Archives for : September2018

Sint-Niklaas: smart city – stevige start

Smart City. Een marketingterm waarmee velen zich willen profileren. Een slimme stad willen zijn is een gezonde ambitie, maar wat verstaan we hieronder en hoe moeten we van Sint-Niklaas een slimme stad maken? Een kort overzicht.

Politiek is vooral keuzes maken prioriteiten stellen. Maar hoe doen we dat? Vandaag gebeurt er in veel domeinen een strakke inventarisatie van problemen en opportuniteiten die zich aandienen: slechte voetpaden, verkeersintensiteiten, luchtkwaliteit, groen tekort, speelruimte tekort etc. Een lijst van problemen die actief wordt bijgehouden en aangepast. Op basis van deze lijsten en hoe erg een probleem is, worden prioriteiten bijgesteld.

Een Slimme Stad echter anticipeert. Het analyseert en ziet de problemen ‘van ver’ aankomen, nog voor ze een probleem worden. Een slimme stad gebruikt technologie om opportuniteiten te ontdekken en ze te implementeren en zo burgers gelukkiger maakt.

Waar staan we vandaag?

Vandaag staan we daar nog ver van. De domeinen waar data permanent gemonitord wordt zijn op 1 hand te tellen, laat staan dat die data gebruikt worden om ook te anticiperen. We hebben nog een lange weg te gaan en zijn daarvoor enkele strategische partnerships aangegaan.

Schermafbeelding 2018-09-10 om 12.41.28

De drie projecten waar Sint-Niklaas is in betrokken.

Sint-Niklaas is partner in 3 Smart City projecten die betoelaagd werden door Vlaams minister voor innovatie Philippe Muyters (zie afbeelding).

Concrete projecten

Daarnaast dingen we mee met Europese ‘smart’ projecten. Binnen Interreg Noord-West Europa (o.a. Ierland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, België) hebben we mee de aanvraag Smart space ingediend. Doel van het project is om de CO2-uitstoot te verminderen door de implementatie van slimme en duurzame openbare verlichting en aan te tonen dat dergelijke verlichting een postitieve impact heeft op energieverbruik, CO2-uitstoot, publieke leefbaarheid en veiligheid.

11 partners doen mee, een mix van lokale besturen, kennisinstellingen en bedrijven, waaronder stad Oostende (projectcoördinator), KU Leuven, TU Eindhoven, Ziut (Nederlands bedrijf dat slimme verlichtingssystemen ontwikkelt), Tipperary Council en gemeente Middelburg.

Met de partners zal een slim sensorplatform ontwikkeld worden dat de openbare verlichting kan aansturen, mits op de armaturen sensoren geplaatst worden.

Concreet is het de bedoeling om in het stadscentrum van Sint-Niklaas 300 verlichtingspunten te vervangen met ledverlichting (wat sowieso op de planning stond) en daarbij zullen we ook sensoren installeren die kunnen vebinden met het te ontwikkelen platform. Het centrum van Sint-Niklaas is een interessant pilootgebied omdat hier verschillende functies samen komen: wonen, werken, winkelen, ontspanning én een mobiliteitsknooppunt. Een slim systeem stuurt de verlichting aan volgens de noden.

Voor dit project werd ca. 3.470.000 EUR toegekend. Het totale projectbudget van Sint-Niklaas bedraagt ca. 540.000 EUR gespreid over 3 jaar, waarvan 60 % gesubsidieerd wordt (324.000 EUR). Bij de provincie is nog een aanvraag hangende om het project te co-subsidiëren.

Workshop Smart Cities

Als stadsbestuur beseffen we dat ‘smart’ zijn niet een taak van de stad alleen kan zijn, maar van alle creatieve geesten in de stad. Daarom werd op 20 september een workshop in de Fabrieck georganiseerd met geïnteresseerde bedrijven en middenveldsorganisaties die samen willen werken aan de slimme stad van de toekomst.

 

Ongevallen Rotonde Zwembad: reactie

Mijn reactie naar aanleiding van de ongevallen op de rotonde zwembad

Normaal reageer ik nooit op individuele ongevallen. Gezien de vele vragen nav de ongevallen op de rotonde aan het zwembad, doe ik dit nu toch.

Geloof me: ik betreur elk ongeval in onze stad. Het gaat zelfs verder: ik neem elk ongeval persoonlijk. Wie volgens de verkeersregels in fout is, is in deze niet relevant en de verwijten naar fietsers en/of automobilisten moeten stoppen. In beide gevallen gaat het om een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De ongevallen gebeurden aan zeer lage snelheden en gebeurden – in het slechtste geval – in een vlaag van onoplettendheid. Wie, wat wanneer en hoe zal door het gerecht worden uitgemaakt, maar mag ons nu niet bezighouden.

De wegbeheerder (AWV) koos hier voor een ontwerp met wat ik noem een ‘latent onbehagen’ voor alle weggebruikers. Niemand voelt zich op zijn gemak en dat zou iedereen ertoe aanzetten tot voorzichtigheid. En dat leek goed te werken. In de afgelopen 3 jaar gebeurde er 1 zwaar ongeval met een fietser (nvdr: die in de verkeerde richting de rotonde nam).

Wat de wegbeheerder waarschijnlijk niet door had, is dat gedrag verandert. Het latente onbehagen lijkt wat weg: de fietser neemt zijn voorrang (die hij niet heeft) en de automobilist neemt het niet meer dat de voorzichtigheid of voorbehoud van de fietser er niet meer is en neemt zijn voorrang. Dat leidt tot meer conflicten en een verkeersonveilig gevoel.

Er is geen ideale ontwerpoplossing voor dit rondpunt: voorrang voor de fietser betekent een complete blokkering in de spits van de rotonde en de eeuwige file op de N70 komt terug. Blijft het zoals het is dan moet de fietser 6 keer voorrang geven alvorens ie van Sint-Niklaas naar Beveren kan en die zal niet 6 keer stoppen. De fietser blijft geneigd de voorrang ‘af te dwingen’ en de onduidelijkheid blijft.

Bekijken we het vanuit het standpunt van de veiligheid, dan is een fietspad in de voorrang geen garantie op minder ongevallen. Een fietser is minder geneigd te kijken naar het verkeer rondom hem bij voorrang en neemt met gezwinde snelheid de rotonde. De wachtende automobilist heeft dan onvoldoende zicht op wat achter hem komt indien hij/zij al is gestopt. Dit kan net leiden tot meer ongevallen. Het zou bij wat we nu weten het ongeval van maandag niet hebben vermeden.

In deze omstandigheden is enkel een zwevende rotonde zoals in Eindhoven een goede oplossing (zie artikel), maar erg realistisch is dat niet.

Op langere termijn biedt de Oostelijke Tangent en de afwaardering van de N70 naar wijkontsluitingsweg uiteraard meer mogelijkheden. De verkeersintensiteit op de N70 naar de N16 neemt drastisch af. Op dat moment kan je overwegen de fietser wél zijn voorrang te geven.

Wat doen we in de tussentijd? Ik heb het initiatief genomen om allereerst de wegbeheerder een analyse te vragen van de ongelukken en de configuratie van het kruispunt. Wat kan er beter, wat moet er anders? We gaan nu niet improviseren. Daarna zitten we samen met wegbeheerder, politie en mobiliteitsdienst over verdere acties. We zullen hierbij uiteraard ook de buurt en de fietsersbond horen.

Lees meer over de fietsrotonde Eindhoven hier

berichtgeving ongeval:

HLN

Nieuwsblad

TVOost