Horecabeleidsplan: say what?

De gemeenteraad keurde gisteren met grote meerderheid het horecabeleidsplan goed (34 voor, 7 onthoudingen). Dit kwam tot stand door de input van maar liefst 65 uitbaters en 400 bezoekers en inwoners van onze stad. Onze horeca-coach ging samen met het Guidea, kenniscentrum horeca aan de slag met de resultaten om te komen tot dit plan. ‘Waar is dat voor nodig?’,hoor ik u al zeggen. 

IMG_2969

Horecabeleidsplan van Sint-Niklaas (klik om het document te zien)

Horeca is een belangrijke sector. In Sint-Niklaas biedt het werk aan meer dan 600 mensen en 250 zelfstandigen. Daarnaast speelt de horeca ook een belangrijke sociale en gemeenschapsrol. Tenslotte is goede horeca een troef voor een stad. Soms zelfs een visitekaartje. Dat de horeca het moeilijk heeft in Vlaanderen is duidelijk. Veel zaken verdwijnen en dat heeft met een heleboel zaken te maken: een veranderend uitgaanspatroon, de alcoholcontroles, het rookverbod, de prijzen van consumptie en de economische crisis, de loonkost en de ‘wurgcontracten’, de strengere vereisten op veiligheid die noodzakelijk zijn maar ook de nodige investeringen vereisen etc.

Obstakels tot ondernemen wegnemen

Ondanks de vele uitdagingen op federaal en Vlaams vlak, vormen lokale regels, reglementen en fiscale constructies een barrière tot ondernemen. In het verleden werd horeca teveel benaderd vanuit een ‘probleem’-stelling eerder dan een troef. Dat heeft voor een lawine aan grendels, taksen en reglementen gezorgd, waardoor het voor een horecaondernemers veel minder evident is geworden een zaak te openen dan voor een ondernemer in een andere sector.

Daarom een greep uit de maatregelen:

1) Eerlijker fiscaliteit: we schaffen de lokale toeslag voor tapperijen af. Deze toeslag was nog de enige belasting op specifieke beroepsbezigheid (in dit geval dus : tappen) in onze stad. Dit is een jaarlijkse injectie van 85,000 EUR in de sector. We realiseren daarmee ook een stuk administratieve vereenvoudiging.

2) Vereenvoudiging terrasreglement: terrassen zorgen voor gezelligheid, ze zijn het visitekaartje van een zaak. We moeten uitbaters de kans geven hun identiteit daarop kwijt te kunnen. Een soepeler reglement dat oog heeft voor kwaliteit en goed kader is nodig. We investeren zelf 170,000 EUR in nieuwe infrastructuur door het vervangen van de windschermen op Grote Markt, Houtbriel en Stationsstraat.

Blent

Blent – nieuwe pop-up coffee bar in de Stationsstraat

3) Na Antwerpen, zijn er nergens zoveel starters en stoppers als in Sint-Niklaas. Met een ‘horeca-loket’ bieden we begeleiding van starters en meer ervaren horeca-zaken aan om hen wegwijs te maken in het kluwen van regels. We zoeken een samenwerking met opleidingscentra om ondernemers sterker te maken.

4) Oriëntering starters. Ook geven we op basis van de bevragingen mee welke segmenten de Sint-Niklase consument graag ziet. In de enquêtes kwam de vraag naar meer trendy en ook kindvriendelijke zaken boven. Biologische en vegetarische maaltijden vind je nog te moeilijk.

Klimaat van samenwerking creëren tussen stad en horeca, maar ook en vooral andere interessante actoren

Wij beschouwen horeca als een troef, de noodzakelijke lijm die het stadsweefsel versterkt voor toerisme, winkelen en cultuur. En daarom moeten horeca-uitbaters nauwer betrokken worden bij alle vormen van samenwerking: ze moeten beter ingelicht worden rond evenementen. Vragen zoals hoe kunnen we meedoen, hoe kunnen we inspelen op wat soort bezoekers, etc.

IMG_2971

Brainfreeze – een unieke combinatie van comic-book-winkel en koffiebar in de Nieuwstraat!

Ook de samenwerking met de handelaars moet een troef worden. Reeds in de visienota in 2011 van WES over de Stationsstraat werd de noodzaak aan kwalitatieve horeca in winkelgebieden aangehaald als een werkpunt. Met recent Blent (Stationsstraat) en Brainfreeze (Nieuwstraat) is hier zeer recent een kwalitatieve injectie bijgekomen, een mooie aanvulling op andere zaken in de buurt.

Voor initiatieven om die troeven bekender te maken, heeft het Centrummanagement een budget van 46,000 EUR ter beschikking voor handelaars en horecazaken die de handen in mekaar willen slaan.

We zijn blij dat dit kader er ligt: een bescheiden maar noodzakelijk actieplan om de horeca-ondernemers te versterken.

 

Comments are closed.