Met wegenwerken méér verwezelijken

‘Schepen, al die werken! En dan nog tegelijk!’ Met werken aan de N41, N70, Raapstraat-Bellestraat, Heimolenstraat en Begijnenstraat – Vijfstraten een niet geheel onverwachte opmerking … Met het openstellen van de N70 tussen Singel en zwembad komt er een eind aan precies 1 jaar van intense werken aan de oostkant van de stad. Met de werken N70 Ster – Kwakkelhoek beginnen anderzijds weer een reeks nieuwe werken.

Wateroverlast

Allereerst: werken zijn onvermijdelijk en zijn altijd hinderlijk voor de buurt, bedrijven en vooral handelaars. De meeste werken in onze stad zijn rioleringsdossiers om vuilwater en regenwater te scheiden. Dat is niet alleen belangrijk  voor het milieu, maar vooral ook een oplossing voor chronische wateroverlast.

Daarnaast wordt er steeds een verkeersveiliger ontwerp gemaakt. Dat ontwerp probeert vlotter en veiliger verkeer voor àlle verkeer te realiseren. Speciale aandacht gaat daarbij telkens eerst naar de voetganger en de fietser, daarna openbaar vervoer en personenvervoer, geheel volgens het STOP-principe.

Visie: doorgaand verkeer rònd de stad leiden

Kaart1

Verbeteringen rondweg en invalswegen Sint-Niklaas – klik op de kaart voor een korte uitleg per punt

Het bestuursakkoord in Sint-Niklaas, later bevestigd in het mobiliteitsplan (april 2015), gaat radicaal voor het leiden van doorgaand verkeer rond de stad om zo ruimte te geven aan bewoners, shoppers, bezoekers en toeristen in de stad. Om dat mogelijk te maken, moet de doorstroming op de rondweg en invalswegen verbeteren en de veiligheid verhogen en zal een nieuw circulatieplan de uitwisseling van verkeer tussen wijken drastisch beperken.

Het kaartje hiernaast geeft een duidelijk beeld: quasi de hele oostelijke kant van de rondweg werd aangepakt op goed 1 jaar. Al bij al een beperkte periode, in schril contrast met werken die aaneengeschakeld 3 jaar zouden hebben geduurd!

De enige weg is vòòruit

Schermafbeelding 2015-10-06 om 21.09.47

Schematische voorstelling circulatieplan Sint-Niklaas dat gefaseerd zal ingevoerd worden.

Na 6 jaar zonder enige werken op hoofdwegen in de stad, moest dit bestuur op het vlak van mobiliteit rasse schreden vooruit maken. Heel wat dossiers waren op het einde van de subsidiëringsperiode en we zijn moreel verplicht verkeersveiligheidsdossiers niet op de lange baan te schuiven.

Onze stad zal, als alles naar plan gaat, er totaal anders uitzien op korte tijd: het parkeren sturend en klantvriendelijker, in samenspraak met gewest, provincie en buurgemeenten meer (her)nieuw(de)e fietspaden dan ooit tevoren, meer politiecontroles op snelheid en alcohol en een grondige upgrade voor de rondweg. Als nu ook het circulatieplan stuk voor stuk geactiveerd wordt, verhoogt ook de bereikbaarheid van het centrum. De automobilist kent een omrijfactor maar zal niet stilstaan.

Werken op N70 afgelopen, nieuwe werken beginnen

Volgende week maandag (12/10) gaat de N70 van de Singel terug open richting zwembad, voorlopig op 1 rijstrook. De 23ste oktober gaat de tweede rijstrook open. Op dat moment gaan de werken op de N70 tussen Ster en Kwakkelhoek van start (tot einde 2016). Ook hier een project om veiligheid en doorstroming te verbeteren. In 2016 willen we Tereken heraanleggen om de wateroverlast aan te pakken maar ook de weg uit te rusten als een uitvalsweg voor Sint-Niklaas.

2016 wordt ook het jaar van en voor Sinaai. Niet alleen Sinaaidorp wordt heraangelegd in een verkeersveilig ontwerp, maar ook 4 km tussen Ossenhoek en de Molenstraat wordt aangepakt, inclusief het dorpscentrum van Puivelde. Tenslotte hopen we (eindelijk!) de Weimanstraat te kunnen heraanleggen met een veilig vrijliggend fietspad en een versmald wegprofiel om de snelheid in het beschermd natuurgebied te doen dalen.

Driekoningen

Ontwerp Driekoningen met dubbele rotonde

Driekoningen

Rond het kruispunt Driekoningen blijft voorlopig nog koffiedik kijken. Het futuristische ontwerp met dubbele rotonde is afgetikt, de bouwaanvraag is goedgekeurd, maar het is wachten op de aanbestedende overheid (Vlaams Gewest) om ook de werken uit te besteden en uit te voeren. Dit werk is het sluitstuk van de ringwerken rond Sint-Niklaas en een voorwaarde voor een succesvol circulatieplan. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt momenteel aan de dossiers van 2016 en volgende jaren.

Dat we doorgaan ten voordele van een veiligere en vlottere mobiliteit staat vast. We hebben als stadsbestuur 2 grote ambities: verkeersleefbaarheid verhogen en verkeersveiligheid verhogen. We doen dit door gerichte maatregelen te nemen die ook de bereikbaarheid van de stadskern verbeteren.

Comments are closed.