Archives for : Uncategorized

Prioriteiten vandaag voor morgen: radicaal digitaal

De afbraak van de rechtervleugel van het stadhuis luidt ook het begin aan van een andere vorm van dienstverlening: op maat en radicaal digitaal. Het is duidelijk dat we op het vlak van (digitale) dienstverlening een kloof te dichten hebben tussen de verwachtingen van onze klanten en wat we kunnen aanbieden.

Dienstverlening op maat

De nieuwe stadswinkel aan de kant van de Parkstraat zal alle publieksfuncties overzichtelijk bundelen: laagdrempelig, met een onthaalfunctie die niet alleen doorverwijst maar ook alle eenvoudige producten van de stad aanbiedt. Snel binnen en buiten dus. Daarnaast is er veel Schermafbeelding 2018-10-11 om 09.58.16aandacht voor themabalies waar – na eenvoudige afspraak – dossiers ten gronde kunnen besproken worden of in discretie in een van de spreekkamers.

Schermafbeelding 2018-10-11 om 09.57.40Het klinkt misschien vreemd om in tijden van verregaande digitalisering nog steeds te investeren in een fysiek loket, maar laat ons eerlijk zijn: nog steeds zijn er veel mensen die digibeet zijn of onze taal onvoldoende machtig zijn. Het succes van de nieuwe stadswinkel hangt in grote mate af van de snelheid waarmee we onze diensten on-line kunnen zetten. Hoe meer we digitaal kunnen afwerken, hoe meer tijd onze medewerkers hebben voor de klanten die echt hulp nodig hebben aan het loket.

Hoe moet dat er uitzien?

Iedere burger krijgt zijn beveiligd on-line Sint-Niklaas profiel waar hij basisgegevens en attesten kan terugvinden (gezinssamenstelling, afschrift geboorteaktes etc). Via dit portaal kan hij opmerkingen en klachten doorgeven en kan hij on-line de stand van zijn vraag opvolgen. Uiteraard kan dit ook via een mobiel kanaal. Identiteitskaarten kunnen gewoon via een app aangevraagd worden. Makkelijk toch? En zegt u al deze gadgets niets? Dan wordt u fijn bediend in de nieuwe stadswinkel of in een van de servicepunten in de deelgemeenten. En waarom niet investeren in een mobiele dienstenbus voor degenen die slecht te been zijn?

Openbare verlichting en LED: meer dan alleen een klimaatverhaal

De zuinigste openbare verlichting is die die niet brandt. Deze boutade doet het goed in sommige kringen, maar negeert de onwaarschijnlijke mogelijkheden van de huidige technologie rond openbare verlichting. Openbare verlichting is immers in de laatste jaren van een saai en noodzakelijk gegeven, geëvolueerd naar een belangrijke beeldvormende bouwsteen binnen een duurzame en leefbare stad. Met een masterplan Openbare Verlichting zet de stad een belangrijke stap voorwaarts om op het vlak van openbare verlichting te gaan voor de zuinigste en meest efficiënte techniek, in lijn met de ambities van het klimaatplan. Daarnaast willen we slimmer met openbare verlichting omgaan.

Meer dan alleen ‘licht’

In de eerste plaats blijft openbare verlichting een belangrijke verkeersveiligheidsfactor en een belangrijk middel om het sociaal onveiligheidsgevoel aan te pakken. Maar openbare verlichting is door te spelen met o.m. lichtintensiteiten, lichtkleur en soorten armaturen een sfeerbepalend element in de stad geworden. Door de nieuwe technieken rond monumentverlichting b.v. kunnen we meer op het sfeeraspect inspelen.’

Daarnaast nemen we ook een engagement om lichtvervuiling tegen te gaan.  Bij het plaatsen van openbare verplichting wordt  steeds geopteerd voor verlichtingstoestellen die geen opwaarts licht verspreiden. En ja, vanuit het klimaatplan is het natuurlijk een goede zaak dat de nieuwe verlichting altijd LED zal zijn en daarom ook veel zuiniger.

schermafbeelding-2016-12-14-om-19-53-44

Dalend verbruik sinds 2002 door zuiniger lampen maar ook brandregimes aan te passen

Mooie traditie van zuinig om te springen met Openbare Verlichting

We hebben qua verbruik trouwens al een mooi parcours gelopen in Sint-Niklaas. Ondanks alle nieuwe projecten en bijkomende verlichtingsprojecten is het aantal kilowattuur de laatste 10 jaar gedaald van 4 miljoen kWh in 2002 naar minder dan 3,5 miljoen kWh in 2015. Dat is te danken aan zuiniger lampen, maar ook aan aangepaste brandregimes (enkel in de avond laten branden, niet meer ontsteken). Maar er is nog potentieel met bijna de helft van de verlichtingstoestellen die ouder zijn dan 17 jaar.

Investeren om de sprong voorwaarts te maken

Om alle kansen te geven aan de verleddingsstrategie, zal de stad in de komende 2 jaar meer dan 700.000 EUR investeren in nieuwe verleddingsprojecten in de stad, dat is 375.000 EUR meer dan voorzien was.  Invalswegen zoals Nauwstraat, Sint-Gillisbaan, Guido Gezellelaan … maar ook landelijke wegen zoals de Lange Rekstraat en de Bookmolenstraat zullen in de periode 2017-18 aangepakt worden. In totaal gaat het om een 50-tal straten.

schermafbeelding-2016-12-14-om-19-54-06

Vervangen oude armaturen is de eerste zorg met bijna de helft van ons patrimonium ouder dan 17 jaar.

Meer doen

Maar er is meer. Wij willen ook kijken of nieuwe technologieën zoals volgverlichting niet standaard op fietspaden kan worden geïnstalleerd. Ook wil de stad meedenken met Eandis en de producenten om een beheerssysteem voor openbare verlichting te ontwikkelen dat steden en gemeenten helpt het lichtnet te monitoren en aan te sturen. Daardoor zouden we in theorie op afstand de lichtintensiteit kunnen bijsturen bij evenementen of bij een ongeval. Ook laat zo’n systeem toe te zien welke lampen stuk zijn of aan vervanging toe.

schermafbeelding-2016-12-14-om-19-54-37

Verbruik detail laatste 3 gekende jaren.

 

 

 

 

 

Enkele gegevens voor de cijferliefhebbers

Voor het investeringsplan op korte termijn (2017-2018) werd de terugverdientijd als basis genomen. Gezien openbare verlichting een levensduur heeft van minimum 30 jaar, beperken we ons tot de investeringen op oude armaturen die een terugverdientijd van minder dan 20 jaar hebben. Dit komt neer op 653 te vervangen armaturen, met een investeringskost van 392.000 EUR. Hiermee wordt een vermogensdaling van 90.861 Watt gerealiseerd, een daling van 7,6 % van het geïnstalleerd vermogen en een jaarlijkse besparing van 35.934 EUR aan energiekosten. De totale gemiddelde terugverdientijd bedraagt daardoor 11 jaar.  Met de huidige financieringsvoorwaarden is deze investering eigenlijk budgetneutraal.

Dit betekent dat we hierdoor zo’n 750 lichtpunten zouden kunnen bij plaatsen en nog aan hetzelfde vermogen zitten als vandaag. Dat is belangrijk als men de vele woonprojecten in onze stad bekijkt.

Voor de startfase, met een budget van 375.000 EUR werden 5 projecten geselecteerd op basis van de indeling van de deelruimtes:

•Project 1 2017: lokale verbindingswegen

•Project 2 2018: landelijke verbindingen

•Project 3 2018: landelijke wegen

•Project 4 2018: woonstraten

•Project 5 2018: industriezones

Prioriteit voor 2017 gaat naar project 1 (lokale verbindingswegen): met 374 te vervangen toestellen en een kostprijs van 225.000 EUR. In 2018 zal project 2 (landelijke verbindingen) eerst aan bod komen en daarna de kleinere projecten 3 (landelijke wegen) – 4 (woonstraten) en 5 (industriezones).

 

In de pers

reportage TV Oost

Artikel HLN

42 prioriteiten voor jouw fietsstad

Volgende week ligt de Fietsinfrastructuurstudie en het Fietsparkeerplan voor Sint-Niklaas ter goedkeuring voor in de Gemeenteraad. Eén jaar na de goedkeuring van het mobiliteitsplan krijgt nu ook de peiler ‘fiets’ een duidelijk omlijnde ambitie en vooral visie op onze belangrijkste fietsverbindingen.De gemeenteraad krijgt 42 prioriteiten voor comfortabeler en vooral veiliger fietsen voorgelegd.

Samen met het studiebureau Traject, hebben we met de stad een mooi interactief en participatief parcours gereden langs 3 fietsconferenties om te eindigen met concrete voorstellen om het fietsen in onze stad aangenamer en vooral veiliger te maken.

3 fietsconferenties: van vage stelling tot concreet project

In 2013, bij de eerste fietsconferentie legden we de fietsers 10 controversiële stellingen voor. Uit de interactie met zo’n 70 fietsers uit alle wijken en geledingen van onze stad is toen het fietsactieplan geboren: 100 acties om fietsen aantrekkelijk te maken in onze stad. Deze 100 acties werden besproken en geprioritiseerd in de tweede fietsconferentie. De roep naar investeringen in infrastructuur klonk luid. Maar welke punten eerst?

Schermafbeelding 2016-06-16 om 21.39.58

Route en zijn knelpunten in beeld gebracht

De tweede conferentie ging akkoord om de hoofdroutes van fietsverkeer eerst op orde te stellen. Deze hoofdroutes vormen de ruggengraat van gans ons netwerk. Traject ging op stap met politie, mobliteitsdienst en de fietsersbond om deze routes in beeld en in kaart te brengen. Op de derde fietsconferentie werden dan de specifieke knelpunten op deze routes voorgelegd en afgetoetst bij de fietser.

Traject zocht en vond modeloplossingen voor de meeste problemen. De prioriteiten van de fietsers werden gekoppeld aan de oplossingen en een prioriteitenlijst werd opgemaakt op basis van de ranking van de fietsconferentie, opportuniteit en impact. Het resultaat is een goed bruikbaar en leesbaar handboek met 42 prioriteiten voor veiliger en comfortabel fietsen.

 

Ambitie én visie

Schermafbeelding 2016-06-16 om 21.38.32

De ambitie voor de hoofdfietsroutes op scherp gezet

Het mobiliteitsplan zet natuurlijk al de toon: we hebben de ambitie om een echte fietsstad te worden met een integraal fietsbeleid. De fietsinfrastructuurstudie zet onze ambitie op scherp: het soorten kruising, breedte, commerciële snelheid en gebruik van materiaal.

Prioriteiten kiezen

We kiezen voor infrastructurele maatregelen, maar ook voor eenvoudige en soms ook zeer noodzakelijke slimme oplossingen, zoals mag blijken uit onze top drie van prioriteiten:

1. Kruispunt Driekoningenstraat/Hofstraat fietsoversteekbaar maken

2. Belijnen Ovonde Ster

3. Oversteekvoorzieningen Stropersroute (oude spoorweg Mechelen – Terneuzen)

Schermafbeelding 2016-06-16 om 21.40.57

Alle knelpunten én de oplossingen werden gerangschikt volgens 6 criteria om te komen tot een rangschikking.

Fietsparkeerplan

Het fietsparkeerplan duidt aan waar extra fietsenstallingen nodig zijn en welk type fietsparkeerplaatsen waar zijn plaats heeft. Een uitgebreid onderzoek wees uit dat we meer dan 9,000 fietsstalplaatsen hebben in Snt-Niklaas. Enkel de fietsenstallingen aan het station blijken een acuut tekort. We willen daar in samenwerking met de NMBS in 2017 een noodoplossing om tegen 2019-20 een structurele grote fietsparking te realiseren.

Schermafbeelding 2016-06-19 om 11.41.16

3 zones, 3 verschillende parkeeroplossingen: winkelweefsel (rood), stedelijke zone (oranje) en residentiële zone (geel).

Welk soort fietsenstalling je plaatst hangt af van de plaats en functie van het stadsdeel. In het kernwinkelgebied worden fietsparkeervakken voorgesteld, terwijl in de woonwijken er meer nood is om een vraaggerichte aanpak van kleine gegroepeerde en steviger fietsenstallingen.

Als geprefereerde fietsenstalling koos de fietsconferentie tot onze verbazing voor het ‘fietsnietje’. Het gemak om je fiets daar tegen te plaatsen haalde het van de meer orthodoxe en steviger fietsenstallingen zoals aan het station.

Uitvoering

De uitvoering van deze studies en plannen beginnen na de goedkeuring. Sommige aanpassingen zullen opgenomen worden door de provincie (bv herstellen verhardingen op de fietssnelwegen), anderen zullen in synergie met wegenwerken gebeuren (bv Driekoningen in 2017) en nog anderen zullen gezamenlijk aangepakt worden door de stad (bv oversteekbeveiliging op alle fietshoofdroutes). Dit alles met de ambitie om meer mensen veilig op de fiets te krijgen. We zijn nog geen fietsstad, maar we blijven eraan werken.

Persoverzicht

HLN – Fietsparkeervakken voor de winkelstraten