Upgrade 2.0: de winkelwandellus

Afgelopen weken kon u vernemen dat de stad een aannemer zocht om de ‘Winkelwandellus’ te realiseren. Een idee uit het detailhandelsplan van 2017. (zie ook deze blogpost). Het is slechts één element uit een uitgebreid plan om ons handelsapparaat te versterken en onze stad uit de grijze middenmoot te tillen tot een stad waar iedereen graag is.

Focusgebied uit het detailhandelsplan

Focusgebied uit het detailhandelsplan

In het detailhandelsplan lezen we: ‘Ook de stad draagt haar steentje bij door zichtbare looplussen te creëren en de groene binnentuinen een prominente plaats te geven.’ en even verder lezen we: ‘Looplus Regentiestraat – Regentieplein – Zamanstraat – Verdurmestraat

Het Masterplan Publieke Ruimte verwijst naar de noodzaak om looplijnen en belevingsparcours uit te stippelen. De Regentiestraat, het Regentieplein, de Zamanstraat en de Verdurmestraat hebben architecturaal, cultureel en functioneel heel wat te bieden. Een opportuniteit dus om daar een looplus te gaan creëren … ‘

Belang van openbaar domein

Een opwaardering van het openbaar domein is een noodzakelijk voorwaarde om te komen tot een kwalitatieve stadsbeleving waar ontmoeten, genieten, rusten en spelen een plaats hebben. Ons openbaar domein domein vandaag wordt gedomineerd door beton, asfalt en de auto. Een goede combinatie van verharding, groen en inrichting in functie van de mens kunnen al veel helpen. Door het openbaar domein uniform in te richten (zelfde materialen, zelfde type inrichting voor dezelfde type straten) maken we het openbaar domein leesbaarder en makkelijker te onderhouden. Die keuzes werden in de vorige bestuursperiode al gemaakt in het Masterplan Publieke Ruimte.

Wat en wanneer?

Fasen van de realisatie van de winkelwandellus

Fasen van de realisatie van de winkelwandellus

In de afgelopen bestuursperiodes is er veel buiten de stadskern geïnvesteerd. Terecht. Maar nu is het hoog tijd om ons centrum qua beleving in de openbare ruimte op niveau van een Stationsstraat te trekken. We pakken in een straal van 300 meter ronde de Stationsstraat daarom de openbare ruimte aan. Hiervoor starten we de pleinprojecten zoals de ‘herinrichting van de Grote Markt’ en gaan we het ‘masterplan Hendrik Heymanplein’ verder zetten. Maar ook de straten er rond verdienen een upgrade.

De bedoeling is om deze te realiseren in 4 fasen genoemd naar de voornamen die terugkomen in de betrokken functies  en straatnamen: Richard, Paul, Mercator en Albert. Deze zullen uitgevoerd worden over de hele bestuursperiode. Het gaat over het vernieuwen van voetpaden en rijloper, het veiliger maken van schoolomgevingen, het vervangen van straatmeubilair en het zoeken én vinden van nieuwe ruimte voor extra groen en ontmoetingsruimte. Waar nodig worden de rioleringen uit de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw vervangen.

Het ontwerp wordt in samenspraak gedaan met bewoners en handelaars voor elke fase.

In totaal wordt hiervoor 4,2 miljoen EUR voor vrijgemaakt.

 

Pers

HLN

TVOost

HNB

 

 

Comments are closed.