Archives for : December2016

Openbare verlichting en LED: meer dan alleen een klimaatverhaal

De zuinigste openbare verlichting is die die niet brandt. Deze boutade doet het goed in sommige kringen, maar negeert de onwaarschijnlijke mogelijkheden van de huidige technologie rond openbare verlichting. Openbare verlichting is immers in de laatste jaren van een saai en noodzakelijk gegeven, geëvolueerd naar een belangrijke beeldvormende bouwsteen binnen een duurzame en leefbare stad. Met een masterplan Openbare Verlichting zet de stad een belangrijke stap voorwaarts om op het vlak van openbare verlichting te gaan voor de zuinigste en meest efficiënte techniek, in lijn met de ambities van het klimaatplan. Daarnaast willen we slimmer met openbare verlichting omgaan.

Meer dan alleen ‘licht’

In de eerste plaats blijft openbare verlichting een belangrijke verkeersveiligheidsfactor en een belangrijk middel om het sociaal onveiligheidsgevoel aan te pakken. Maar openbare verlichting is door te spelen met o.m. lichtintensiteiten, lichtkleur en soorten armaturen een sfeerbepalend element in de stad geworden. Door de nieuwe technieken rond monumentverlichting b.v. kunnen we meer op het sfeeraspect inspelen.’

Daarnaast nemen we ook een engagement om lichtvervuiling tegen te gaan.  Bij het plaatsen van openbare verplichting wordt  steeds geopteerd voor verlichtingstoestellen die geen opwaarts licht verspreiden. En ja, vanuit het klimaatplan is het natuurlijk een goede zaak dat de nieuwe verlichting altijd LED zal zijn en daarom ook veel zuiniger.

schermafbeelding-2016-12-14-om-19-53-44

Dalend verbruik sinds 2002 door zuiniger lampen maar ook brandregimes aan te passen

Mooie traditie van zuinig om te springen met Openbare Verlichting

We hebben qua verbruik trouwens al een mooi parcours gelopen in Sint-Niklaas. Ondanks alle nieuwe projecten en bijkomende verlichtingsprojecten is het aantal kilowattuur de laatste 10 jaar gedaald van 4 miljoen kWh in 2002 naar minder dan 3,5 miljoen kWh in 2015. Dat is te danken aan zuiniger lampen, maar ook aan aangepaste brandregimes (enkel in de avond laten branden, niet meer ontsteken). Maar er is nog potentieel met bijna de helft van de verlichtingstoestellen die ouder zijn dan 17 jaar.

Investeren om de sprong voorwaarts te maken

Om alle kansen te geven aan de verleddingsstrategie, zal de stad in de komende 2 jaar meer dan 700.000 EUR investeren in nieuwe verleddingsprojecten in de stad, dat is 375.000 EUR meer dan voorzien was.  Invalswegen zoals Nauwstraat, Sint-Gillisbaan, Guido Gezellelaan … maar ook landelijke wegen zoals de Lange Rekstraat en de Bookmolenstraat zullen in de periode 2017-18 aangepakt worden. In totaal gaat het om een 50-tal straten.

schermafbeelding-2016-12-14-om-19-54-06

Vervangen oude armaturen is de eerste zorg met bijna de helft van ons patrimonium ouder dan 17 jaar.

Meer doen

Maar er is meer. Wij willen ook kijken of nieuwe technologieën zoals volgverlichting niet standaard op fietspaden kan worden geïnstalleerd. Ook wil de stad meedenken met Eandis en de producenten om een beheerssysteem voor openbare verlichting te ontwikkelen dat steden en gemeenten helpt het lichtnet te monitoren en aan te sturen. Daardoor zouden we in theorie op afstand de lichtintensiteit kunnen bijsturen bij evenementen of bij een ongeval. Ook laat zo’n systeem toe te zien welke lampen stuk zijn of aan vervanging toe.

schermafbeelding-2016-12-14-om-19-54-37

Verbruik detail laatste 3 gekende jaren.

 

 

 

 

 

Enkele gegevens voor de cijferliefhebbers

Voor het investeringsplan op korte termijn (2017-2018) werd de terugverdientijd als basis genomen. Gezien openbare verlichting een levensduur heeft van minimum 30 jaar, beperken we ons tot de investeringen op oude armaturen die een terugverdientijd van minder dan 20 jaar hebben. Dit komt neer op 653 te vervangen armaturen, met een investeringskost van 392.000 EUR. Hiermee wordt een vermogensdaling van 90.861 Watt gerealiseerd, een daling van 7,6 % van het geïnstalleerd vermogen en een jaarlijkse besparing van 35.934 EUR aan energiekosten. De totale gemiddelde terugverdientijd bedraagt daardoor 11 jaar.  Met de huidige financieringsvoorwaarden is deze investering eigenlijk budgetneutraal.

Dit betekent dat we hierdoor zo’n 750 lichtpunten zouden kunnen bij plaatsen en nog aan hetzelfde vermogen zitten als vandaag. Dat is belangrijk als men de vele woonprojecten in onze stad bekijkt.

Voor de startfase, met een budget van 375.000 EUR werden 5 projecten geselecteerd op basis van de indeling van de deelruimtes:

•Project 1 2017: lokale verbindingswegen

•Project 2 2018: landelijke verbindingen

•Project 3 2018: landelijke wegen

•Project 4 2018: woonstraten

•Project 5 2018: industriezones

Prioriteit voor 2017 gaat naar project 1 (lokale verbindingswegen): met 374 te vervangen toestellen en een kostprijs van 225.000 EUR. In 2018 zal project 2 (landelijke verbindingen) eerst aan bod komen en daarna de kleinere projecten 3 (landelijke wegen) – 4 (woonstraten) en 5 (industriezones).

 

In de pers

reportage TV Oost

Artikel HLN