prijzen van de economie? De stad zélf!

Op donderdag reikte de stad voor de derde keer al de prijzen van de economie uit. Elk jaar zet de stad zo een starter, retailer of horeca-zaak én het bedrijf van het jaar in de bloemetjes. We doen dat om drie redenen: ondernemers in deze moeilijk tijden een hart onder de riem steken, Sint-Niklazenaars en mensen daarbuiten duidelijk te maken dat er wel degelijk innovatieve, creatieve en groeiende bedrijven zijn in Sint-Niklaas en tenslotte andere ondernemers te prikkelen om ook bij ons hun ding te komen doen.

_mg_9030

De winnaars op een rijtje!

Burgers en bedrijven konden hun nominaties insturen. Een jury bestaande uit belangenorganisaties (zoals Unizo, Voka en Horeca Vlaanderen), de financiële sector en de stadsadministratie beoordeelden de nominaties op vijf criteria: duurzame bedrijfsvoering, innovatie en creativiteit, positieve en actieve positionering als Sint-Niklaas bedrijf, actieve deelname aan het socio-economisch leven in de stad en innovatief en duurzaam personeelsbeleid. Dat leverde mooie winnaars op in de afgelopen jaren en ook dit jaar was het weer prijs!

Na ‘Soep en Zoet’ (2014), ‘Vavato’ en ‘Alterna’ (2015) was nu ‘Brainfreeze Coffee and Comics’ de starter van het jaar. Brainfreeze is een voorbeeld van een belevingswinkel: koffie, strips, boardgames. Binnenwaaien om te snuisteren tussen comics, poppetjes of board games of een koffie te drinken de sofa met vrienden. Het kan. Het trekt alle registers open om nieuwe niches van klanten aan te trekken die ook nog eens van ver willen komen.

Ook de vorige winnaars slagen zeer goed in hun opzet. Allen hebben ze extra personeel aangetrokken in de afgelopen jaren en zijn ze gegroeid in aanbod. Allen zijn ze ook actief bij evenementen in Sint-Niklaas of zetten ze Sint-Niklaas in de kijker.

_mg_9051-1

Steven en Tabitha van Brainfreeze Coffee and Comics tussen de burgemeester, Lieven Dehandschutter en uw dienaar.

_mg_9043

Kristof De Maeyer en Laurence De Ruyte van De Ruyte Kappers.

In 2014 werd Foubert Ijs retailer van het jaar en Mister Men in 2015. Dit jaar werd het De Ruyte Kappers. De Ruyte Kappers turnen het kappersbezoek om van een ‘functioneel bezoek’ naar een belevenis met drankje, hapje, workshop of muziekconcertje. Een totaalbeleving in een zeer aangename omgeving. Ook kappers moeten mee op de belevingstrend.

Ondertussen heeft Foubert een grondige uitbreiding gehad met Blent, Foubert Antwerpen, meer ijskarren etc. Mister Men bouwt ondertussen verder op hun fundamenten om nieuwe producten aan de man te brengen in een cool omgeving. Drankje erbij en in de zetel.

De bedrijven van het jaar zijn stuk voor stuk kanjers. SBE in 2014 werkt ondertussen met meer dan 100 mensen waarvan 85 ingenieurs en landen het ene na het andere mega-project. Van Hoecke NV (winnaar 2015) won in het afgelopen jaar de ene na de andere award in binnen- en buitenland, meestal omwille van het innovatieve karakter van hun producten.

_mg_9035

Nicolas Block van King George.

Dit jaar won King George. Zelf al veelvoudig gelauwerd in het buitenland. Drie jaar geleden zat het ‘Mad creative agency’ nog in een mini-kantoor in de Kokkelbeekstraat met 5 à 6 personen. Dit jaar met 22 personen al in het voormalige jeugdhuis Kompas in de Driekoningenstraat. 1000 vierkante meter hebben ze omgebouwd tot kantoor, showroom, evenhall en lunchcafé met zonneterras. Een mooie investering in onze stad!

Dé winnaar: onze stad

Het is leuk dat onze ondernemers niet alleen uit eigen stad maar ook daarbuiten erkenning krijgen. Twee van onze winnaars stonden in de Standaard van 15/10 als voorbeeld van de levende showroom (King George café en De Ruyte Kappers).

Maar onze stad heeft veel meer ondernemers die creatief en ondernemend zijn. Uiteindelijk stel ik vast dat ondanks de harde tijden, er nog steeds ondernemers zijn die durven. Dat kleurt ook onze stad mee en geeft ook onze stad een gezicht.

Een ondernemersvriendelijke stad zijn of worden vergt heel wat inspanningen van de stad. En die doen we nu ook met een volledig gestarte dienst economie (inclusief horecacoach en centrummanager), een  centrummanagement in volle transformatie en een digitaal ondernemersloket tegen eind 2017. Maar om ondernemersvriendelijk te zijn heb je ook ondernemers nodig die willen investeren in de stad. En daarom aan alle ondernemers: dank je wel!

Onderaan, mijn laudatio’s van donderdagavond.

Laudatio

1. Starter van het jaar:
Een sprekende naam.  Deze winkel functioneert als een fysieke spiegel van de populaire comics & popcultuuritems-website, waarvan de zaakvoerder aan de wieg stond. Hij en zijn partner startten in een leegstand pand in de Nieuwstraat. Daarmee bouwt de shop mee aan de heropleving van de Nieuwstraat, de straat met een hoek af.
In het besef dat bedrijfsmatig alleen op strips draaien niet eenvoudig is, integreerden ze, na een cursus barrista bij de Belgisch kampioen, ook een koffiebar in de zaak, wat getuigt van de nodige flexibiliteit en een feit dat het concept sterker maakt. Met de kwaliteitskoffie van de Sint-Niklase branderij Van Poeck en melk van een vlakbij gelegen hoeve voegen ze een belangrijke lokale toets toe.
In geen tijd slaagt de shop erin een eigen community te creëren, met workshops en gameplatforms. Hiermee bereikt hij een specifiek klantensegment en lokt hij klanten van ver buiten Sint-Niklaas. Een segment dat gerust on-line kan bestellen, vragen stellen of gewoon even kan schatten met de uitbaters op een rustig moment.
Ze spelen snel in op trends op comic, film- of gamegebied met speciale thema-dagen, game-avonden of een aangepast merchandising aanbod zoals met de recente Pokemon-hype. Daarnaast gaan ze mee in de flow van wat er in de stadskern wordt georganiseerd. Van kinderknutselworkshops tijdens de Oh-dagen tot ballonbekers voor de Vredefeesten.
Dames en heren:Zaakvoerder Steven Claes en zijn partner Tabitha Elst  met Brainfreeze Coffee & Comics.
2. Retailer van het jaar:
Een gevestigd kapsalon transformeren tot een gedurfd nieuw kappersconcept waarbij de totaalbeleving van de klant centraal staat, vond de jury een origineel idee. In de vernieuwde zaak kan je voor- en achteraf rustig iets drinken, zelfs een hapje eten of gewoon wat genieten van de sfeer.
Sfeer die gecreëerd wordt door een enthousiast en complementair team van 6 kappers, de vriendelijkheid, de muziek, de inspirerende quotes en uiteraard het knappe interieur, vorm gegeven door creatief agentschap King George uit Sint-Niklaas. De gebruikte materialen in de zaak zijn duurzaam en het concept is innovatief en bovendien is quasi alles dat vast en los zit te koop. Op die manier doet de zaak ook dienst als functionele en levende toonzaal.
Bovendien is de ruimte gemakkelijk ombouwbaar, zodat die ook voor workshops of andere doeleinden kan gebruikt worden om te komen tot een belevingsruimte. Tijdens de voorbije Oh Dagen kon je er zelfs een sfeerconcertje bijwonen. De zaakvoerders dragen lokale samenwerking hoog in het vaandel en dat blijkt uit de samenwerking met Ante Interieur & Architecten en met lokale Soep-en eetbar Soep&Zoet.
Naar de kapper gaan, is dus niet langer eenzaam tijdverlies, maar een sociale belevenis. Met een paar clicks, boek je snel je afspraak online, bij jouw kapper of kapster naar keuze. Met vriendinnen naar de kapper gaan vòòr een feestje is zo vorige eeuw. Naar de kapper gaan ìs het feestje.
 Proficiat aan Laurence De Ruyte en Kristof De Maeyer van De Ruyte Kappers.
3. Bedrijf van het jaar:
De jury was danig onder de indruk van het bedrijf van het jaar dat de voorbije jaren de ene prestigieuze onderscheiding na de ander in de wacht sleepte. Met prijzen als ‘Het meest innovatieve retailconcept’ en de World Retail Awards, waarbij ze in Londen meer dan zeshonderd kandidaten van over heel de wereld achter zich lieten, heeft onze stad er een heuse wereldtopper bij. De stad Sint-Niklaas gaat hierdoor ondertussen wereldwijd over de tong. In de Tijd klonk het: New York – Londen – Parijs en … Sint-Niklaas.

De prijzenkast was aan uitbreiding toe en dus werd een nieuwe locatie gezocht, en gevonden in het voormalig jeugdhuis Kompas in de Driekoningenstraat, ooit gebouwd als tapijtenfabriek. De transformatie van het 1.000 m² grote complex gebeurde helemaal zoals we van hen konden verwachten. ‘The Mad Creative Agency’ zoals het zich internationaal graag laat aanspreken, combineert eigentijdse kantoren met top notch design vergaderzalen, een conceptstore met designspullen en dito meubels, een lunchcafé met zonneterras en een evenementenhal. Een voorbeeld van geslaagde stadskernrenovatie zoals we er in deze stad graag meer willen zien verschijnen.
De beleving en het concept van de ‘levende toonzaal’ wordt volledig uitgewerkt in het café waar alles wat vast en los zit ook te koop is. Ondertussen verandert de stad meer en meer zelf in een toonzaal van het kunnen van King George: Mister Men, ’t Centerken, De Ruyte … allemaal zijn ze door de handen van het creatieve team van de Mad King George aka Nicolas zelf gegaan.
Een wereldleider die investeert in Sint-Niklaas? De hard-core believers in onze stad. Dames en heren, bedrijf van het jaar: The mad creative agency King George!

Veiliger schoolomgevingen op 1 september

Deze week gaan meer dan 23.000 leerlingen (waarvan zowat 9000 in het basisonderwijs) weer terug naar school in scholenstad Sint-Niklaas. Op een aantal schoolomgevingen zullen leerlingen, ouders en leerkrachten merken dat het een en ander is veranderd aan de schoolpoort.

In het kader van het scholencharter en de schoolvervoersplannen hebben scholen, politie en mobiliteitsdienst in nauw overleg een aantal schoolomgevingen aangepast met de bedoeling ze overzichtelijker en dus veiliger te maken. Soms gaat het om kleine ingrepen met grote impact, soms om een geheel aangepaste schoolomgeving. Een overzicht:

IMG_4745

Verkeerslichten moeten veilig oversteken mogelijk maken op het Kruispunt Zonnestraat – Bellestraat – Eekhoornstraat

IMG_4710

Eekhoornstraat: Parkeerstroken in grasdals moeten het parkeren beter organiseren en bestuurders natte voeten besparen.

1.Eekhoornstraat: De Baken: aanpassing van de schoolomgeving met een nieuwe oversteekplaats met wegversmalling om de snelheid te remmen. De fietser komende van de N70 wordt beter beschermd door het geven van rugdekking. Met de plaatsing van verkeerslichten wordt het oversteken van de Bellestraat mogelijk op veilige wijze. In de straat werd een verharde parkeerstrook aangelegd om het parkeren overzichtelijker te houden. Zo kan er ook een stuk parkeerdruk van de Bellestraat weggenomen worden.

2. Lodewijk De Meesterstraat: zowel aan de lagere school als aan de middelbare school Sint-Carolus werd een snelheidssluis aangelegd. Een wegversmalling die kruisend verkeer verplicht om te vertragen aan de schoolingang. Omdat de wegversmalling aan beide zijden is aangelegd,  worden ook leerlingen zichtbaarder als ze willen oversteken tussen de geparkeerde wagens .Bij de lagere school is er nu ook een zone afgebakend als kus en rijzone.

3. Na de asfalteringswerken wordt ook deze zelfde oplossing toegepast aan de OLV Presentatie Watermolendreef ter vervanging van de rijbaankussens. Veel effectiever en ook stiller.

IMG_4749

Snelheidssluis in de Watermolendreef vervangt de rijbaankussens. Stiller zal het in ieder geval worden. Door de plaatsing worden leerlingen zichtbaarder. Fietsers kunnen gewoon achter de bakens blijven rijden.

IMG_4702

Zelfde principe van de snelheidssluis werd aan de twee schooluitgangen in de Lodewijk De Meesterstraat toegepast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De Collegestraat wordt dan weer een schoolstraat bij het begin en het einde van de school. Dat wil zeggen dat gemotoriseerd verkeer niet meer toegelaten zal worden bij de start en het einde van de school (7:30 – 8:30 en 15:30 – 16:30). Ouders worden gevraagd te parkeren onder de Markt, Hofstraat of Statdschouwburgplein.

5. Aan het Zwaantje in de Leebrugstraat weden dan weer snelheidsremmende plateau’s aangebracht. De school ligt aan een landelijke weg, waar weinig verkeer rijdt wat dan weer uitnodigt tot hoge snelheden.

5. Voor Gavertje Vier in de Sint-Andriesstraat in Belsele sloegen het stadsbestuur, de directie, de ouderraad en de dorpsraad eind vorig schooljaar de handen in elkaar om oplossingen te zoeken voor de vaak onoverzichtelijke verkeerssituatie rondom de school. Ze tekenden samen de vernieuwde schoolomgeving uit, met prioritaire aandacht voor de zachte weggebruikers. De aanpassingen werden deze zomer uitgevoerd, zodat het schooljaar op 1 september meteen van start kan gaan in de vernieuwde situatie. De oversteekplaats werd centraal gelegd, de circulatie op de parking werd geregeld met eenrichtingsverkeer en de centrale doorsteek is nu enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. In de Sint-Andriesstraat werden parkeervakken met inhammen geschilderd om kruisend verkeer toe te laten. De gevaarlijke oversteekplaatsen in de bocht werden verwijderd. Daarnaast promoot de school ook het gebruik van de fietswegels langs achter, bijvoorbeeld ook voor oudere kinderen die het laatste stukje alleen te voet kunnen afleggen.

De absolute voorrang voor fietser en voetgangers én de brede samenwerking zijn een schoolvoorbeeld van hoe samen gewerkt kan worden aan een veiliger schoolomgeving. Een route binnen de scholencharters waar we verder op zullen inzetten.

Persoverzicht

Zie het artikel in HLN van 31 augustus

Zie het artikel in Het Nieuwsblad van 31 augustus

Bekijk de reportage op TVOost

 

42 prioriteiten voor jouw fietsstad

Volgende week ligt de Fietsinfrastructuurstudie en het Fietsparkeerplan voor Sint-Niklaas ter goedkeuring voor in de Gemeenteraad. Eén jaar na de goedkeuring van het mobiliteitsplan krijgt nu ook de peiler ‘fiets’ een duidelijk omlijnde ambitie en vooral visie op onze belangrijkste fietsverbindingen.De gemeenteraad krijgt 42 prioriteiten voor comfortabeler en vooral veiliger fietsen voorgelegd.

Samen met het studiebureau Traject, hebben we met de stad een mooi interactief en participatief parcours gereden langs 3 fietsconferenties om te eindigen met concrete voorstellen om het fietsen in onze stad aangenamer en vooral veiliger te maken.

3 fietsconferenties: van vage stelling tot concreet project

In 2013, bij de eerste fietsconferentie legden we de fietsers 10 controversiële stellingen voor. Uit de interactie met zo’n 70 fietsers uit alle wijken en geledingen van onze stad is toen het fietsactieplan geboren: 100 acties om fietsen aantrekkelijk te maken in onze stad. Deze 100 acties werden besproken en geprioritiseerd in de tweede fietsconferentie. De roep naar investeringen in infrastructuur klonk luid. Maar welke punten eerst?

Schermafbeelding 2016-06-16 om 21.39.58

Route en zijn knelpunten in beeld gebracht

De tweede conferentie ging akkoord om de hoofdroutes van fietsverkeer eerst op orde te stellen. Deze hoofdroutes vormen de ruggengraat van gans ons netwerk. Traject ging op stap met politie, mobliteitsdienst en de fietsersbond om deze routes in beeld en in kaart te brengen. Op de derde fietsconferentie werden dan de specifieke knelpunten op deze routes voorgelegd en afgetoetst bij de fietser.

Traject zocht en vond modeloplossingen voor de meeste problemen. De prioriteiten van de fietsers werden gekoppeld aan de oplossingen en een prioriteitenlijst werd opgemaakt op basis van de ranking van de fietsconferentie, opportuniteit en impact. Het resultaat is een goed bruikbaar en leesbaar handboek met 42 prioriteiten voor veiliger en comfortabel fietsen.

 

Ambitie én visie

Schermafbeelding 2016-06-16 om 21.38.32

De ambitie voor de hoofdfietsroutes op scherp gezet

Het mobiliteitsplan zet natuurlijk al de toon: we hebben de ambitie om een echte fietsstad te worden met een integraal fietsbeleid. De fietsinfrastructuurstudie zet onze ambitie op scherp: het soorten kruising, breedte, commerciële snelheid en gebruik van materiaal.

Prioriteiten kiezen

We kiezen voor infrastructurele maatregelen, maar ook voor eenvoudige en soms ook zeer noodzakelijke slimme oplossingen, zoals mag blijken uit onze top drie van prioriteiten:

1. Kruispunt Driekoningenstraat/Hofstraat fietsoversteekbaar maken

2. Belijnen Ovonde Ster

3. Oversteekvoorzieningen Stropersroute (oude spoorweg Mechelen – Terneuzen)

Schermafbeelding 2016-06-16 om 21.40.57

Alle knelpunten én de oplossingen werden gerangschikt volgens 6 criteria om te komen tot een rangschikking.

Fietsparkeerplan

Het fietsparkeerplan duidt aan waar extra fietsenstallingen nodig zijn en welk type fietsparkeerplaatsen waar zijn plaats heeft. Een uitgebreid onderzoek wees uit dat we meer dan 9,000 fietsstalplaatsen hebben in Snt-Niklaas. Enkel de fietsenstallingen aan het station blijken een acuut tekort. We willen daar in samenwerking met de NMBS in 2017 een noodoplossing om tegen 2019-20 een structurele grote fietsparking te realiseren.

Schermafbeelding 2016-06-19 om 11.41.16

3 zones, 3 verschillende parkeeroplossingen: winkelweefsel (rood), stedelijke zone (oranje) en residentiële zone (geel).

Welk soort fietsenstalling je plaatst hangt af van de plaats en functie van het stadsdeel. In het kernwinkelgebied worden fietsparkeervakken voorgesteld, terwijl in de woonwijken er meer nood is om een vraaggerichte aanpak van kleine gegroepeerde en steviger fietsenstallingen.

Als geprefereerde fietsenstalling koos de fietsconferentie tot onze verbazing voor het ‘fietsnietje’. Het gemak om je fiets daar tegen te plaatsen haalde het van de meer orthodoxe en steviger fietsenstallingen zoals aan het station.

Uitvoering

De uitvoering van deze studies en plannen beginnen na de goedkeuring. Sommige aanpassingen zullen opgenomen worden door de provincie (bv herstellen verhardingen op de fietssnelwegen), anderen zullen in synergie met wegenwerken gebeuren (bv Driekoningen in 2017) en nog anderen zullen gezamenlijk aangepakt worden door de stad (bv oversteekbeveiliging op alle fietshoofdroutes). Dit alles met de ambitie om meer mensen veilig op de fiets te krijgen. We zijn nog geen fietsstad, maar we blijven eraan werken.

Persoverzicht

HLN – Fietsparkeervakken voor de winkelstraten

 

Ruimte om te ondernemen = ruimte voor meer jobs

Laat me maar meteen beginnen met het slechte nieuws: terwijl de werkloosheid daalt in Vlaanderen en in de meeste centrumsteden, zijn er in de maand mei nog nooit zoveel werklozen geweest in onze stad. Maar liefst 5% meer dan vorig jaar, wat al een recordjaar was. De meeste van deze werklozen zijn laaggeschoold. Lees: hebben geen diploma middelbaar onderwijs. Wetende dat ‘mobiliteit’ van en naar het werk een van de grote struikelblokken is, moet er meer op lokale werkgelegenheid ingezet worden. 

Vlaanderen versus Sint-Niklaas

De vergelijking tussen gewest en stad gaat natuurlijk niet op. Een vergelijking met de andere centrumsteden wel.  Daar zien we de werkloosheid dalen. Enkel voor Sint-Niklaas en Aalst lijkt die daling niet op te gaan. Laat dat nu net de twee steden zijn met een laag aantal lokale jobs.

Schermafbeelding 2016-06-13 om 10.45.26

Vlaanderen vs. Sint-Niklaas: Vlaanderen dalende werkloosheid onder niveau 2014 (bron: vdab – arvastat)

Voor de centrumsteden zijn er gemiddeld 95 jobs op 100 beroepsbevolking. In Sint-Niklaas halen we de 80 nog niet. Kijken we een stukje dieper in de details van de cijfers zien we vooral een grote groep laaggeschoolden: 55% van de 3150 werkzoekenden zijn maar liefst laaggeschoold. De allochtonen maken een disproportioneel grote groep uit van de werkzoekenden. Maar liefst 40% van de werkzoekenden is allochtoon, een groot deel van hen ook laaggeschoold.

Schermafbeelding 2016-06-13 om 10.46.20

Sint-Niklaas vs. Vlaanderen. Hoogste werkloosheid in de laatste 5 jaar. 55% zijn laaggeschoold. (bron: vdab – arvastat)

Jobs voor laaggeschoolden

Schermafbeelding 2016-06-13 om 14.03.49

Aantal vacatures in stijgende lijn en bijna op historisch hoogtepunt van 2012. (bron: dab – arvastat)

Dat er wel degelijk een economische heropleving en groeiend vertrouwen is bewijzen de hoogte van de vacatures. Deze zijn nog nooit zo hoog geweest in de afgelopen 5 jaar en zijn nog steeds stijgende. Er is dus wel degelijk werk, maar het lijkt enkel weggelegd voor opgeleiden. Waar kunnen laaggeschoolden dan terecht? Jobs voor laaggeschoolden vind je vooral in de afgeleide werkgelegenheid: poetspersoneel, horeca, hard fysiek en/of buitenwerk waar vooral arbeidsattitude (stiptheid, beleefdheid, zin om eraan te beginnen …) een belangrijke rol spelen. Maar hiervoor zijn ook bedrijven nodig die (on)rechtstreeks kunnen zorgen voor deze afgeleide jobs.

Ruimte om te ondernemen

Sint-Niklaas heeft er in het verleden voor gekozen om geen grote stukken grondgebied op te offeren aan de industrie. De appetijt om nieuwe stukken open ruimte aan te snijden is zowel bij beleid als de burger bekoeld. Toch voelen we allemaal aan dat er meer ruimte voor ondernemen nodig is.

Duurzame bedrijventerreinen = meer werkgelegenheid

In Industriepark-Noord doen we nu een onderzoek met de steun van het Agentschap Ondernemen. We willen de ruimte efficiënter gebruiken. Hierdoor creëren we opportuniteiten: we laten toe om de bouwvrije zones te ‘gebruiken': door invulbouw te doen, hoger te bouwen of ruimte te creëren door bedrijven ruimte te laten delen. We denken daar vooral aan de perifere functies: parkeren, opslagruimte, afval, … Na het onderzoek moeten we de bouwregels in die zin aanpassen.

unspecified

De stad speelt een belangrijke rol in Industriepark-Noord door de aanwezigheid van het eigen Techniekhuis. (Copyright fototeam.be)

Zo zouden bedrijven de personeelsparking kunnen delen in een nieuw te bouwen parkeertoren. De ruimte die dan vrij komt kan gebruikt worden voor uitbreiding of nieuwe kleine bedrijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid, goed voor de bedrijven die hun gronden ten gelde kunnen maken, goed voor nieuwe ondernemers die zich in onze stad willen vestigen en goed voor het milieu. Door dichter te bouwen, verminderen bv de stookkosten, kan er gedacht worden aan gegroepeerd kwalitatief groen en zoeken we voor de mobiliteit letterlijk nieuwe paden voor alle weggebruikers.

Deze nieuwe bedrijvigheid creëert op zijn beurt nieuwe jobs: de garage om de hoek, broodjes voor de lunch, poetspersoneel voor nieuwe ruimtes en dus meer opportuniteit voor mensen van hier bij ons die op zoek zijn naar een job. Meer dan ooit is er ruimte  nodig voor ondernemen en zijn ondernemers nodig.

Persoverzicht

TV Oost reportage Industriepark-Noord

HLN: Industrieparken moeten groener

Mobiliteit in 2016: het jaar van de vooruitgang!

Na een tweetal jaren voorbereiding voor het nieuwe mobiliteitsplan, wordt de verandering ook zichtbaar in 2016: we voeren het snelheid- en tonnageplan uit, implementeren getrapt de modernisering van het parkeren door, toetsen de ideeën rond wijkcirculatie met de Sint-Niklazenaars af in een wijkronde en starten we de implementatie van het fietsparkeerplan en het fietsinfrastructuurplan. Vier van de 10 prioritaire acties uit het mobiliteitsplan! Om dit te ondersteunen versterken we ons team terug met een tweede mobiliteitsambtenaar die in een vorige bestuursperiode werd geschrapt.

Toen ik op 2 januari 2013 mijn bureau op het stadhuis voor de eerste keer betrad trof ik letterlijk een leeg bureau aan: er bevond zich enkel een wegenkaart van enkele jaren terug en een ingekaderd gewestelijk structuurplan van de jaren 70. Typerend voor de stilstand rond mobiliteit in onze stad. We zijn nu 3 jaar verder en 2016 zou wel eens het jaar van de mobiliteit kunnen worden waarin het harde werk van de vorige jaren ook op het terrein zal te zien zijn.

Mobiliteitsplan  (april 2015, klik hier)

Het beginpunt blijft toch de keuze om een ambitieuzer herziening van het mobiliteitsplan te doen dan voorzien was in de vorige bestuursperiode door resoluut te kiezen voor leefbaarheid en veiligheid. We besloten het ook grondiger te doen met de opmaak van een circulatieplan, een sturend parkeerbeleid, een allesomvattend snelheid en tonnageplan en te durven kiezen voor de fiets als hét stedelijk vervoersmiddel bij uitstek.

Schermafbeelding 2016-02-14 om 16.55.29

Schematische voorstelling verschillende ‘circulatie’wijken.

Circulatieplan

Het circulatieplan van de stad heeft als doel de leefbaarheid in de stadswijken drastisch te verbeteren door het doorgaand verkeer rond de stad te sturen i.p.v. erdoor. Doorgaand verkeer neemt de rondweg. De voorwaarde is een goedfunctionerende rondweg. Met de heraanleg van de N70 tussen zwembad en Singel is daar deels aan tegemoet gekomen. Nu nog kruispunt Driekoningen heraanleggen (2017) en de bottlenecks zijn weggenomen. Eind april 2016 gaan we met enkele circulatiemaatregelen en ideeën de boer op. Wij zullen iedereen in elke wijk in de kern uitnodigen om samen met ons na te denken over hoe dat kan in een eerste fase. U leest er hier meer over.

De Oostelijke Tangent is de noodzakelijke voorwaarde voor het tweede deel van het circulatieplan, waarbij het gemotoriseerd verkeer wordt gestuurd in kleinere lussen en wijkuitwisseling niet meer kan. Meer info in een vorige blogpost.

Fietsparkeerplan en fietsinfrastructuurplan

In maart 2016 worden deze twee belangrijke documenten goedgekeurd. Het fietsinfrastructuurplan legt de weg naar meer structurele fietsveiligheid en comfort. Terwijl het fietsparkeerplan de hotspots aanduidt voor meer ruimte voor het stallen van de fiets. De plannen zijn het ‘fietskompas’ voor de volgende jaren, over bestuursperiodes heen.

Schermafbeelding 2016-02-14 om 17.57.28

Duidelijke snelheidszones maken de weg leesbaarder en dus veiliger.

Snelheidsplan

Het mobiliteitsplan startte met een doorlichting en categorisering van alle 500 wegen op ons grondgebied. Heel consequent werd het snelheidsplan opgesteld dat rekening houdt met de inrichting en functie van de weg. De gemeenteraad zal in de zitting in februari een opdracht kunnen uitschrijven voor de implementatie  van dit plan in een ruk. Maar liefst 1000 nieuwe borden duiden de zones aan. Opvallend is de keuze voor zone 30 in alle woonwijken en zone 50 in landelijke gebieden.

Tonnageplan

Met diezelfde categorisering duiden we ook aan waar we zwaar vervoer willen in onze stad. We legden een vrachtroutenetwerk vast in samenwerking met Vlaanderen onder het principe ‘zo snel mogelijk naar het hogere wegennetwerk’. Ook dit tonnageplan wordt uitgevoerd na goedkeuring van de gemeenteraad.

Schermafbeelding 2016-02-14 om 19.38.17

Nieuw vereenvoudigd parkeerplan: 1 zone en 2 tarieven, maar vooral ook sturend: parkeren op de straat wordt duurder dan op de pleinen. De groene bollen zijn de locaties voor de gratis ‘stop and shop’-plaatsen.

Sturend parkeerbeleid

Het was u misschien niet opgevallen, maar van onderuit wordt parkeren in onze stad sterk gemoderniseerd, vereenvoudigd maar ook ingeschoven in een mobiliteitsbeleid. We startten met het makkelijkste: een versterkte handhaving, gevolgd door een modernisering: de parkings Grote Markt en Stationsstraat krijgen een facelift en later deze maand komen er nieuwe parkeerautomaten met touch-screen en kaartlezers. Later dit jaar komen er sms-mogelijkheden en smartphone toepassingen.

Er is ook een beleidsluik aan de aanpassing: eenvoudiger doordat er slechts 1 zone betalend parkeren meer is met 2 tarieven: pleinparkeren wordt goedkoper dan straatparkeren (1,20 EUR vs 1,40 EUR). Bovendien wordt het eerste kwartier altijd gratis, ook als u langer dan een kwartier parkeert. Dat betekent dat wie minder dan 1 uur parkeert altijd goedkoper af is dan vandaag. Op een vijftal plaatsen komen ‘stop & shop’ plaatsen waar je 30 minuten gratis kan parkeren.

Door het gedifferentieerde tarief nodigen we de bezoekers aan te kiezen om niet rond te rijden, maar gewoon te kiezen voor het goedkoopste tarief in een van de centrumparkings of op de pleinen. Dit zal ingaan begin april 2016.

Onze tarieven blijven de goedkoopste in de wijde regio.

En verder?

We gaan door in het verder uitwerken van oplossingen op maat voor verschillende heikele mobiliteitsproblemen, vooral voor de fietsveiligheid: het fietspad over de Hoogkamerstraat, de mobiliteitsstudie Stationsomgeving-Noord, afstemming van verbeteringen aan de fietssnelwegen met de buurgemeenten en de provincie en zoeken naar buurtparkings in samenwerking met de privé. 2016 kondigt zich in ieder geval aan als een sleuteljaar in onze mobiliteit.

Persoverzicht (klik)

Lancering openbaar onderzoek TV Oost

Lancering inspraakronde Circulatieplan TV Oost

Artikel Nieuwsblad Oostelijke Tangent is bazooka-oplossing

Artikel Nieuwsblad Parkeertarieven

Artikel HLN Snelheidsplan

Artikel HLN Oostelijke Tangent

Artikel HLN Circulatieplan

Artikel HLN Parkeerplan

Oostelijke Tangent: eindelijk echt gestart!?

Het nieuws van december 2015 – en wat mij betreft, het nieuws van 2015 – was de vaststelling door de Vlaamse Regering van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Oostelijke Tangent op 4 december 2015. Een niet te onderschatten belangrijke stap naar het vervolledigen van de Sint-Niklase Ringstructuur en ultieme bazooka-oplossing voor de Sint-Niklase mobiliteit. Het openbaar onderzoek start vandaag 19 januari.

Schermafbeelding 2016-01-18 om 22.20.20

Luchtfoto Sint-Niklaas: in geel de huidige rondweg – in rode stippellijn rechtsonder de ‘missing link’ tussen Singel en E17.

Het verhaal van de Oostelijke Tangent leest ondertussen al bijna 30 jaar als een slecht carnavalnummer: ‘doe een stapje naar voren en een stapje terug’ zonder uitzicht op een uiteindelijke realisatie. Een realisatie die door verschillende politici in het verleden al aangekondigd werd, maar nooit startte.

Nochtans is dit een wegenproject dat zeer breed gedragen is door alle politieke partijen in onze stad. Het is ook het enige door de overheid geïnitieerde infrastructuurproject dat ik ken waar er actiegroepen vòòr zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het project ook prominent deel uitmaakt van het nieuwe mobiliteitsplan dat in april 2015 werd goedgekeurd door de gemeenteraad (klik hier).

Situering project

De Oostelijke Tangent moet de derde op/afrit worden naar Sint-Niklaas (‘Sint-Niklaas Oost’) op de E17. Een tweevaksbaan die de E17 met de Singel (R42) en de N70 ter hoogte van Unigro verbindt. Dankzij deze realisatie wordt de tangentenstructuur van Sint-Niklaas vervolledigd. Het is de bedoeling dat doorgaand verkeer langs hier afgeleid wordt rond de stad naar het hogere wegennetwerk. De Westelijke Tangent werd al opgeleverd in 2012 (Sint-Niklaas West – N41).

beeldOT_uitnodiginginfomarkt

Schematische voorstelling verloop Oostelijke Tangent

Maar er is meer: daarnaast maakt de nieuwe weg verschillende bedrijvenzones (Europark-Noord, Europark-Zuid, Europark Oost) vlotter en beter bereikbaar. Het project zet ook in op de fietsers en het openbaar vervoer met een snelle en veilige fietsas tussen de N70 en Eigenlo én een beter bereikbare stationsbuurt. Dat laatste is belangrijk want kan in samenspel met een weldoordachte ontwikkeling van Stationsomgeving-Noord, de broodnodige impulsen geven aan de Stationsbuurt.

De Oostelijke Tangent maakt ook integraal deel uit van het plan van de Wase Burgemeesters voor mobiliteit op de weg in het Waasland, beter gekend als het ‘Waas mobiliteitsplan’ dat de ambitie heeft de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid van het Waasland te vrijwaren.

Circulatieplan

In tegenstelling tot wat gedacht wordt is de Oostelijke Tangent geen voorwaarde voor een nieuw circulatieplan voor de binnenstad. Althans: niet voor de eerste fase van dat circulatieplan, waarbij de binnenstad in 5 circulatiewijken wordt ingedeeld. De realisatie van het kruispunt Driekoningen is dat echter wel. We verwachten de start van dat belangrijk project tegen begin 2017.

Dit is wel zo voor de 2de fase waarbij de binnenstad wordt ingedeeld in 10 circulatiewijken. In de tussentijd nemen de opgeknapte Singel en de vernieuwde N70 de functie voor de afvoer van doorgaand verkeer op zich. Na realisatie van de Oostelijke Tangent wordt de N70 tussen de twee tangenten afgewaardeerd tot een wijkontsluitingsweg.

IMG_2947

Heraangelegde N70 neemt nu nog een groot deel van de functie van de Oostelijke Tangent op zich.

IMG_2948

Geherasfalteerde Singel is klaar om meer verkeer te dragen

Waar staan we nu eigenlijk?

We staan nu aan het begin van het openbaar onderzoek naar het GRUP. De Vlaamse Regering  heeft een bepaalde zone vastgelegd waar de nieuwe weg zal komen. Nu het GRUP voorlopig is vastgesteld, volgt een  openbaar onderzoek dat loopt van 19 januari tot 18 maart. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. Na de verwerking van die bezwaren en adviezen stelt de regering het GRUP definitief vast. 

Op basis hiervan kunnen de onteigeningen volgen voor degenen die in de zone van het project zitten. De Vlaamse regering heeft hiervoor ook al 1,8 miljoen EUR voorzien in de begroting. Naar schatting zou dit alles tot 2018 duren. Daarna pas kan de aanleg beginnen. Voor alle duidelijkheid: voor de aanleg zijn geen fondsen voorzien door de Vlaamse Regering, gezien de meerjarenbegroting slechts loopt tot 2018. De spade zit dus nog niet in de grond.

Is er dan reden tot blijheid? Jazeker: er zit vooruitgang in. Deze stap is noodzakelijk om het dossier vooruit te helpen. Hiermee geeft de Vlaamse Regering ook mee dat ze het project gunstig is gezind.  Net zoals in het verleden moeten we samen met alle partijen – over meerderheid en oppositie heen – samen aan deze kar blijven trekken en duwen om stap voor stap vooruitgang te boeken. Tegelijk moeten we de Vlaamse regering trachten te overtuigen om gelden vrij te maken in de begroting voor 2018, maar vooral ook na 2019.

TV Oost filmpje: klik

Meer info op de stedelijke website: klik

Meer info: website wegenenverkeer.be

Meer info (plannen) op Ruimte Vlaanderen: klik