Welt in Sint-Niklaas: 56 werkzoekenden en 14 bedrijven vinden mekaar op 1 dag

56 werkzoekenden en 14 uiteenlopende bedrijven vonden mekaar vandaag, woensdag 7 november. Die hadden zich ingeschreven voor de Welt-Talentenmarkt in Sint-Niklaas. Dit initiatief van Voka –  Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland tracht werkzoekenden aan de hand van hun talent gericht te koppelen aan bedrijven met passende openstaande vacatures. Met dit mooie resultaat voor deze eerste editie, is de samenwerking tussen Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en de stad Sint-Niklaas voor de Welt-Talentenmarkt dus meteen heel geslaagd.

Bij de opening van de Welt-Talentenmarkt mocht ik uitleggen waarom de stad deze talentenmarkt actief steunt. Ik gaf meteen ook een terugblik op onze verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode.

Ondernemeningsvriendelijke stad

De stad Sint-Niklaas heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om Sint-Niklaas een ondernemingsvriendelijke gemeente te maken onder de noemer ‘meer ruimte om te ondernemen’.

  1. En die ruimte mag u letterlijk nemen, we snijden wel degelijk nieuwe ruimte voorondernemen aan (bv in Nieuwkerken) en staan klaar om twee nieuwe lokale bedrijventerreinen te starten. Maar daarnaast is er aandacht voor het verduurzamen en zuinig ruimtegebruik van de huidige bedrijventerreinen.
  2. De lokale fiscale regels zijn vereenvoudigd en bedrijfsvriendelijker gemaakt: de belasting op motoren werd afgeschaft, starters krijgen 3 jaar lokale taks vrijstelling en de aangifteplicht waarbij jaarlijks gegevens moesten voorzien bestaat niet meer. De administratie neemt die taken nu op zichzelf.
  3. Tenslotte heeft de stad heel erg ingezet op het verbeteren van de dienstverlening. We hebben nu een sterk team economie met specialisatie in alle branches van de economie, over horeca, handel en KMO tot grote bedrijven toe. De vernieuwing van onze webinfrastructuur begon met een nieuw ondernemingsportaal ondernemeninsintniklaas.be.
Schermafbeelding 2018-11-07 om 19.48.01

Werkloosheidscijfers Sint-Niklaas van oktober 2018 (bron: arvastat VDAB): laagste werkloosheidscijfers sinds 2011.

Actieve dialoog

Daarnaast starten we een intense dialoog op met alle geledingen van het economisch leven. Het klinkt misschien wat vreemd maar de stad kende tot de vorige bestuursperiode zijn bedrijven niet eens.  Met een maandelijks handelaarsoverleg, horecaoverleg en een permanente dialoog via een heuse CEO-top 20 houden de de vinger aan de pols van het economisch leven. Op aangeven en met steun van de stad verenigen de Sint-Niklase KMOs en bedrijven zich in een bedrijvenvereniging, Bepasin, om zo de dialoog en samenwerking tussen bedrijven en stad te versterken.

Werk en armoede

We doen dit als stad niet zomaar. Een stad, en zeker een centrumstad zoals Sint-Niklaas kent vele nieuwe uitdagingen. Een van de meest prangende vandaag is de groeiende armoede en kansarmoede. Het is ons sterke geloof dat een goede en stabiele job de beste garantie is om mensen uit de armoede te houden en alle kansen te geven om zich te ontwikkelen, uit een isolement te houden en  maatschappelijke integratie te bevorderen. Dat maakt het individu sterker maar ook onze samenleving en gemeenschap.

Zelf actie nemen

Daarom wil de stad en het OCMW zelf ook een rol spelen:

Het OCMW van Sint-Niklaas investeerde inde bouw en werking van een heus Orientatie en Opleidingscentrum in de Nobels Peelmanstraat waar mensen opgeleid worden en begeleid worden naar waardevolle stageplaatsen of plaatsen in de sociale economie.

De stad investeerde ook in twee samenwerkingsprojecten met sectorfondsen

  1. ‘Work & Diversity’ : Doelgroepspecifiek taalproject : een samenwerking met Konvert Interim + Sports & Leisure nv. (heftruck, knopers en bobijnopzetters)
  2. ‘Bouwbaan’: een convenant met Constructiv om jobs in de bouw te promoten en kansengroepen (jongeren) toe te leiden naar een job in de bouw

Waarom stad Sint-Niklaas de Talentenmarkt ondersteunt

We geloven in en ondersteunen graag de talentenmarkt omdat zij in tegenstelling tot een gewone jobbeurs, de kandidaten en verantwoordelijken met vacature op voorhand screent en matched en zo de kans op een succesvolle combinatie verhoogt. Het werkt motiverend voor zowel de sollicitant als de verantwoordelijken van de bedrijven.

Afsluitend wil ik daarom de bedrijven bedanken. Men vergeet te makkelijk dat bedrijven de motor van onze welvaart zijn. Bedrijven zorgen voor leven en werk in een stad en helpen daardoor die stad leefbaar maken.

 

Comments are closed.