Eén september in een fietsstad … of (nog) niet?

“Schepen, bent u niet erg ontgoocheld dat Sint-Niklaas geen fietsstad 2015 werd?”, was de afgelopen weken de meest gestelde vraag. Verbaasde blikken als ik antwoordde: “Een beetje wel, maar eigenlijk ben ik ook opgelucht! We staan immers nog maar aan het begin van een lange weg”.

IMG_1196

N70 Prins Boudewijnlaan krijgt verhoogde brede fietspaden

 

Toen we moesten beslissen om ons dossier in te dienen voor ‘Fietsstad 2015′, was het doel ‘een nominatie’. De mobiliteitsdienst zette zich aan een stevig dossier met de verwezenlijkingen van de afgelopen jaren:

1) Samen met fietsers schreven we een fietsactieplan met 100 acties om onze stad  ‘fiets-proof’ te maken.

2) Het mobiliteitsplan kiest resoluut voor de fiets als stedelijk vervoersmiddel bij uitstek met als uitschieter een kleine en een grote fietsring om Sint-Niklaas.

3) In 2015 zullen we maar liefst 11 kilometer fietspaden hebben aangelegd, een record!

IMG_1204

Fietspaden op Vijfstraten

 

 

We overtuigden de jury en werden genomineerd voor b.v. Brugge of Mechelen. Opdracht volbracht! Blij ook, want de afgelegde weg was allesbehalve evident.

Twee fietsconferenties leverden een lawine aan ideeën op. Na wikken en wegen hielden we 100 actieplannen over. Deze actieplannen maken we nu concreet, met budget en timing in een fietsinfrastructuurstudie. In het najaar mag de fietsconferentie zich uitspreken over de prioriteiten (27 oktober).

Het mobiliteitsplan (2015) is een heel werk geweest dat (af en aan) bijna 4 jaar in beslag heeft genomen: investeren in wegeninfrastructuur om de auto vlot rond de stad te kunnen leiden en zo, met een circulatieplan het doorgaand verkeer weren ten voordele van het bestemmend verkeer (bezoekers, bewoners en de winkelende burger). Op die manier creëren we een leefbaarder stad en meer ruimte voor de zachte weggebruiker.

 Het realiseren van goede fietsinfrastructuur is niet evident

fietspad

Raapstraat met 1,75 meter brede comfortabele fietspaden aan beide zijden van de weg

Bijkomende fietspaden realiseren is niet altijd evident. Eerste categorie zijn de fietsprojecten die gekoppeld zijn aan complexe rioleringsdossiers. Denk maar aan Vijfstraten en de Raapstraat, twee belangrijke invalswegen met veel handelaars en bewoners, waar parkeerplaatsen moesten sneuvelen om de minimumbreedte van de fietspaden te kunnen realiseren. Dat is geen makkelijk gesprek en opgave. In de twee gevallen zijn we tot een oplossing gekomen. We zullen later evalueren of ze ook werken. Verder zijn er ook nog de Astridlaan en de Boudewijnlaan, Steenweg Hulst-Lessen en de Heimolenstraat. Ondertussen maken we gebruik van de rio-dossiers in Puivelde en Sinaai om de fietsinfrastructuur daar comfortabeler te maken.

Een tweede categorie zijn de aparte fietspaddossiers: in de  Weimanstraat en de Hoogkamerstraat leggen we alleen een fietspad aan zonder het wegdek ingrijpend aan te pakken. Tussen de Markstraat en de Kemzekestraat langs de Molenbeek komt een apart fietspad. Door de procedures, subsidiëringsvereisten, onteigeningen en de beperkte ruimte duren deze dossiers veel te lang. We dringen aan bij de hogere overheid om de procedures eenvoudiger en vooral sneller te laten lopen.

IMG_1878

Betonherstelling op de Plezantstraat met 1 van onze nieuwe banners die het begin van het schooljaar aankondigen.

Een derde categorie zijn de kleine verbeteringen in comfort en veiligheid. Kleine investeringen die een wereld van verschil kunnen uitmaken. Deze week nog voerden we in het kader van ‘terug naar school’ enkele broodnodige comfortherstellingen uit in de Westerstraat, Spoorweglaan, Plezantstraat en Vijfstraten.

Voor Vijfstraten ging het om de laatste stap in het beveiligen van de fietsroute Nieuwkerken – Sint-Niklaas. Met de schoolomgeving Ten Bos, de nieuwe profilering van Klapperbeek en Turkyen door belijning, de fietslichten op de Godschalckstraat/Klapperbeek, het dood laten lopen van de Geerstraat en de fietspaden op Vijfstraten, zijn we erin geslaagd een heel traject veiliger te maken zonder een groots en duur bouwproject te starten. Het toepassen dus van de slogan Niet denken in projecten maar trajecten!

Op de Bellestraat denken we aan lichten met radardetectie op het kruispunt met Zonneken en Eekhoornstraat en het Westerplein verdient na de betonherstellingen op de Westerstraat een fietsvriendelijker belijning en zichtbare oversteekmogelijkheden net als de oversteken op de Parklaan.

We zijn ervan overtuigd dat er nog veel moet gebeuren voor we ons echt een fietsstad kunnen noemen, maar een lange weg begint met de eerste stappen!

Zie hier de reportage op TVOOST over hoe we de start van het nieuwe schooljaar voorbereiden.

Lees het artikel op HLN over de herstellingen en andere maatregelen.

Comments are closed.