Oostelijke Tangent: eindelijk echt gestart!?

Het nieuws van december 2015 – en wat mij betreft, het nieuws van 2015 – was de vaststelling door de Vlaamse Regering van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Oostelijke Tangent op 4 december 2015. Een niet te onderschatten belangrijke stap naar het vervolledigen van de Sint-Niklase Ringstructuur en ultieme bazooka-oplossing voor de Sint-Niklase mobiliteit. Het openbaar onderzoek start vandaag 19 januari.

Schermafbeelding 2016-01-18 om 22.20.20

Luchtfoto Sint-Niklaas: in geel de huidige rondweg – in rode stippellijn rechtsonder de ‘missing link’ tussen Singel en E17.

Het verhaal van de Oostelijke Tangent leest ondertussen al bijna 30 jaar als een slecht carnavalnummer: ‘doe een stapje naar voren en een stapje terug’ zonder uitzicht op een uiteindelijke realisatie. Een realisatie die door verschillende politici in het verleden al aangekondigd werd, maar nooit startte.

Nochtans is dit een wegenproject dat zeer breed gedragen is door alle politieke partijen in onze stad. Het is ook het enige door de overheid geïnitieerde infrastructuurproject dat ik ken waar er actiegroepen vòòr zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het project ook prominent deel uitmaakt van het nieuwe mobiliteitsplan dat in april 2015 werd goedgekeurd door de gemeenteraad (klik hier).

Situering project

De Oostelijke Tangent moet de derde op/afrit worden naar Sint-Niklaas (‘Sint-Niklaas Oost’) op de E17. Een tweevaksbaan die de E17 met de Singel (R42) en de N70 ter hoogte van Unigro verbindt. Dankzij deze realisatie wordt de tangentenstructuur van Sint-Niklaas vervolledigd. Het is de bedoeling dat doorgaand verkeer langs hier afgeleid wordt rond de stad naar het hogere wegennetwerk. De Westelijke Tangent werd al opgeleverd in 2012 (Sint-Niklaas West – N41).

beeldOT_uitnodiginginfomarkt

Schematische voorstelling verloop Oostelijke Tangent

Maar er is meer: daarnaast maakt de nieuwe weg verschillende bedrijvenzones (Europark-Noord, Europark-Zuid, Europark Oost) vlotter en beter bereikbaar. Het project zet ook in op de fietsers en het openbaar vervoer met een snelle en veilige fietsas tussen de N70 en Eigenlo én een beter bereikbare stationsbuurt. Dat laatste is belangrijk want kan in samenspel met een weldoordachte ontwikkeling van Stationsomgeving-Noord, de broodnodige impulsen geven aan de Stationsbuurt.

De Oostelijke Tangent maakt ook integraal deel uit van het plan van de Wase Burgemeesters voor mobiliteit op de weg in het Waasland, beter gekend als het ‘Waas mobiliteitsplan’ dat de ambitie heeft de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid van het Waasland te vrijwaren.

Circulatieplan

In tegenstelling tot wat gedacht wordt is de Oostelijke Tangent geen voorwaarde voor een nieuw circulatieplan voor de binnenstad. Althans: niet voor de eerste fase van dat circulatieplan, waarbij de binnenstad in 5 circulatiewijken wordt ingedeeld. De realisatie van het kruispunt Driekoningen is dat echter wel. We verwachten de start van dat belangrijk project tegen begin 2017.

Dit is wel zo voor de 2de fase waarbij de binnenstad wordt ingedeeld in 10 circulatiewijken. In de tussentijd nemen de opgeknapte Singel en de vernieuwde N70 de functie voor de afvoer van doorgaand verkeer op zich. Na realisatie van de Oostelijke Tangent wordt de N70 tussen de twee tangenten afgewaardeerd tot een wijkontsluitingsweg.

IMG_2947

Heraangelegde N70 neemt nu nog een groot deel van de functie van de Oostelijke Tangent op zich.

IMG_2948

Geherasfalteerde Singel is klaar om meer verkeer te dragen

Waar staan we nu eigenlijk?

We staan nu aan het begin van het openbaar onderzoek naar het GRUP. De Vlaamse Regering  heeft een bepaalde zone vastgelegd waar de nieuwe weg zal komen. Nu het GRUP voorlopig is vastgesteld, volgt een  openbaar onderzoek dat loopt van 19 januari tot 18 maart. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. Na de verwerking van die bezwaren en adviezen stelt de regering het GRUP definitief vast. 

Op basis hiervan kunnen de onteigeningen volgen voor degenen die in de zone van het project zitten. De Vlaamse regering heeft hiervoor ook al 1,8 miljoen EUR voorzien in de begroting. Naar schatting zou dit alles tot 2018 duren. Daarna pas kan de aanleg beginnen. Voor alle duidelijkheid: voor de aanleg zijn geen fondsen voorzien door de Vlaamse Regering, gezien de meerjarenbegroting slechts loopt tot 2018. De spade zit dus nog niet in de grond.

Is er dan reden tot blijheid? Jazeker: er zit vooruitgang in. Deze stap is noodzakelijk om het dossier vooruit te helpen. Hiermee geeft de Vlaamse Regering ook mee dat ze het project gunstig is gezind.  Net zoals in het verleden moeten we samen met alle partijen – over meerderheid en oppositie heen – samen aan deze kar blijven trekken en duwen om stap voor stap vooruitgang te boeken. Tegelijk moeten we de Vlaamse regering trachten te overtuigen om gelden vrij te maken in de begroting voor 2018, maar vooral ook na 2019.

TV Oost filmpje: klik

Meer info op de stedelijke website: klik

Meer info: website wegenenverkeer.be

Meer info (plannen) op Ruimte Vlaanderen: klik

 

 

Comments are closed.