Sint-Niklaas: smart city – stevige start

Smart City. Een marketingterm waarmee velen zich willen profileren. Een slimme stad willen zijn is een gezonde ambitie, maar wat verstaan we hieronder en hoe moeten we van Sint-Niklaas een slimme stad maken? Een kort overzicht.

Politiek is vooral keuzes maken prioriteiten stellen. Maar hoe doen we dat? Vandaag gebeurt er in veel domeinen een strakke inventarisatie van problemen en opportuniteiten die zich aandienen: slechte voetpaden, verkeersintensiteiten, luchtkwaliteit, groen tekort, speelruimte tekort etc. Een lijst van problemen die actief wordt bijgehouden en aangepast. Op basis van deze lijsten en hoe erg een probleem is, worden prioriteiten bijgesteld.

Een Slimme Stad echter anticipeert. Het analyseert en ziet de problemen ‘van ver’ aankomen, nog voor ze een probleem worden. Een slimme stad gebruikt technologie om opportuniteiten te ontdekken en ze te implementeren en zo burgers gelukkiger maakt.

Waar staan we vandaag?

Vandaag staan we daar nog ver van. De domeinen waar data permanent gemonitord wordt zijn op 1 hand te tellen, laat staan dat die data gebruikt worden om ook te anticiperen. We hebben nog een lange weg te gaan en zijn daarvoor enkele strategische partnerships aangegaan.

Schermafbeelding 2018-09-10 om 12.41.28

De drie projecten waar Sint-Niklaas is in betrokken.

Sint-Niklaas is partner in 3 Smart City projecten die betoelaagd werden door Vlaams minister voor innovatie Philippe Muyters (zie afbeelding).

Concrete projecten

Daarnaast dingen we mee met Europese ‘smart’ projecten. Binnen Interreg Noord-West Europa (o.a. Ierland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, België) hebben we mee de aanvraag Smart space ingediend. Doel van het project is om de CO2-uitstoot te verminderen door de implementatie van slimme en duurzame openbare verlichting en aan te tonen dat dergelijke verlichting een postitieve impact heeft op energieverbruik, CO2-uitstoot, publieke leefbaarheid en veiligheid.

11 partners doen mee, een mix van lokale besturen, kennisinstellingen en bedrijven, waaronder stad Oostende (projectcoördinator), KU Leuven, TU Eindhoven, Ziut (Nederlands bedrijf dat slimme verlichtingssystemen ontwikkelt), Tipperary Council en gemeente Middelburg.

Met de partners zal een slim sensorplatform ontwikkeld worden dat de openbare verlichting kan aansturen, mits op de armaturen sensoren geplaatst worden.

Concreet is het de bedoeling om in het stadscentrum van Sint-Niklaas 300 verlichtingspunten te vervangen met ledverlichting (wat sowieso op de planning stond) en daarbij zullen we ook sensoren installeren die kunnen vebinden met het te ontwikkelen platform. Het centrum van Sint-Niklaas is een interessant pilootgebied omdat hier verschillende functies samen komen: wonen, werken, winkelen, ontspanning én een mobiliteitsknooppunt. Een slim systeem stuurt de verlichting aan volgens de noden.

Voor dit project werd ca. 3.470.000 EUR toegekend. Het totale projectbudget van Sint-Niklaas bedraagt ca. 540.000 EUR gespreid over 3 jaar, waarvan 60 % gesubsidieerd wordt (324.000 EUR). Bij de provincie is nog een aanvraag hangende om het project te co-subsidiëren.

Workshop Smart Cities

Als stadsbestuur beseffen we dat ‘smart’ zijn niet een taak van de stad alleen kan zijn, maar van alle creatieve geesten in de stad. Daarom werd op 20 september een workshop in de Fabrieck georganiseerd met geïnteresseerde bedrijven en middenveldsorganisaties die samen willen werken aan de slimme stad van de toekomst.

 

Comments are closed.